button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-07-04 11:51:22

Uchwała Nr XXVII/539/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu więcej...

2017-07-04 11:45:55

Uchwała Nr XXVII/537/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Elblągu więcej...

2017-07-04 11:44:12

Uchwała Nr XXVII/536/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie udzielenia w 2017 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2017-07-04 11:34:41

Uchwała Nr XXVII/535/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu więcej...

2017-07-04 11:32:26

Uchwała Nr XXVII/534/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2017-07-04 11:30:52

Uchwała Nr XXVII/533/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2017-07-04 11:28:08

Uchwała Nr XXVII/532/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Brzeskiej 41, z Integracyjnym Klubem Sportowym "ATAK" więcej...

2017-07-04 11:25:38

Uchwała Nr XXVII/531/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności budynków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Św. Ducha na rzecz Biblioteki Elbląskiej im. C. Norwida oraz udzielenia bonifikat więcej...

2017-07-04 11:23:00

Uchwała Nr XXVII/530/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ulicach Ofiar Sprawy Elbląskiej, Bożego Ciała, Robotniczej i przy Skwerze Ofiar Sprawy Elbląskiej więcej...

2017-07-04 11:20:21

Uchwała Nr XXVII/529/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ulicy Stawidłowej 9 więcej...

2017-07-04 11:18:54

Uchwała Nr XXVII/528/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Gminy Miasto Elbląg w spółce Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez obniżenie kapitału zakładowego więcej...

2017-07-04 11:15:39

Uchwała Nr XXVII/527/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej więcej...

2017-07-04 11:13:30

Uchwała Nr XXVII/526/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu więcej...

2017-07-04 11:11:19

Uchwała Nr XXVII/525/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


zatwierdzająca projekt pn. "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 więcej...

2017-07-04 11:07:22

Uchwała Nr XXVII/524/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


zatwierdzająca projekt pn. "LEPSZY W ZAWODZIE - dostosowanie systemu kształcenia uczniów elbląskich szkół i placówek oświatowych do potrzeb lokalnego rynku pracy", RPWM.02.04.02-28-0004/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 więcej...

2017-07-04 11:02:38

Uchwała Nr XXVII/523/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego Nr 20/DE/2012 zawartego 6 czerwca 2012 r. w sprawie współdziałania Gminy Markusy z Gminą Miasto Elbląg w zakresie wykonania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Markusy więcej...

2017-07-04 10:55:17

Uchwała Nr XXVII/522/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego Nr 1/11/DE/2012 zawartego 1 marca 2012 r. w sprawie współdziałania Gminy Tolkmicko z Gminą Miasto Elbląg w zakresie realizacji zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego mieszkańcom Gminy Tolkmicko więcej...

2017-07-04 10:53:00

Uchwała Nr XXVII/521/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany nazwy II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu więcej...

2017-07-04 10:25:29

Uchwała Nr XXVII/520/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |