button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-07-03 09:00:52

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +”


DZP.271.35.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-06-22 10:08:45

Odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej Curie w Elblągu


DZP.271.25.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-06-17 09:35:23

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.27.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-06-16 12:39:56

Pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w projekcie Elbląska Szkoła Eksperymentu


DZP.271.31.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-05-27 13:32:29

Zagospodarowanie terenu Parku Dolinka w Elblągu wraz z przebudową amfiteatru w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.


DZP.271.22.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2019-12-27 09:57:20

Dostawa sprzętu komputerowego.


DZP.271.101.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |