button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-04-19 09:09:47

Uchwała Nr V/146/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie rewitalizacji Kolei Nadzalewowej i przywrócenia połączeń kolejowych na trasie Elbląg - Braniewo w ramach programu Kolej Plus więcej...

2019-04-19 09:06:48

Uchwała Nr V/145/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca Uchwałę Nr VIII/145/2003 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga i nadania jej statutu więcej...

2019-04-19 09:02:28

Uchwała Nr V/143/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do burs szkolnych i internatu przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg więcej...

2019-04-19 08:57:05

Uchwała Nr V/142/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat więcej...

2019-04-19 08:53:31

Uchwała Nr V/141/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Elblągu więcej...

2019-04-19 08:52:02

Uchwała Nr V/140/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2019-04-19 08:49:45

Uchwała Nr V/139/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie przyjęcia "Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030" więcej...

2019-04-19 08:47:49

Uchwała Nr V/138/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika więcej...

2019-04-19 08:45:53

Uchwała Nr V/137/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych więcej...

2019-04-19 08:41:40

Uchwała Nr V/136/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu więcej...

2019-04-19 08:38:22

Uchwała Nr V/135/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Śródmieście-Wschód" w Elblągu więcej...

2019-04-19 08:35:09

Uchwała Nr V/134/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 1/2 części w nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Kasztanowej - Dębowej więcej...

2019-04-19 08:33:02

Uchwała Nr V/133/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Malborskiej i ul. Romualda Mielczarskiego więcej...

2019-04-19 08:30:11

Uchwała Nr V/132/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Topolowej więcej...

2019-04-19 08:26:34

Uchwała Nr V/131/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblągu więcej...

2019-04-19 08:24:13

Uchwała Nr V/130/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2019 rok więcej...

2019-04-19 08:21:58

Uchwała Nr V/129/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg więcej...

2019-04-19 08:20:15

Uchwała Nr V/128/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie powołania Elbląskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu więcej...

2019-04-19 08:18:42

Uchwała Nr V/127/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 kwietnia 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |