button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-01-30 12:05:45

Uchwała Nr III/83/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję w latach 2016-2019 więcej...

2019-01-30 12:04:02

Uchwała Nr III/81/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przekazania skargi według właściwości więcej...

2019-01-30 12:03:28

Uchwała Nr III/80/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-01-30 12:02:38

Uchwała Nr III/79/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-01-30 12:00:58

Uchwała Nr III/78/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-01-30 11:59:41

Uchwała Nr III/77/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2019 więcej...

2019-01-30 11:58:06

Uchwała Nr III/76/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Pionierów Elbląga więcej...

2019-01-30 11:56:12

Uchwała Nr III/75/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie użyczenia nieruchomości położonych w Elblągu przy ul. Brzeskiej 41, Krakusa 25 i przy ul. Mazurskiej Miejskiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "CONCORDIA" więcej...

2019-01-30 11:52:31

Uchwała Nr III/74/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Diecezji Elbląskiej bonifikaty od ceny sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Gen. Józefa Bema więcej...

2019-01-30 11:51:07

Uchwała Nr III/73/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Generała Jarosława Dąbrowskiego na działkach nr 4/5 i 4/6 obręb 20 w Elblągu więcej...

2019-01-30 11:49:45

Uchwała Nr III/72/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie zamiaru likwidacji szkół więcej...

2019-01-30 11:49:07

Uchwała Nr III/71/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie w 2019 roku zadań związanych z zaspakajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A.Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" więcej...

2019-01-30 11:46:33

Uchwała Nr III/70/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2019 r. więcej...

2019-01-30 11:45:23

Uchwała Nr III/69/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2019-01-30 11:43:44

Uchwała Nr III/68/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


zmieniająca Statut Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2019-01-30 11:42:11

Uchwała Nr III/67/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Elbląga do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" więcej...

2019-01-30 11:39:56

Uchwała Nr III/66/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2019-01-30 11:38:30

Uchwała Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie budżetu Miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

2019-01-30 11:27:23

Uchwała Nr III/64/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019-2034 więcej...

1 | 2 |