button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-09-17 09:48:00

Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego


DZP.271.52.2021.KŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro więcej...

2021-09-10 11:39:21

Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika "Odrodzenia"


DZP.271.55.2021.KŁ - postępowanie o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2021-06-28 10:37:27

Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS w formule „zaprojektuj i wybuduj”


DZP.271.37.2021.PL - postępowanie o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

1 |