button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-11-30 09:17:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, w dniu 24.11.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.27.2022.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr 18, 19 obręb 19 przy ul. Wschodniej w Elblągu. więcej...

2022-11-17 10:58:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia16.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z dnia 02.11.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek nr 82, 83/5, 83/8, 209, 210 obręb 20 w rejonie Al. Grunwaldzkiej i ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-11-17 09:48:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. zs. w Gdańsku Oddział w Olsztynie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr ewid. 606 i 515 (obr. 10) przy ul. Owocowej w Elblągu. więcej...

2022-11-10 14:49:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Fundacji Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią – Końskie Zdrowie zs. w Elblągu, dnia 10.11.2022 r. została wydana decyzja, znak: DUA-U.6733.30.2022.AK, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 210 i 105/1 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-11-07 09:21:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.11.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w dniu 03.11.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.26.2022.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr 547/2, 547/1, 865, 626/4 obręb 27 przy ul. Mieszka I w Elblągu. więcej...

2022-10-25 11:04:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.10.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku złożony w dniu 13.10.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie działek nr 15, 61 obręb 32 przy ul. Nizinnej w Elblągu. więcej...

2022-10-21 07:41:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.10.2022r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Społecznej w Elblągu więcej...

2022-10-14 09:17:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.10.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Fundacji Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią – Końskie Zdrowie z siedzibą w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 210 i 105/1 obr. 20 przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2022-10-10 11:37:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.10.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek EPWiK Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym części działki nr ewid. 374 obręb 9 przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2022-10-07 09:00:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.10.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.22.2022.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wolnostojącej wieży o wysokości do 40,95 m oraz instalacji radiokomunikacyjnej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży - na terenie działki nr 22/20 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2022-10-06 13:06:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.10.2022 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.23.2022.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie obejmującym działki nr 101/7 i 101/20 (obr. 21) przy ul. Dojazdowej w Elblągu. więcej...

2022-10-06 13:04:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.09.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek P.B.O. EKOBUD sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie – wraz z częściową zmianą trasy - sieci wodociągowej i gazowej na terenie obejmującym części działek nr ewid. 18/1, 20/1, 52/2, 29/5, 144/2 (obr. 22) przy ul. Kilińskiego w Elblągu. więcej...

2022-09-21 12:39:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.09.2022 r.


zawiadamiam że na wniosek zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.09.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej klasy L - ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 137, 152, 159/1, 197, 202/1, 202/2, 198, 585 (obręb nr 18) i zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości: działka nr 198 o pow. 3.6910 ha, działka nr 152 o pow. 2.5988 ha, (obręb nr 18). więcej...

2022-09-14 11:23:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.09.2022 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr 547/2, 547/1, 865, 626/4 obręb 27 przy ul. Mieszka I w Elblągu. więcej...

2022-09-05 09:04:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 2.09.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia na terenie części działek nr 101/7 i 101/20 obr. 21 przy ul. Dojazdowej w Elblągu. więcej...

2022-08-30 12:28:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.09.2022r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2022-08-18 13:35:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.08.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w dniu 17.08.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.21.2022.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowego sanitariatu oraz pomieszczenia na depozyty dla potrzeb stadionu miejskiego na terenie działek 72/2, 75/2 (obręb: 18) przy ul. Agrykola w Elblągu. więcej...

2022-07-29 08:16:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2022r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2022-07-28 10:07:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.07.2022 r.


została wydana decyzja Prezydenta Miasta Elbląg Nr 1/2022 znak: DUA-A.6740.2.1.2022.WŻ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 346/3 (obręb nr 7), 1, 4, 3/5, 10, 9, 11/6, 17/6, 19, 18, 23/2, 23/1, 24, 21/9, 21/10, 27(obręb nr 19), 346/2, 2/2, 1, 2/17, 2/16, 75 (obręb nr 30), 1/1, 2/1, 2/4, 3/2 (obręb nr 31), zatwierdzająca na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2022-07-28 10:01:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.07.2022 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. zs. w Gdańsku, w dniu 27.07.2022 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.20.2022.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV na terenie obejmującym działki nr 38/35, 38/19, 38/21 (obr. 23) przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>