button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-12-30 12:34:36

Uchwała Nr XXVIII/837/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023 więcej...

2022-12-30 12:33:53

Uchwała Nr XXVIII/836/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie przekazania petycji według właściwości więcej...

2022-12-30 12:33:17

Uchwała Nr XXVIII/835/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia więcej...

2022-12-30 12:32:40

Uchwała Nr XXVIII/834/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie skargi D.W. na Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2022-12-30 12:31:58

Uchwała Nr XXVIII/833/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie skargi M.M. na Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu więcej...

2022-12-30 12:31:20

Uchwała Nr XXVIII/832/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku więcej...

2022-12-30 12:30:42

Uchwała Nr XXVIII/831/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2022-12-30 12:29:58

Uchwała Nr XXVIII/830/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe więcej...

2022-12-30 12:29:18

Uchwała Nr XXVIII/829/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu więcej...

2022-12-30 12:28:33

Uchwała Nr XXVIII/828/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg więcej...

2022-12-30 12:16:16

Uchwała Nr XXVIII/827/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2023 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” więcej...

2022-12-30 11:43:45

Uchwała Nr XXVIII/826/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” więcej...

2022-12-30 11:42:57

Uchwała Nr XXVIII/825/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

2022-12-30 11:42:08

Uchwała Nr XXVIII/824/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 - 2026 więcej...

2022-12-30 11:41:27

Uchwała Nr XXVIII/823/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie środka trwałego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2022-12-30 11:40:30

Uchwała Nr XXVIII/822/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2022-12-30 11:39:46

Uchwała Nr XXVIII/821/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2022-12-30 11:37:28

Uchwała Nr XXVIII/820/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika więcej...

2022-12-30 11:35:58

Uchwała Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 więcej...

2022-12-30 11:35:15

Uchwała Nr XXVIII/818/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2023 - 2034 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |