button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-05-11 13:13:24

Zabezpieczenie scenotechniki podczas plenerowej imprezy pn. "Dni Elbląga"


DZP.271.50.2022.KŁ - postępowanie o wartości poniżej 215 000.00 euro więcej...

2022-05-02 14:21:20

Rozbudowa Monitoringu Wizyjnego Miasta Elbląg 2022 – dostawa macierzy dyskowej


DZP.271.44.2022.KŁ - postępowanie o wartości poniżej 215 000,00 euro więcej...

2022-04-22 12:04:16

Wykonanie nawierzchni drogi z płyt betonowych w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


DZP.271.40.2022.EG - postępowanie o wartości poniżej 5 382 000,00 euro więcej...

2022-03-25 11:24:11

Zakup Notebooków w ramach zadania "Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"


DZP.271.22.2022.JG- przetarg nieograniczony o wartości powyżej 215 000,00 euro więcej...

2022-03-11 09:53:43

Zakup sprzętu komputerowego


DZP.271.18.2022.KŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 215 000,00 euro więcej...

2022-02-25 10:45:44

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DZP.271.9.2022.KŁ - postępowanie o wartości poniżej 215 000,00 euro więcej...

2022-02-21 11:59:11

Roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego m. Elbląga w roku 2022


DZP.271.14.2022.EG - postępowanie o wartości poniżej 5 382 000,00 euro więcej...

2022-02-18 10:16:20

Usługa doradztwa podatkowego w zakresie opodatkowania obiektów budowlanych podatkiem od nieruchomości dla Urzędu Miejskiego w Elblągu


DZP.271.7.2022.PL- przetarg nieograniczony o wartości powyżej 215 000,00 euro więcej...

1 |