button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-11-27 08:22:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.11.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.47.2019.JL z dnia 25.11.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 75, 67/19, 67/20 i 434 (obr. 11) położonym przy ulicy Lubranieckiej w Elblągu. więcej...

2019-11-27 08:15:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.11.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 25.11.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.50.2019.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działki nr 207 obręb 4 przy ul. Kamiennej w Elblągu. więcej...

2019-11-19 10:47:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2019 rok


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.48.2019.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie obejmującym fragment działki nr 85 obręb 20 przy ul. Rawskiej - Piotrkowskiej w Elblągu. więcej...

2019-11-19 10:41:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, złożony w dniu 31.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie obejmującym działki nr: 7 i 9/4 (obr. 9), położonym w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Elblągu. więcej...

2019-11-14 08:56:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.11.2019


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu więcej...

2019-10-22 14:35:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.10.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie obejmującym część działki nr 85 (obr. 20) przy ul. Rawskiej – Piotrkowskiej w Elblągu. więcej...

2019-10-11 10:26:28

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 07.10.2019r.


Utrzymanie w mocy przez SKO w Elblągu zaskarżonej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części dz. nr 468 (obręb 27) przy ul. Witkiewicza w Elblągu. więcej...

2019-10-10 13:54:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.10.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.45.2019.DC z dnia 08.10.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV na terenie obejmującym działkę nr: 299/57 (obr. 15) w rejonie Al. Tysiąclecia w Elblągu. więcej...

2019-10-09 11:49:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.10.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.44.2019.DC z dnia 08.10.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 585, 577/13, 579/2, 472/2, 414/2 (Obr. 18) w rejonie ulic: Saperów, Czołgistów, Bema w Elblągu. więcej...

2019-10-08 15:31:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.10.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.41.2019.DC z dnia 08.10.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 38/35 (obr. 23) przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2019-10-04 13:56:31

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 27.09.2019r.


Utrzymanie w mocy przez SKO w Elblągu zaskarżonej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części dz. nr 468 (obręb 27) przy ul. Witkiewicza w Elblągu więcej...

2019-09-24 10:58:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.09.2019 rok


zawiadamiam o wydanym postanowieniu znak: DUA-U.6733.19.2019.DC z dnia 20.09.2019 r. o zawieszeniu wznowionego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zakończonego ostateczną decyzją znak: DUA-U.6733.19.2019 DC z dnia 08.07.2019 r. więcej...

2019-09-23 12:45:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 17.09.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.31.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 725, 731/6, 907/2, 713/9, 713/17, 694, 690/1, 690/2, 674/84, 674/87, 692/7, 692/6, 693/3 obręb 17 przy ul. Sadowej, Willowej, Kolejowej w Elblągu. więcej...

2019-09-20 12:14:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak:DUA-U.6733.34.2019.JL z dnia 19.09.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie obejmującym działki nr: 64 i 52 (obr. 30) położonym przy ulicy Dalekiej w Elblągu. więcej...

2019-09-20 12:11:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.33.2019.JL z dnia 19.09.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie obejmującym działki nr: 17/6, 19, 24, 21/9 i 27 (obr. 19) położonym w rejonie ulicy Wschodniej w Elblągu. więcej...

2019-09-18 14:35:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.32.2019.JL z dnia 17.09.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci oświetleniowej drogi na terenie obejmującym działki nr: 774, 813 i 814/2 (obr. 5), położonym w rejonie ulicy Legionów w Elblągu. więcej...

2019-09-18 11:15:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak:DUA-U.6733.30.2019.JL z dnia 11.09.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN – 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 721/1, 721/2 i 833 (obr. 5) położonym w obrębie ulicy Częstochowskiej w Elblągu. więcej...

2019-09-12 14:33:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek MR Diagnostic Sp.zo.o. w Elblągu, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.43.2019.JL z dnia 12.09.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: powiększeniu istniejącej pracowni rezonansu magnetycznego poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 3 segm. „A” Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu wraz ze zmiana ich sposobu użytkowania oraz przebudowie wejścia do budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu przyległego dla potrzeb planowanej inwestycji w obrębie działki nr 54/2 (obr. 17) przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2019-09-10 11:56:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.09.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.29.2019.JL z dnia 06.09.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 20/58, 38/2, 38/32, 70, 38/34, 38/38, 38/42, 38/43, 38/8, 38/36 i 38/37 (obr. 23) położonym w obrębie ulicy Lotniczej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>