button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-09-23 11:30:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.09.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 11/12 obr. 23 w rejonie ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2021-09-21 13:58:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.09.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 16.09.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.31.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 16/6, 16/7, 16/9, 16/12, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/20, 16/21, 16/23 obręb 28 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2021-09-21 13:46:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.09.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 16.09.2021 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.32.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 15/1, 272, 15/2, 332/5, 332/4 obręb 29 przy ul. Jagodowej w Elblągu. więcej...

2021-09-13 09:44:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.09.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci ciepłowniczej podziemnej na terenie działek nr: 882/2, 871/2, 858/48 obr. 17 w rejonie ul. Komeńskiego w Elblągu. więcej...

2021-09-09 15:06:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.09.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 95/8, 95/9, 95/4 obr. 20 oraz działki nr: 297 obr. 17 w rejonie ul. Rawskiej w Elblągu. więcej...

2021-09-06 13:39:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.09.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wolnostojącej wieży wysokości do 56 m oraz instalacji radiokomunikacyjnej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży - na terenie działki nr 22/20 obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2021-08-20 10:58:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.08.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.29.2021.JL z dnia 19.08.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki: 297, 95/4, 95/7, 95/8 i 95/9 (obr. 20) położonym w rejonie ulicy Rawskiej w Elblągu. więcej...

2021-08-20 09:25:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.08.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 151 obr. 3 przy ul. Węgrowskiej w Elblągu. więcej...

2021-08-19 13:04:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.08.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.26.2021.JL z dnia 19.08.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki: 188, 189, 190, 191 i 192 (obr. 20) w rejonie ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2021-08-16 10:23:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.08.2021 r.


została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.25.2021.MS odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV na terenie działek nr: 414/2, 866, 328, 310, 333, 344, 345, 289, 355/1, 357/12, 357/10, 362, 860, 367, 1, 6/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/3, 42/4, 41, 45, 46/4, 858, 859, 49/14 obręb 18 oraz działki nr 56 obręb 17 w rejonie ul. Generała Józefa Bema, Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Kościuszki w Elblągu. więcej...

2021-08-13 12:47:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.08.2021 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.24.2021.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej na działce nr 201 obręb 20 i elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV/nn 0,4 kV na terenie działek nr: 54, 76, 78, 79, 80, 97/9, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 obręb 20 przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2021-08-10 10:09:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.08.2021 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.27.2021.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 189, 80, 81/21 (obręb: 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2021-08-10 10:06:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.08.2021 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.28.2021.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 249, 218/35 i 1098 (obręb: 22) przy ul. Mielczarskiego - Malborskiej w Elblągu. więcej...

2021-07-23 11:09:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.07.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie z dnia 15.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 16/6, 16/7, 16/9, 16/12, 16/15, 16/16, 16/17, 16/18, 16/20, 16/21, 16/23 obręb 28 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2021-07-23 10:43:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.07.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie z dnia 19.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 15/1, 272, 15/2, 332/5, 332/4 obręb 29 przy ul. Jagodowej w Elblągu. więcej...

2021-07-21 11:15:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.07.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 28.06.2021 r., uzupełniony ostatecznie w dniu 13.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr 188, 189, 190, 191 i 192 (obr. 20) położonym przy ulicy Okólnik w Elblągu. więcej...

2021-07-15 15:08:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.07.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działkę nr 108/304(obr. 20) położonym w rejonie Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2021-07-12 10:14:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.07.2021 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr 297, 95/4, 95/7, 95/8 i 95/9 (obr. 20) położonym w rejonie ulicy Rawskiej w Elblągu więcej...

2021-07-08 12:25:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.07.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie obejmującym działki nr: 189, 80 i 81/21 obr. 20 przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2021-07-06 13:41:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 6.07.2021 r.


zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 3/2021 znak: DUA-A.6740.2.3.2021.WŻ z dnia 28.04.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej klasy Z ul. Fromborska w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 32/7, 42/3, 406, 407 (obręb 5), 93, 110/3 (obręb 27). więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>