button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-09-23 09:20:59

Wykonanie i montaż aktywnych przejść dla pieszych w Elblągu


DZP.271.45.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-09-15 15:49:03

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.56.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-09-15 09:36:21

Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką


DZP.271.55.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-08-21 09:21:48

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”


DZP.271.48.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-08-07 12:48:37

„Odnowienie muszli koncertowej w „Bażantarni””


DZP.271.41.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-05-27 13:32:29

Zagospodarowanie terenu Parku Dolinka w Elblągu wraz z przebudową amfiteatru w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.


DZP.271.22.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

1 |