button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-10-15 11:01:08

„Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - roboty drogowe”


DZP.271.63.2019.AS - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2019-09-27 12:22:55

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Żeglarskiej w Elblągu


DZP.271.59.2019.KI- zamówienie z wolnej ręki więcej...

2019-01-31 14:24:58

„Wykonanie odcinka drogi ul. Stanisława Sulima w Elblągu”


RZP.271.4.2019.AD - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-12-17 14:10:04

Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED


RZP.271.99.2018.AD - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-12-17 13:52:38

Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - ESIP


RZP.271.101.2018.PL - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-10-08 12:31:36

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - odcinek ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu.


RZP.271.84.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2018-09-12 09:44:48

„Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga”


RZP.271.72.2018.PL - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2018-09-07 09:11:53

„Odnowa nawierzchni drogowych na skrzyżowaniu ulic Królewiecka - Tadeusza Kościuszki w Elblągu wraz ze zmianą organizacji ruchu”


RZP.271.67.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>