button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-12-30 12:26:36

Uchwała Nr XXII/666/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczących więcej...

2021-12-30 12:25:57

Uchwała Nr XXII/665/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 więcej...

2021-12-30 12:25:15

Uchwała Nr XXII/664/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Bożego Ciała więcej...

2021-12-30 12:21:48

Uchwała Nr XXII/663/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanych, położonych w Elblągu przy ul. Trybunalskiej 7 i ul. Łączności 3 więcej...

2021-12-30 12:20:49

Uchwała Nr XXII/662/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Elblągu przy ul. Bolesława Chrobrego więcej...

2021-12-30 12:18:55

Uchwała Nr XXII/661/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Elblągu przy Alei Odrodzenia 10 więcej...

2021-12-30 12:18:11

Uchwała Nr XXII/660/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Elblągu przy ul. Społecznej 8b więcej...

2021-12-30 12:17:16

Uchwała Nr XXII/659/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Aleksandra Fredry więcej...

2021-12-30 12:16:36

Uchwała Nr XXII/658/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską "Bliżej Bałtyku 2030" więcej...

2021-12-30 12:15:55

Uchwała Nr XXII/657/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga więcej...

2021-12-30 12:11:19

Uchwała Nr XXII/656/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 roku więcej...

2021-12-30 12:10:38

Uchwała Nr XXII/655/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2022 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” więcej...

2021-12-30 12:09:57

Uchwała Nr XXII/654/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

2021-12-30 12:09:06

Uchwała Nr XXII/653/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2022 rok więcej...

2021-12-30 12:08:12

Uchwała Nr XXII/652/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem tradycji morskich Elbląga więcej...

2021-12-30 12:05:30

Uchwała Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 więcej...

2021-12-30 12:04:39

Uchwała Nr XXII/650/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2022 - 2034 więcej...

2021-12-30 12:03:48

Uchwała Nr XXII/649/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków więcej...

2021-12-30 12:02:49

Uchwała Nr XXII/648/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 więcej...

2021-12-30 12:02:09

Uchwała Nr XXII/647/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2021 - 2034 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |