button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-01-03 10:47:10

Podziały geodezyjne nieruchomości


RZP.271.101.2016.AD - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2016-12-21 11:40:31

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


RZP.271.75.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2016-12-16 12:12:53

Wykonanie Mapy Akustycznej Miasta Elbląg oraz aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląg”


RZP.271.87.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-11-18 12:58:47

„Jar w formie - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r.


RZP.271.90.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-28 14:13:01

„Odnowa mostu nad rzeką Kumielą w ciągu ulicy Plac Grunwaldzki w Elblągu”


RZP.271.80.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-08-29 10:07:36

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu


RZP.271.63.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 |