button
   
 
 

2015-03-23 13:55:58

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DON-ZP.271.4.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-03-03 13:17:45

Część 1 Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga Część 2 Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


DON-ZP.271.6.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-01-09 13:34:21

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DON-ZP.271.97.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-12-22 13:30:00

Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Elblągu


DON-ZP.271.88.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-12-16 07:59:54

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu


DON-ZP.271.96.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-11-20 10:08:23

„Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.87.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 10:06:57

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.80.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-17 09:32:59

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI


DON-ZP.271.69.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 |