button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-04-19 11:13:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach: nr 16/24 obr. 28, nr 334/1 obr. 29 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2019-04-17 11:17:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek P4 sp. z o. o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym budynku mieszkalnym przy ul. Fromborskiej 3 w Elblągu (dz. nr 747 obr. 5). więcej...

2019-04-16 13:29:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 01.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 884/6, 884/29 (obr. 17) oraz działki nr: 16, 33, 47, 48 i 67/2 (obr.24) położonym w obrębie ulicy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2019-04-16 13:20:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.04.2019 rok


zawiadamiam, że dnia 12.04.2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Elbląg o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 27/24, 27/21, 27/17, 16/3, 27/7, 27/25, 26/6, 26/7, 27/26; 26/8, 26/10, 51/1, 27/12, 32/14, 190, 27/22, 26/5, , 27/19; (obręb 1). więcej...

2019-04-15 08:41:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 22.03.2019 r., zmieniony w dniu 10.04.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 8, 7/9 i 7/7 (obr. 32) położonym w obrębie ulicy Nizinnej w Elblągu. więcej...

2019-04-12 09:38:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 86, 87, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6 obręb 20 przy ul. Piotrkowskiej w Elblągu. więcej...

2019-04-11 12:20:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.7.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3: utwardzenie dojazdu i pogłębienia wzdłuż elewacji wschodniej i północnej wraz z oświetleniem terenu – w ramach inwestycji polegającej na przebudowie kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, na terenie działki nr 74, obr. 18 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu. więcej...

2019-04-09 10:18:56

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 03.04.2019r.


uchylenie przez SKO zaskarżonej decyzji dotyczącej budowy wolnostojącej wieży o wysokości do 62 metrów dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 468, obręb 27 w Elblągu przy ul. Witkiewicza więcej...

2019-04-09 08:36:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.04.2019 rok


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 196/1, 221, 197/2, 198/1, 196/4, (obr. 11) położonym w obrębie ulic: Pionierskiej i Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu. więcej...

2019-03-27 12:42:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 673, 678/2, 679, 680, 681, 683/3, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 (obr. 17) przy ul. Grottgera w Elblągu. więcej...

2019-03-22 11:26:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 321, 322, 323, 324 obręb 17 przy ul. Rawskiej w Elblągu. więcej...

2019-03-20 11:07:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3: utwardzenie dojazdu i pogłębienia wzdłuż elewacji wschodniej i północnej wraz z oświetleniem terenu – w ramach inwestycji polegającej na przebudowie kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, na terenie działki nr 74, obr.18 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu. więcej...

2019-03-07 09:14:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 570, 353/4, 390, 400, 457/2, 536, 604, 569, 568, 565, 563, 560, 557, 556, 555, 553, 552, 414/1, 417, 412, 410, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 401, 399, 397, 396, 395, 387/4, 373, 391/7, 375, 388, 392, 374, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 358, 353/6 obręb 10 przy ul. Cichej, Bosmańskiej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2019-02-18 11:04:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 14.02.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.39.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki w Elblągu - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9), 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10). więcej...

2019-02-12 14:12:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.41.2018.JL z dnia 11.02.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie działek nr: 63, 75, 70/67, 70/69 i 70/33 (obr. 4) położonych w obrębie ul. Janusza Korczaka w Elblągu. więcej...

2019-02-07 09:53:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 04.02.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.38.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 387/4 i 387/2 obręb 10 przy ul. Cichej w Elblągu. więcej...

2019-02-06 11:09:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, złożony w dniu 28.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr: 170/1, 170/3, 175/6, 178/4, 178/7 i 853 (obr. 18) i 248 (obr. 9) położonych w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Elblągu. więcej...

2019-01-28 10:49:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 24.01.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.40.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 52/1, 52/6, 52/7, 52/12, 52/23, 52/24 obręb 20 przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2019-01-15 11:53:01

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.01.2019 roku


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 508/1, 841 obręb 3 przy ul. Krakusa w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>