button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-01-02 14:25:48

Uchwała Nr IX/295/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie skargi R.S. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu więcej...

2020-01-02 14:25:04

Uchwała Nr IX/294/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie skargi G.H. na Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu więcej...

2020-01-02 14:19:54

Uchwała Nr IX/293/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2020-01-02 14:18:58

Uchwała Nr IX/292/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2020 więcej...

2020-01-02 14:18:08

Uchwała Nr IX/291/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg więcej...

2020-01-02 14:17:18

Uchwała Nr IX/290/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewa pomnika przyrody Nr 227/1996 więcej...

2020-01-02 14:14:24

Uchwała Nr IX/289/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewa pomnika przyrody Nr 50/1988 więcej...

2020-01-02 14:12:21

Uchwała Nr IX/288/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzewa pomnika przyrody Nr 53/1988 więcej...

2020-01-02 14:11:36

Uchwała Nr IX/287/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga więcej...

2020-01-02 14:10:52

Uchwała Nr IX/286/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu w Szkołę Podstawową nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu więcej...

2020-01-02 14:10:02

Uchwała Nr IX/285/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Polnej w Elblągu więcej...

2020-01-02 14:09:14

Uchwała Nr IX/284/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2020 rok więcej...

2020-01-02 14:08:13

Uchwała Nr IX/283/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. więcej...

2020-01-02 14:02:13

Uchwała Nr IX/282/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem 30-lecia Samorządności i Rokiem 75 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej więcej...

2020-01-02 14:01:23

Uchwała Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 więcej...

2020-01-02 13:57:00

Uchwała Nr IX/280/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2020 - 2034 więcej...

2020-01-02 13:56:13

Uchwała Nr IX/279/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego sytuacji finansów Gminy Miasto Elbląg więcej...

2020-01-02 13:55:23

Uchwała Nr IX/278/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg więcej...

2020-01-02 13:54:07

Uchwała Nr IX/277/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków więcej...

2020-01-02 13:53:19

Uchwała Nr IX/276/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |