button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-11-22 11:59:53

Uchwała Nr XXXI/650/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i podległych pracowników więcej...

2017-11-22 11:59:29

Uchwała Nr XXXI/649/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


w sprawie przekazania wniosku mieszkańca według właściwości więcej...

2017-11-22 11:58:39

Uchwała Nr XXXI/647/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


w sprawie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:58:11

Uchwała Nr XXXI/646/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu w sprawie odwołania ławnika więcej...

2017-11-22 11:57:28

Uchwała Nr XXXI/645/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (Zespół Zamiejscowy w Elblągu) więcej...

2017-11-22 11:56:52

Uchwała Nr XXXI/644/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:56:18

Uchwała Nr XXXI/643/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:55:42

Uchwała Nr XXXI/642/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:55:16

Uchwała Nr XXXI/641/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:53:58

Uchwała Nr XXXI/640/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w Szkołę Policealną, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:53:22

Uchwała Nr XXXI/639/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:52:52

Uchwała Nr XXXI/638/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:52:13

Uchwała Nr XXXI/637/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:51:24

Uchwała Nr XXXI/636/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:50:58

Uchwała Nr XXXI/635/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:50:29

Uchwała Nr XXXI/634/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:49:56

Uchwała Nr XXXI/633/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych więcej...

2017-11-22 11:49:22

Uchwała Nr XXXI/632/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Elblągu, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego i Gimnazjum nr 10 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu więcej...

2017-11-22 11:48:51

Uchwała Nr XXXI/631/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 im. Marii Dąbrowskiej w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |