button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2023-01-13 11:47:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.01.2023 r.


zawiadamia się, że dnia 09.11.2022r. została wydana decyzja znak: DUA-A.6740.2.1.2022.WŻ w sprawie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Elbląg o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 1/2022 znak: DUA-A.6740.2.1.2022.WŻ z dnia 27.07.2022r. dla przedsięwzięcia p.n. Budowa odcinka drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu. więcej...

2023-01-12 13:27:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.01.2023 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. zs. w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr ewid. 416, 414/1, 371, 390 (obr. 10) przy ul. Cichej i ul. Fałata w Elblągu. więcej...

2023-01-10 12:57:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9.01.2023 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. zs. w Gdańsku zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działkę nr ewid. 406/15 (obr. 11) przy ul. Browarnej w Elblągu. więcej...

2023-01-10 12:54:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9.01.2023 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku złożony w dniu 29.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 198 obręb 18 przy ul. Działkowej w Elblągu. więcej...

2023-01-10 12:51:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9.01.2023 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 05.01.2023 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.34.2022.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek nr 82, 83/5, 83/8, 209, 210 obręb 20 w rejonie Al. Grunwaldzkiej i ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-12-23 10:27:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.12.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” z dnia 09.12.2022 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie instalacji ppoż. z wykorzystaniem bezodpływowego zbiornika wodnego na cele ppoż., na terenie działki nr 221/6 obręb 17 przy ul. Toruńskiej 17 w Elblągu. więcej...

2022-12-12 08:28:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.12.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.28.2022.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działkę nr 374 (obr. 9) przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2022-12-07 14:47:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.12.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.33.2022.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr 515 i 606 (obr. 10) przy ul. Owocowej w Elblągu. więcej...

2022-11-30 09:17:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, w dniu 24.11.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.27.2022.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr 18, 19 obręb 19 przy ul. Wschodniej w Elblągu. więcej...

2022-11-17 10:58:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia16.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 02.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek nr 82, 83/5, 83/8, 209, 210 obręb 20 w rejonie Al. Grunwaldzkiej i ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-11-17 09:48:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. zs. w Gdańsku Oddział w Olsztynie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr ewid. 606 i 515 (obr. 10) przy ul. Owocowej w Elblągu. więcej...

2022-11-10 14:49:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Fundacji Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią – Końskie Zdrowie zs. w Elblągu, dnia 10.11.2022 r. została wydana decyzja, znak: DUA-U.6733.30.2022.AK, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 210 i 105/1 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-11-07 09:21:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w dniu 03.11.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.26.2022.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr 547/2, 547/1, 865, 626/4 obręb 27 przy ul. Mieszka I w Elblągu. więcej...

2022-10-25 11:04:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.10.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku złożony w dniu 13.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działek nr 15, 61 obręb 32 przy ul. Nizinnej w Elblągu. więcej...

2022-10-14 09:17:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.10.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Fundacji Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią – Końskie Zdrowie z siedzibą w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 210 i 105/1 obr. 20 przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-10-10 11:37:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.10.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek EPWiK Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działki nr ewid. 374 obręb 9 przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2022-10-07 09:00:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.10.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.22.2022.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wolnostojącej wieży o wysokości do 40,95 m oraz instalacji radiokomunikacyjnej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży - na terenie działki nr 22/20 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2022-10-06 13:06:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.10.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.23.2022.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie obejmującym działki nr 101/7 i 101/20 (obr. 21) przy ul. Dojazdowej w Elblągu. więcej...

2022-10-06 13:04:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.09.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek P.B.O. EKOBUD sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie – wraz z częściową zmianą trasy - sieci wodociągowej i gazowej na terenie obejmującym części działek nr ewid. 18/1, 20/1, 52/2, 29/5, 144/2 (obr. 22) przy ul. Kilińskiego w Elblągu. więcej...

2022-09-21 12:39:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.09.2022 r.


zawiadamiam że na wniosek zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.09.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej klasy L - ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 137, 152, 159/1, 197, 202/1, 202/2, 198, 585 (obręb nr 18) i zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości: działka nr 198 o pow. 3.6910 ha, działka nr 152 o pow. 2.5988 ha, (obręb nr 18). więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>