button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-09-26 15:16:24

Uchwała Nr VII/227/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska o bezzasadności skargi więcej...

2019-09-26 15:15:36

Uchwała Nr VII/226/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie przekazania skargi według właściwości więcej...

2019-09-26 15:14:07

Uchwała Nr VII/225/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie skargi M. B. na Prezydenta Miasta Elbląg więcej...

2019-09-26 15:13:11

Uchwała Nr VII/224/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej na rzecz Banku Żywności w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:12:05

Uchwała Nr VII/223/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Miasta więcej...

2019-09-26 15:09:39

Uchwała Nr VII/222/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu w Centrum Kształcenia Zawodowego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:08:45

Uchwała Nr VII/221/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:07:16

Uchwała Nr VII/220/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:04:26

Uchwała Nr VII/219/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:02:25

Uchwała Nr VII/218/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:01:35

Uchwała Nr VII/217/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu więcej...

2019-09-26 15:00:38

Uchwała Nr VII/216/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych Elblągu więcej...

2019-09-26 14:59:33

Uchwała Nr VII/215/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:58:33

Uchwała Nr VII/214/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Flagi Polski wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w pięcioletnie Technikum im. Flagi Polski wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:57:47

Uchwała Nr VII/213/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Elblągu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:56:45

Uchwała Nr VII/212/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:55:52

Uchwała Nr VII/211/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:54:56

Uchwała Nr VII/210/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:54:07

Uchwała Nr VII/209/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2019-09-26 14:52:46

Uchwała Nr VII/208/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 września 2019 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu w skład którego wchodzi jedynie Gimnazjum Nr 3 oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |