button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-07-09 09:54:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.07.2020 r.


zawiadamiam o wydanym postanowieniu znak: DUA-U.6733.24.2020.MS z dnia 08.07.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 obręb 22 przy ul. Dojazdowej, Malborskiej w Elblągu. więcej...

2020-07-09 07:43:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.07.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 29.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz naziemnej rozdzielnicy kablowej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 774 i 819 (obr. 5) położonym w rejonie ulicy Legionów w Elblągu. więcej...

2020-07-02 09:50:46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.07.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie z dnia 30.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na terenie działki nr: 137/20 obręb 3 przy ul. Podgórnej w Elblągu. więcej...

2020-06-29 13:20:24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w dniu 25.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.16.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetleniowej na działce nr 103/3 (obręb 24) przy ul. Pasłęckiej w Elblągu. więcej...

2020-06-29 13:11:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 25.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.22.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie działki nr 287 obr. 27 przy ul. Przybyszewskiego - Niemcewicza w Elblągu. więcej...

2020-06-29 12:45:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 25.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.13.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie działki nr 172/1 obr. 27 przy ul. Boya Żeleńskiego w Elblągu. więcej...

2020-06-26 12:50:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w dniu 25.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.16.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetleniowej na działkach nr 506, 528, 546 (obręb 5), 296 (obręb 29) przy ul. Okrężnej w Elblągu. więcej...

2020-06-25 10:21:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 24.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.14.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie działki nr 334/11 obr. 27 przy ul. Nałkowskiej w Elblągu. więcej...

2020-06-25 10:18:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 24.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.21.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie działek nr: 503/6 i 416/3 obr. 27 przy ul. Fromborskiej - Staffa w Elblągu. więcej...

2020-06-24 10:50:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 22.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.23.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na działkach nr 340, 341, 344 obręb 17 przy ul. Rzepichy w Elblągu. więcej...

2020-06-18 09:39:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.19.2020.MS z dnia 16.06.2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci oświetleniowej na terenie działek nr: 457/2, 503, 504, 605 (obr. 10) przy ul. Żeglarskiej w Elblągu. więcej...

2020-06-18 09:37:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.17.2020.MS z dnia 16.06.2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci oświetleniowej na terenie działek nr: 157/2, 158/6 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu. więcej...

2020-06-10 13:11:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w dniu 09.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.11.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 1099 (obr. 22) oraz 71 (obr. 23) przy ul. Lotniczej, Skrzydlatej w Elblągu. więcej...

2020-06-10 13:06:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w dniu 08.06.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.5.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie obejmującym działki nr: 53, 79/5, 815/3, 815/7, 815/8, 857/4, 858/40, 871/2, 875, 891, 907/2 obr. 17 przy ul. Kochanowskiego w Elblągu. więcej...

2020-06-03 12:26:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.06.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w dniu 29.05.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.4.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie obejmującym działki nr: 129, 352/1, 353/4, 353/6, 372, 373, 384, 385, 386, 387/4, 390, 414/1, 456, 457/2, 604, 603 obr. 10 przy ul. Cichej w Elblągu. więcej...

2020-06-01 10:35:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.05.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 29.05.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.8.2020.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na działkach nr 65/5, 65/6, 65/7 obręb 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2020-05-29 09:47:34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.05.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie z dnia 15.04.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działki nr: 340, 341, 344 obręb 17 przy ul. Rzepichy w Elblągu. więcej...

2020-05-27 12:09:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.05.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie z dnia 21.05.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 obręb 22 przy ul. Dojazdowej, Malborskiej w Elblągu. więcej...

2020-05-21 11:47:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu więcej...

2020-05-14 11:18:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.05.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej wraz z przebudową istniejącej słupowej stacji transformatorowej na terenie obejmującym działki nr: 503/6 i 416/(obr. 27) przy ul. Fromborskiej - Staffa w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>