button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-09-06 09:29:22

Uchwała Nr XXX/794/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach. więcej...

2010-09-06 09:27:42

Uchwała Nr XXX/793/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Elblag pojazdu, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. więcej...

2010-09-06 09:25:47

Uchwała Nr XXX/792/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006. więcej...

2010-09-06 09:19:42

Uchwała Nr XXX/791/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. więcej...

2010-09-06 09:16:55

Uchwała Nr XXX/790/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


Zmieniajaca zarzadzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Elblągu w sprawie powołania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblagu. więcej...

2010-09-06 09:12:07

Uchwała Nr XXX/789/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie założenia Technikum Uzupełniajacego dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblagu. więcej...

2010-09-06 09:06:37

Uchwała Nr XXX/788/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie założenia Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblagu. więcej...

2010-09-06 09:04:43

Uchwała Nr XXX/787/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


Zmieniająca orzeczenie organizacyjne Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im.Mikołaja Kopernika w Elblągu. więcej...

2010-09-06 09:02:55

Uchwała Nr XXX/786/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie założenia Technikumi włączenia go do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblagu. więcej...

2010-09-06 08:58:39

Uchwała Nr XXX/785/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


Zmieniajaca organizację Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblagu. więcej...

2010-09-06 08:57:16

Uchwała Nr XXX/784/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie założenia Technikum i włączenia go do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblagu. więcej...

2010-09-06 08:54:43

Uchwała Nr XXX/783/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


Zmieniajaca Akt Założycielski powołujący Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblagu. więcej...

2010-09-06 08:52:52

Uchwała Nr XXX/782/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie założenia Technikum i włączenia go do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblagu. więcej...

2010-09-03 14:57:56

Uchwała Nr XXX/781/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elblaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Elblagu. więcej...

2010-09-03 14:53:59

Uchwała Nr XXX/780/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elblag wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Elblagu. więcej...

2010-09-03 14:51:11

Uchwała Nr XXX/779/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki 134. więcej...

2010-09-03 14:49:04

Uchwała Nr XXX/778/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Tadeusza Kościuszki 134 na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. więcej...

2010-09-03 14:46:53

Uchwała Nr XXX/777/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku położonym w Elblagu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30 na rzecz Elblaskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu użytkowego. więcej...

2010-09-03 14:44:08

Uchwała Nr XXX/776/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka 128a. więcej...

2010-09-03 14:42:10

Uchwała Nr XXX/775/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 czerwca 2006 r.


W sprawie wyrażenia zgody na bycie nieruchomości zabudowanej boksem garażowym położonej w Elblągu przy ul.Świerkowej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |