button
   
 

2015-11-24 15:58:07

Dostawa materiałów biurowych


RZP.271.78.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-11-17 09:35:25

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


RZP.271.77.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-11-12 14:04:42

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.76.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-10-19 10:05:41

Dostawa sprzętu dla Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu


RZP.271.67.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-10-08 12:39:13

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.30.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2015-09-30 11:53:45

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.55.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-08-25 12:21:07

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych administrowanych przez RGK


RZP.271.52.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-03-31 14:57:07

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DON-ZP.271.7.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

1 |