button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-12-29 13:44:58

Uchwała Nr XXXII/667/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących w ramach 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy więcej...

2017-12-29 13:43:01

Uchwała Nr XXXII/666/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 graudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji więcej...

2017-12-29 13:40:21

Uchwała Nr XXXII/665/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu więcej...

2017-12-29 13:39:04

Uchwała Nr XXXII/664/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu więcej...

2017-12-29 13:36:44

Uchwała Nr XXXII/663/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na obszarze Modrzewiny Południe więcej...

2017-12-29 13:35:48

Uchwała Nr XXXII/662/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok więcej...

2017-12-29 13:34:07

Uchwała Nr XXXII/661/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 graudnia 2017 r.


w sprawie "Elbląskiego programu wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2020" więcej...

2017-12-29 13:33:23

Uchwała Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 graudnia 2017 r.


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2017-12-29 13:32:53

Uchwała Nr XXXII/659/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031 więcej...

2017-12-29 13:32:08

Uchwała Nr XXXII/658/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 graudnia 2017 r.


w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg więcej...

2017-12-29 13:31:25

Uchwała Nr XXXII/657/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków więcej...

2017-12-29 13:29:54

Uchwała Nr XXXII/656/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 więcej...

2017-12-29 13:28:48

Uchwała Nr XXXII/655/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 więcej...

2017-12-29 13:27:47

Uchwała Nr XXXII/654/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 więcej...

2017-12-29 13:26:53

Uchwała Nr XXXII/653/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przekazania skargi według właściwości więcej...

2017-12-29 13:26:21

Uchwała Nr XXXII/652/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przekazania dokumentacji z prac Komisji Rewizyjnej więcej...

2017-12-29 13:25:18

Uchwała Nr XXXII/651/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie powołania Komitetu Honorowego i Komitetu organizacyjnego obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości więcej...

2017-11-22 11:59:53

Uchwała Nr XXXI/650/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta i podległych pracowników więcej...

2017-11-22 11:59:29

Uchwała Nr XXXI/649/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 16 listopada 2017 r.


w sprawie przekazania wniosku mieszkańca według właściwości więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |