button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-01-05 13:11:58

Uchwała Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w graicach administracyjnych miasta Elbląga. więcej...

2012-01-05 13:08:26

Uchwała Nr XI/304/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie wyposażenia Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu w prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości. więcej...

2012-01-05 13:05:38

Uchwała Nr XI/303/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. więcej...

2012-01-05 13:03:46

Uchwała Nr XI/302/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty. więcej...

2012-01-05 12:59:32

Uchwała Nr XI/301/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. więcej...

2012-01-05 12:56:24

Uchwała Nr XI/300/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie wysokości opłat za przyjmowanie odpadów do unieszkodliwienia lub odzysku przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. zo. o. w Elblagu. więcej...

2012-01-05 11:50:45

Uchwała Nr XI/299/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze Gdańskim. więcej...

2012-01-05 10:47:36

Uchwała Nr XI/298/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2012 rok. więcej...

2012-01-05 10:45:31

Uchwała Nr XI/297/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2011 rok. więcej...

2012-01-05 10:41:24

Uchwała Nr XI/296/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblagu. więcej...

2012-01-05 10:39:08

Uchwała Nr XI/295/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania Statutu Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu. więcej...

2012-01-05 10:05:44

Uchwała Nr XI/294/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie Polityki Rowerowej Miasta Elbląg. więcej...

2012-01-05 10:04:28

Uchwała Nr XI/293/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie zmiany nazwy fragmientu ulicy w miescie Elblagu. więcej...

2012-01-05 10:03:03

Uchwała Nr XI/292/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Elbląg prawa ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2012-01-05 09:59:54

Uchwała Nr XI/291/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz przyjecia planu finansowego wydatków. więcej...

2012-01-05 09:56:06

Uchwała Nr XI/290/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2011 r. więcej...

2012-01-05 09:54:12

Uchwała Nr XI/289/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2011 r. więcej...

2012-01-05 09:29:01

Uchwała Nr XI/288/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2011-2041. więcej...

2012-01-05 09:27:05

Uchwała Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


Wsprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012. więcej...

2012-01-05 09:25:11

Uchwała Nr XI/286/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r.


W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>