button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-09-24 11:12:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 21.09.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.35.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działki nr 86/4 obr. 11 przy ul. Brzeskiej w Elblągu. więcej...

2020-09-24 11:09:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 21.09.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.33.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działki nr 420/8 obr. 3 przy ul. Robotniczej w Elblągu. więcej...

2020-09-16 09:47:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUAU.6733.30.2020.JL z dnia 11.09.2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 197/2, 196/4, 177/3, 185/13 i 169 (obr. 11) oraz 142, 456 i 471 (obr. 10) w obrębie ul. Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2020-09-14 13:42:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie, w dniu 11.09.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.32.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr: 178 (obr. 1), 441 (obr.3), 1/1, 2/14 (obr. 11) przy ul. Browarnej, Krakusa w Elblągu. więcej...

2020-09-10 11:44:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek DomPro Kaszubowski, Janowski, Dominiak Sp. j. z siedzibą w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na części działki drogowej nr 54 (obr. 20) położonej przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2020-08-28 09:10:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.08.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działki nr 181 obr. 1 przy ul. Elektrycznej w Elblągu. więcej...

2020-08-28 09:03:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.08.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych - na terenie działki nr 86/4 obr. 11 przy ul. Brzeskiej w Elblągu. więcej...

2020-08-28 08:57:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.08.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działki nr 420/8 obr. 3 przy ul. Robotniczej w Elblągu. więcej...

2020-08-06 09:17:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.08.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, w dniu 05.08.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.27.2020.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działki nr: 137/20 obręb 3 przy ul. Podgórnej w Elblągu. więcej...

2020-08-05 10:00:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.08.2020 r.


zawiadamiam o wydanym postanowieniu znak: DUA-U.6733.24.2020.MS z dnia 04.08.2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 obręb 22 przy ul. Dojazdowej, Malborskiej w Elblągu. więcej...

2020-08-04 10:30:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.08.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.28.2020.JL z dnia 03.08.2020r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania na terenie działek nr: 774, 819 (obr. 5) przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2020-08-04 10:26:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.08.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 10.07.2020 r., uzupełniony w dniu 27.07.2020r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 197/2, 196/4, 177/3, 185/13 i 169 (obr. 11) oraz 142, 456 i 471 (obr. 10) w obrębie ul. Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2020-07-29 09:38:46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 21.07.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 487/6, 431/1 i 431/2 (obr. 18) położonym w rejonie ulic Ułańskiej i Garnizonowej w Elblągu. więcej...

2020-07-20 12:16:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.07.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr: 907/2, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 920, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 933, 934, 935, 936 obręb 17 w rejonie ul. Willowej w Elblągu. więcej...

2020-07-09 09:54:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.07.2020 r.


zawiadamiam o wydanym postanowieniu znak: DUA-U.6733.24.2020.MS z dnia 08.07.2020 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie działki nr: 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018 obręb 22 przy ul. Dojazdowej, Malborskiej w Elblągu. więcej...

2020-07-09 07:43:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.07.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 29.06.2020 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz naziemnej rozdzielnicy kablowej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 774 i 819 (obr. 5) położonym w rejonie ulicy Legionów w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>