button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-01-10 08:40:21

Uchwała Nr XXVII/783/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Elblągu do oceny funkcjonowania i zmian w dotychczasowych zapisach uchwał dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Elblągu więcej...

2014-01-10 08:40:02

Uchwała Nr XXVII/782/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat więcej...

2014-01-10 08:39:44

Uchwała Nr XXVII/781/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2014-01-10 08:39:28

Uchwała Nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” oraz podstawowego katalogu zniżek więcej...

2014-01-10 08:39:06

Uchwała Nr XXVII/779/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2014-01-10 08:38:48

Uchwała Nr XXVII/778/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2014 rok więcej...

2014-01-10 08:37:44

Uchwała Nr XXVII/777/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2013 rok więcej...

2014-01-10 08:37:23

Uchwała Nr XXVII/776/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020” więcej...

2014-01-10 08:37:06

Uchwała Nr XXVII/775/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty więcej...

2014-01-10 08:36:44

Uchwała Nr XXVII/774/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Witkiewicza 1a więcej...

2014-01-10 08:36:23

Uchwała Nr XXVII/773/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Parafii Greckokatolickiej p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu, bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Romualda Traugutta 40 więcej...

2014-01-10 08:35:59

Uchwała Nr XXVII/772/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Elblągu przy ul. Szarych Szeregów 2d więcej...

2014-01-10 08:35:30

Uchwała Nr XXVII/771/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy Alei J. Piłsudskiego 17 na rzecz Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży więcej...

2014-01-10 08:35:01

Uchwała Nr XXVII/770/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wiązowej, ul. Olchowej i ul. Suwalskiej w Elblągu więcej...

2014-01-10 08:34:46

Uchwała Nr XXVII/769/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Elblągu na członków „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” więcej...

2014-01-10 08:34:03

Uchwała Nr XXVII/768/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu rzeki Terkawki i drogi Nr 22 w Elblągu więcej...

2014-01-10 08:33:38

Uchwała Nr XXVII/767/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga, uchwalonego przez Miejską Radę Narodową w dniu 13.06.1988 r. uchwałą Nr XXVI/133/88 więcej...

2014-01-10 08:33:01

Uchwała Nr XXVII/766/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg, a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg – Zdrój w Elblągu więcej...

2014-01-10 08:32:35

Uchwała Nr XXVII/765/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy na narożniku ulic Szarych Szeregów i Alei Odrodzenia – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny – Południowy – Zachód w Elblągu więcej...

2014-01-10 08:32:17

Uchwała Nr XXVII/764/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |