button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-05-12 10:48:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.05.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 27.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej osiedlowej sieci cieplnej na terenie działek nr: 142/4, 218/38, 1075, 214 obręb 22 przy ul. Malborskiej w Elblągu. więcej...

2022-05-12 10:43:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.05.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 10.05.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.11.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki nr: 20/62, 20/58, 38/2, 38/22, 38/43 obr. 23 przy ul .Lotniczej w Elblągu. więcej...

2022-05-09 11:44:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.05.2022 r.


zawiadamiam, że zmieniony został - złożony przez Energa Operator S.A. w dn. 14.03.2022 r. - wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Legionów w Elblągu. Zmiana dotyczy numeru wnioskowanej działki: 31/9 zamiast 31/8. więcej...

2022-05-06 10:49:46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.05.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 11.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej na terenie obejmującym działki nr: 90/2 (obr. 24) oraz nr: 80, 105/49, 105/50, 105/35, 105/38 i 106/3 (obr. 20) w obrębie ulic: Okólnik i Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2022-05-04 12:27:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.04.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie obejmującym działki nr: 428, 426, 425, 522/2, 559/2, 379, 358/10, 640/15, 638/2, 642 (obr. 22) oraz 50, 55 (obr. 23) przy ul. Kieleckiej, Olkuskiej, Malborskiej, Skrzydlatej w Elblągu oraz w pasie drogi S7 i S22. więcej...

2022-04-26 14:41:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.04.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 22.04.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.10.2022.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 296/21 obręb 15 przy ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu. więcej...

2022-04-20 13:07:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.04.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 14.04.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.6.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki nr: 432/15, 434/18 (obr. 4) przy ul. Płk. Dąbka - Wiślickiej w Elblągu. więcej...

2022-04-20 13:05:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.04.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.4.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki nr: 80, 190/3, 192 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-04-14 10:27:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.04.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie obejmującym działki nr: 20/62, 20/58, 38/2, 38/22 i 38/43 (obr. 23) przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2022-04-12 13:43:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 08.04.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.2.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki nr: 841 (obr. 5) i 93 (obr. 27) przy ul. Fromborskiej w Elblągu. więcej...

2022-04-12 13:40:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.7.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 108/304 obr. 20 przy Al. Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2022-04-05 09:56:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4.04.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.5.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie - wraz z częściową zmianą trasy - osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie obejmującym działki nr: 674/8, 674/36, 674/37, 674/40, 674/45, 674/46, 674/63, 674/87, 688, 674/47, 674/48, 674/6, 674/14, 674/16, 674/20, 674/22, 674/23, 674/27, 674/28, 674/31, 674/32, 674/33, 674/34, 674/38, 674/39, 674/41, 674/42, 674/43, 674/44, 674/49 obr. 17 przy ul. Chełmońskiego, Kossaka i Wyczółkowskiego w Elblągu. więcej...

2022-03-29 11:57:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.03.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. Oddział w Olsztynie z dnia 17.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 296/21 obręb 15 przy ul. Związku Jaszczurczego w Elblągu. więcej...

2022-03-25 07:39:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.03.2022r.


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2022-03-23 10:56:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.03.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 432/15 i 434/18 (obr. 4) przy ul. Płk. Dąbka - Wiślickiej w Elblągu. więcej...

2022-03-22 11:25:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.03.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z dnia 14.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr 31/8 obręb 5 przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2022-03-21 11:30:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.03.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.3.2022.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 196/1 (obręb: 11) przy ul. Pionierskiej – Płk. Dąbka w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>