button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-09-20 13:43:53

Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu


RZP.271.70.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-09-13 10:42:46

„Odnowa mostów nad rzeką Kumielą w ciągu ulic Gen. Józefa Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu”


RZP.271.69.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-09-13 10:14:31

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


RZP.271.64.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-09-08 13:13:45

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.66.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-08-29 10:07:36

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu


RZP.271.63.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-21 12:34:14

Odnowa mostów nad rzeką Kumielą w ciągu ulic Gen. Józefa Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu


RZP.271.51.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 |