button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-04-21 12:43:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.04.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział, w dniu 19.04.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.10.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na terenie działki nr: 95 (obr. 16) w rejonie ul. Słonecznej w Elblągu. więcej...

2021-04-14 14:43:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.04.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej na terenie obejmującym działki nr: 619 i 622/1 obr. 4 przy ul. Niepodległości w Elblągu. więcej...

2021-04-09 13:11:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.04.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 08.04.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.7.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wymianie - wraz z częściową zmianą trasy - sieci kablowej SN 15 kV na terenie działek nr: 112, 110, 159, 204, 188 (obr. 22), 40/2, 40/7, 40/8 (obr. 23) w rejonie ul. Kilińskiego i Skrzydlatej w Elblągu. więcej...

2021-04-08 08:12:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.04.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej na terenie obejmującym działki nr: 386/29, 387/4 i 386/19 obr. 18 przy ul. Wyżynnej w Elblągu. więcej...

2021-04-02 13:04:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.04.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki nr: 20/58 i 38/2 obr. 23 przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2021-04-01 15:38:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.04.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki nr: 65/5, 65/6, 65/7, 65/2 i 74 obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2021-03-30 12:11:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.03.2021 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2021.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 287/5 i 288/5 obr. 3 przy ul. Topolowej w Elblągu. więcej...

2021-03-30 12:09:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 379/7, 375, 377, 270, 272/3 obr. 18 przy ul. Piechoty - Kościuszki w Elblągu. więcej...

2021-03-30 12:05:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.03.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 56/10, 56/26, 56/14 obręb 20 przy ul. Okólnik Elblągu. więcej...

2021-03-29 14:11:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 56/10, 56/27, 56/28, 56/29, 56/34 obręb 20 przy ul. Okólnik Elblągu. więcej...

2021-03-25 14:39:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.03.2021 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.8.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie - wraz z częściową zmianą trasy - osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek nr: 654/7, 655, 656/3, 656/8, 659, 660, 674/3, 674/5, 675, 676, 677/1, 677/3, 677/8, 677/9, 677/10, 678, 740/9, 740/10, 740/12, 740/14, 742, 743, 744, 745, 747, 760, 761/6, 764/4, 764/8, 764/9, 764/14, 764/16, 764/17, 833 (obr. 5) w rejonie ul. Fromborskiej, Królewieckiej, Częstochowskiej w Elblągu. więcej...

2021-03-25 10:52:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.03.2021 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.6.2021.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 838 obr. 3 przy ul. Płockiej w Elblągu więcej...

2021-03-18 13:47:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.03.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 16.03.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.5.2021.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 832, 842/2, 857/3, 858/49, 858/48, 871/2, 882/2 obr. 17 przy ul. Komeńskiego - Sadowej w Elblągu. więcej...

2021-03-08 12:13:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.03.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 05.03.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.4.2021.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 824/1 obr. 5 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2021-03-08 09:55:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.03.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, z dnia 03.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV na terenie działki nr 95, obr. 16, w rejonie ul. Słonecznej w Elblągu. więcej...

2021-02-26 12:35:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.02.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 24.02.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.2.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 38/2, 38/42, 38/4 obręb 23 przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2021-02-25 08:14:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.02.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 18.02.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach nr 287/5 i 288/5 (obr. 3) położonych przy ulicy Topolowej w Elblągu. więcej...

2021-02-24 10:39:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.02.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 838 obr. 3 przy ul. Płockiej w Elblągu. więcej...

2021-02-19 13:35:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.02.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w dniu 19.02.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.3.2021.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie przedszkola publicznego z oddziałami żłobkowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 219 i 220 obr. 22 przy ul. Mielczarskiego 47 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>