button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-02-24 08:06:06

Uchwała Nr XXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 lutego 2017 roku


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląg dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji

PUBLIKACJA: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego - rok 2017, poz. 994.

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2017/994/akt.pdf

UWAGA: Uchwała Nr 0102-153/17 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 24.03.2017 r., stwierdzająca nieważność niniejszej uchwały w części: §5, §8.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Aleksandra Borkowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 24.02.2017 07:06
Data aktualizacji: 14.02.2018 10:41
Liczba wyświetleń: 400

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Uchwała Nr XXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 lutego 2017 roku 07.03.2017 07:32 Aleksandra Borkowska
2 Uchwała Nr XXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 lutego 2017 roku 24.02.2017 07:06 Aleksandra Borkowska