button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-05-04 12:35:10

Uchwała Nr XXIV/739/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie przekazania skargi K. N. według właściwości więcej...

2022-05-04 12:34:36

Uchwała Nr XXIV/738/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie skargi M. A. na Elbląskie Centrum Usług Społecznych więcej...

2022-05-04 12:33:49

Uchwała Nr XXIV/737/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie skargi M. A. na Zarząd Budynków Komunalnych więcej...

2022-05-04 12:33:01

Uchwała Nr XXIV/736/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie skargi M. C. na Zarząd Budynków Komunalnych więcej...

2022-05-04 12:32:09

Uchwała Nr XXIV/735/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Elblągu dla obywateli Ukrainy więcej...

2022-05-04 12:31:12

Uchwała Nr XXIV/734/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie udzielenia w 2022r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2022-05-04 12:30:05

Uchwała Nr XXIV/733/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Elblągu dotyczącego budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu więcej...

2022-05-04 12:28:57

Uchwała Nr XXIV/732/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na targowisku miejskim w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka więcej...

2022-05-04 12:13:29

Uchwała Nr XXIV/731/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2022-05-04 12:08:16

Uchwała Nr XXIV/730/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2022-05-04 12:07:26

Uchwała Nr XXIV/729/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Rachowo 22, gm. Markusy więcej...

2022-05-04 12:06:45

Uchwała Nr XXIV/728/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Szczygla 12 więcej...

2022-05-04 12:05:46

Uchwała Nr XXIV/727/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 23, położonego w Elblągu przy ul. Macieja Kalenkiewicza 16 więcej...

2022-05-04 12:04:56

Uchwała Nr XXIV/726/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu więcej...

2022-05-04 12:04:16

Uchwała Nr XXIV/725/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu więcej...

2022-05-04 12:03:32

Uchwała Nr XXIV/724/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego fragmentu obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu więcej...

2022-05-04 12:02:44

Uchwała Nr XXIV/723/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Elbląg udziałów w Spółce Fabryka - Porta Mare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z udziałami zbywanymi przez Operator ARP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie więcej...

2022-05-04 12:02:05

Uchwała Nr XXIV/722/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Elbląg na 2022 rok więcej...

2022-05-04 12:01:00

Uchwała Nr XXIV/721/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych więcej...

2022-05-04 12:00:00

Uchwała Nr XXIV/720/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |