button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-08-14 09:48:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.08.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 38/35 (obr. 23) przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2019-08-12 09:12:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.08.2019 rok


zawiadamiam o wydanym postanowieniu znak DUA-U.6733.19.2019.JL z dnia 08.08.2019 r. dot. wstrzymania wykonania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak DUA-U.6733.19.2019.JL z dnia 08.07.2019 r., dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działek nr: 414/2, 866, 328, 310, 333, 344, 289, 355/1, 357/12, 357/10, 362, 860, 367, 1, 6/3, 38/1, 38/2, 39/3, 40/6, 40/2, 41, 45, 46/4, 46/3, 858, 859, 49/14 obręb 18 przy ul.Bema, Orzeszkowej, Kościuszki, Kiedrzyńskiego, Pułaskiego w Elblągu, wydanej dla Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie. więcej...

2019-08-12 09:01:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.08.2019 rok


zawiadamiam o wydanym postanowieniu znak DUA-U.6733.19.2019.JL z dnia 08.08.2019 r. dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działek nr: 414/2, 866, 328, 310, 333, 344, 289, 355/1, 357/12, 357/10, 362, 860, 367, 1, 6/3, 38/1, 38/2, 39/3, 40/6, 40/2, 41, 45, 46/4, 46/3, 858, 859, 49/14 obręb 18 przy ul.Bema, Orzeszkowej, Kościuszki, Kiedrzyńskiego, Pułaskiego w Elblągu, zakończonego ostateczną decyzją z dnia 08.07.2019 r. wydaną dla Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie. więcej...

2019-08-05 15:01:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.08.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 73/1 i 74 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2019-08-02 14:33:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.08.2019 rok


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.24.2019.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 56/38, 57/3, 57/4, 57/5, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 54/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/23, 57/25, 57/26, 57/27, 57/28 i 66/18 (obr. 20) przy ul. Okólnik i Rawskiej w Elblągu. więcej...

2019-08-02 10:34:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.08.2019 rok


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.21.2019.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 391/7, 451/1, 451/2, 457/2, 515 i 516/3 obręb 10 przy ul. Żeglarskiej, Owocowej w Elblągu. więcej...

2019-08-01 10:26:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.07.2019 rok


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 1 i 3/15 obr. 18 w rejonie ul. T. Kościuszki i E. Orzeszkowej w Elblągu. więcej...

2019-07-25 13:18:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 22.07.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie obejmującym działki nr: 64, 52 (obr. 30) położonym przy ulicy Dalekiej w Elblągu. więcej...

2019-07-25 09:04:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, w dniu 23.07.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.23.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 177/3 obręb 11 przy ul. Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu. więcej...

2019-07-24 12:15:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr: 725, 731/6, 907/2, 713/9, 713/17, 694, 690/1, 690/2, 674/84, 674/87, 692/7, 692/6, 693/3 obr. 17 w rejonie ul. Sadowej, Willowej, Kolejowej w Elblągu. więcej...

2019-07-24 09:56:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, złożony w dniu 17.07.2019 r., uzupełniony w dniu 22.07.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie obejmującym działki nr: 17/6, 19, 24, 21/9 i 27 (obr. 19) położonym w rejonie ulicy Wschodniej w Elblągu. więcej...

2019-07-24 09:43:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, złożony w dniu 17.07.2019 r., uzupełniony w dniu 22.07.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie obejmującym działki nr: 774, 813 i 814/2 (obr. 5), położonym w rejonie ulicy Legionów w Elblągu. więcej...

2019-07-23 13:41:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 11.07.2019 r., uzupełniony w dniu 22.07.2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 20/58, 38/2, 38/32, 70, 38/34, 38/38, 38/42, 38/43, 38/8, 38/36 i 38/37(obr. 23) położonym w rejonie ulicy Lotniczej w Elblągu. więcej...

2019-07-23 10:53:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 11.07.2019 r., uzupełniony ostatecznie w dniu 22.07.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 721/1, 721/2 i 833 (obr. 5) położonym w rejonie ulicy Częstochowskiej w Elblągu. więcej...

2019-07-23 10:48:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.18.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 12/49, 27, 24/1, 25, 41/2, 12/29, 95, 15/2, 72, 24/2, 41/1, 12/3 obręb 16 przy ul. Słonecznej i Starowiejskiej w Elblągu. więcej...

2019-07-23 10:44:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 19.07.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.22.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach nr 1266/1, 303/8 obręb 4 przy ul. M. Konopnickiej w Elblągu. więcej...

2019-07-19 12:17:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.07.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 18.07.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.5.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 353/4, 390, 400, 457/2, 536, 604, 568, 565, 563, 560, 557, 556, 555, 553, 552, 414/1, 417, 412, 410, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 401, 399, 397, 396, 395, 387/4, 373, 391/7, 375, 388, 392, 374, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 358, 353/6 obręb 10 przy ul. Cichej, Bosmańskiej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2019-07-18 08:58:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.07.2019 rok


zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu uchwały Nr VI/174/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu, obejmującego tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami U, US, KDP tj. teren zabudowy usługowej, teren sportu i rekreacji i teren parkingu publicznego oraz o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w projektu planu. więcej...

2019-07-16 09:04:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.07.2019 rok


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. więcej...

2019-07-12 08:29:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.07.2019 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, złożony w dniu 19.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 297 i 320/7 (obr. 17) oraz 86, 87, 89/3, 89/4, 89/5, 89/7 i 91 (obr. 20) położonych w rejonie ulicy Piotrkowskiej i Rawskiej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>