button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-12-08 13:56:16

Usługa asysty technicznej oprogramowania użytkowego tj. systemu OTAGO


DZP.271.113.2022.KŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2022-12-07 14:49:36

Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – ESIP


DZP.271.110.2022.JG - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2022-12-07 13:58:13

Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej EPED


DZP.271.109.2022.EG - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2022-10-10 09:33:41

Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga


DZP.271.90.2022.JG - zamówienie z wolnej ręki Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg więcej...

2022-09-23 13:54:14

Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego IP Miasta Elbląg 2022 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej


DZP.271.87.2022.JG - zamówienie z wolnej ręki Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg więcej...

2022-05-31 08:42:58

Zabezpieczenie scenotechniki podczas plenerowej imprezy pn. "Dni Elbląga"


DZP.271.53.2022.KŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2022-05-04 09:25:16

Odnowa nawierzchni ul. Chopina w Elblągu na odcinku od ul. Kopernika do ul. Szymanowskiego wraz z dojazdem do budynku przy ul. Królewieckiej 122A


DZP.271.36.2022.JG- zamówienie z wolnej ręki Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg więcej...

2022-03-23 08:47:47

Odnowa nawierzchni ulicy Grochowskiej


DZP.271.26.2022.KŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>