button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-03-31 12:46:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.03.2020 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.19.2019.DC z dnia 27.03.2020 r. więcej...

2020-03-31 12:43:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.03.2020 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.6.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki nr: 7/8 i 14 obr. 32 przy ul. Nizinnej w Elblągu. więcej...

2020-03-25 14:56:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.03.2020 r.


wydanie postanowienia znak DUA-U.6733.19.2019.DC z dnia 24.03.2020 r. dot. podjęcia zawieszonego postępowania wznowieniowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zakończonego ostateczną decyzją znak DUA-U.6733.19.2019.DC z dnia 08.07.2019 r. więcej...

2020-03-24 09:33:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.03.2020 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie obejmującym działki nr: 1099 (obr. 22) i 71 (obr. 23) przy ul. Lotniczej, Skrzydlatej w Elblągu. więcej...

2020-03-23 15:11:01

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2020-03-20 11:52:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.03.2020 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie obejmującym działki nr: 53, 79/5, 815/3, 815/7, 815/8, 857/4, 858/40, 871/2, 875, 891, 907/2 obręb 17 przy ulicy Jana Kochanowskiego w Elblągu. więcej...

2020-03-20 11:47:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.03.2020 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie obejmującym działkę nr 220 obręb 11 przy ulicy Robotniczej w Elblągu. więcej...

2020-03-16 14:23:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.03.2020


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany zurbanizowanego fragmentu obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A. więcej...

2020-03-16 09:42:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.03.2020


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu więcej...

2020-03-12 14:50:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.03.2020 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie obejmującym działki nr: 9/5, 189, 195, 212, 213/4 (obr. 9) oraz 72/2 (obr. 18) przy ul. Agrykoli, Kościuszki w Elblągu. więcej...

2020-03-06 13:30:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.03.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 18.02.2020 r., uzupełniony w dniu 05.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 292/11, 292/9 i 14/2 (obr. 9) położonym w rejonie ulicy Okrężnej w Elblągu. więcej...

2020-03-06 13:25:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.03.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu, złożony w dniu 26.02.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej osiedlowej sieci cieplnej z rur preizolowanych na terenie działek nr: 65/5, 65/6 i 65/7 (obręb 19) położonych w obrębie ulicy Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2020-03-04 12:17:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.03.2020 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 03.03.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.3.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie obejmującym działki nr: 214/1, 130/1, 130/2 i 130/3 obr. 17 przy ul. Beskidzkiej w Elblągu. więcej...

2020-02-25 15:28:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.02.2020


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Elbląg o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2020-02-20 14:06:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.02.2020 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej (częściowo kablowej i napowietrznej) na terenie obejmującym działki nr: 7/8 i 14 (obr. 32) przy ul. Nizinnej w Elblągu. więcej...

2020-02-14 09:48:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.02.2020 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 12.02.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.2.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 20/58, 38/22, 38/2 (obr. 19) przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2020-02-14 09:45:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.02.2020 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 12.02.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.1.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 833, 357/1 (obr. 3) przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu. więcej...

2020-02-07 13:10:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.02.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 06.02.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.54.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 65/4, 65/7, 74 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2020-02-07 11:39:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.02.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej (częściowo kablowej i napowietrznej) na terenie obejmującym działki nr: 214/1, 130/1, 130/2 i 130/3 (obr. 17) przy ul. Beskidzkiej w Elblągu. więcej...

2020-02-05 14:08:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.01.2020 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 03.02.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.53.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 386/35 (obr. 18) przy ul. Wyżynnej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>