button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-10-08 12:31:36

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu - odcinek ul. Tadeusza Kościuszki w Elblągu.


RZP.271.84.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2018-09-12 09:44:48

„Bieżące utrzymanie jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląga”


RZP.271.72.2018.PL - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2018-09-07 09:11:53

„Odnowa nawierzchni drogowych na skrzyżowaniu ulic Królewiecka - Tadeusza Kościuszki w Elblągu wraz ze zmianą organizacji ruchu”


RZP.271.67.2018.AS - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2018-07-11 15:14:45

Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga


RZP.271.41.2018.PL - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-06-14 12:25:01

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – sektor 2


RZP.271.37.2018.AŁ - zamówienie z wolnej ręki o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-01-19 10:18:10

Usługa asysty technicznej Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem - ESIP


RZP.271.88.2017.AŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-01-19 10:10:01

Usługa asysty technicznej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej - EPED


RZP.271.87.2017.AŁ - zamówienie z wolnej ręki więcej...

2018-01-13 15:47:00

Konserwacja oświetlenia miejsc i dróg publicznych na terenie miasta Elbląga


RZP.271.84.2017.AG- zamówienie z wolnej ręki więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |