button
   
 
 

2015-05-20 12:53:57

„Wykonanie chodnika przy ul. Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na rok 2015


RZP.271.24.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-05-11 13:14:00

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego Dębica w Elblągu


RZP.271.13.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-05-08 12:27:12

Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga


RZP.271.20.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-05-04 13:49:39

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2015 r.


RZP.271.15.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-04-13 12:31:41

„I Etap inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu”


DON-ZP.271.8.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-04-13 11:40:17

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


DON-ZP.271.10.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-03-31 14:57:07

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DON-ZP.271.7.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2015-03-23 13:55:58

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DON-ZP.271.4.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-03-03 13:17:45

Część 1 Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga Część 2 Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


DON-ZP.271.6.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-12-22 13:30:00

Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Elblągu


DON-ZP.271.88.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-12-16 07:59:54

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu


DON-ZP.271.96.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-11-20 10:08:23

„Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.87.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 10:06:57

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.80.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-17 09:32:59

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI


DON-ZP.271.69.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 |