button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-05-09 11:30:56

Uchwała Nr XXVI/507/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie skargi na pracownika Urzędu Miejskiego więcej...

2017-05-09 11:30:34

Uchwała Nr XXVI/506/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu więcej...

2017-05-09 11:29:30

Uchwała Nr XXVI/504/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta więcej...

2017-05-09 11:29:01

Uchwała Nr XXVI/503/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Gustawa Morcinka 1 wraz z udziałem 0,039 w częściach wspólnych nieruchomości więcej...

2017-05-09 11:28:29

Uchwała Nr XXVI/502/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2a położonego w budynku przy ul. Rawska 9-11 wraz z udziałem 0,011 w częściach wspólnych nieruchomości więcej...

2017-05-09 11:27:58

Uchwała Nr XXVI/501/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Freta 47, 49 wraz z udziałem 0,065 w częściach wspólnych nieruchomości więcej...

2017-05-09 11:27:19

Uchwała Nr XXVI/500/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Giermków 23 wraz z udziałem 0,009 w częściach wspólnych nieruchomości więcej...

2017-05-09 11:26:46

Uchwała Nr XXVI/499/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie nadania nazwy parkowi w mieście Elblągu więcej...

2017-05-09 11:26:11

Uchwała Nr XXVI/498/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012-2020" więcej...

2017-05-09 11:25:37

Uchwała Nr XXVI/497/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu ul. Bema 54 do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu więcej...

2017-05-09 11:25:05

Uchwała Nr XXVI/496/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


zmieniająca uchwałę Nr XVIII/371/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu więcej...

2017-05-09 11:24:42

Uchwała Nr XXVI/495/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Elblągu więcej...

2017-05-09 11:24:13

Uchwała Nr XXVI/494/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Elbląga 2020+" więcej...

2017-05-09 11:23:26

Uchwała Nr XXVI/493/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 więcej...

2017-05-09 11:22:47

Uchwała Nr XXVI/492/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 kwietnia 2017 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 więcej...

2017-04-12 12:01:19

Uchwała Nr XXV/491/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta więcej...

2017-04-12 12:01:02

Uchwała Nr XXV/490/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta więcej...

2017-04-12 12:00:25

Uchwała Nr XXV/489/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta więcej...

2017-04-12 11:59:58

Uchwała Nr XXV/488/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg w 2017 r. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |