button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-01-20 12:56:00

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie skargi R.U. na Prezydenta Miasta Elbląg w związku z zarzutami nienależytego sprawowania nadzoru nad ZBK w Elblągu więcej...

2015-01-20 12:55:24

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania programu "Karta Seniora" więcej...

2015-01-20 12:54:45

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2015-01-20 12:54:20

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2015 rok więcej...

2015-01-20 12:53:54

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie delegowania radnych Rady Miejskiej w Elblągu na członków „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”. więcej...

2015-01-20 12:53:13

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków więcej...

2015-01-20 12:52:37

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 więcej...

2015-01-20 12:52:08

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029 więcej...

2014-12-15 09:17:15

Uchwała Nr IIA/8/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 grudnia 2014 r.


W sprawie ustalenia wynagrodzenie Prezydenta Miasta Elbląg. więcej...

2014-12-15 09:15:59

Uchwała Nr IIA/7/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 grudnia 2014 r.


W sprawie powołania komisji doraźnej do spraw opracowania programu "Karta Seniora". więcej...

2014-12-15 09:12:23

Uchwała Nr IIA/6/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 grudnia 2014 r.


W sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczących. więcej...

2014-12-15 09:08:54

Uchwała Nr IIA/5/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 grudnia 2014 r.


W sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2014-12-15 09:06:56

Uchwała Nr IIA/4/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 grudnia 2014 r.


W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2014-12-08 10:36:23

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2014 r.


W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2014-12-08 10:34:07

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2014 r.


W sprawie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2014-12-08 10:32:08

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 5 grudnia 2014 r.


W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2014-11-17 09:35:01

Uchwała Nr XXXII/953/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie skargi R. Ż. na Prezydenta Miasta Elbląg w związku niewłaściwym załatwieniem skargi więcej...

2014-11-17 09:34:42

Uchwała Nr XXXII/952/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie skargi R. Ż. na Prezydenta Miasta Elbląg w związku z niewłaściwym załatwieniem wniosku o informacje będące przetworzeniem danych osobowych wnioskującego więcej...

2014-11-17 09:34:19

Uchwała Nr XXXII/951/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Okrężnej 1 więcej...

2014-11-17 09:33:55

Uchwała Nr XXXII/950/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Rawskiej 27 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |