button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-01-03 08:44:57

Uchwała Nr XXII/441/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Miasta więcej...

2017-01-03 08:44:36

Uchwała Nr XXII/440/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Portowe więcej...

2017-01-03 08:44:14

Uchwała Nr XXII/439/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu rewitalizacji Elbląga 2020+" więcej...

2017-01-03 08:43:54

Uchwała Nr XXII/438/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/97/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" więcej...

2017-01-03 08:43:16

Uchwała Nr XXII/437/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysoki wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej więcej...

2017-01-03 08:42:48

Uchwała Nr XXII/436/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięe wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym więcej...

2017-01-03 08:41:55

Uchwała Nr XXII/435/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2017-01-03 08:41:32

Uchwała Nr XXII/434/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elblą finansowanych w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

2017-01-03 08:41:03

Uchwała Nr XXII/433/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2017 rok więcej...

2017-01-03 08:40:18

Uchwała Nr XXII/432/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Elblągu na lata 2017-2021" więcej...

2017-01-03 08:39:25

Uchwała Nr XXII/431/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Elblągu do oceny funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Elblągu więcej...

2017-01-03 08:38:30

Uchwała Nr XXII/430/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności więcej...

2017-01-03 08:37:56

Uchwała Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 więcej...

2017-01-03 08:33:16

Uchwała Nr XXII/428/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2029 więcej...

2017-01-03 08:32:45

Uchwała Nr XXII/427/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków więcej...

2017-01-03 08:32:09

Uchwała Nr XXII/426/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 więcej...

2017-01-03 08:31:31

Uchwała Nr XXII/425/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 więcej...

2017-01-03 08:31:03

Uchwała Nr XXII/424/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016 więcej...

2017-01-03 08:30:34

Uchwała Nr XXII/423/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029 więcej...

2017-01-03 08:30:01

Uchwała Nr XXII/422/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Elbląg więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |