2014-11-20 10:08:23

„Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.87.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 12:34:33

„Budowa trybuny żelbetowej od ul. Wspólnej w ramach zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu””


DON-ZP.271.81.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 10:06:57

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.80.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-17 09:32:59

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI


DON-ZP.271.69.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-16 14:02:21

Dostawa materiałów biurowych


DON-ZP.271.79.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-02 09:52:55

Promocja projektu „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”


DON-ZP.271.72.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-26 13:28:16

Przebudowa nawierzchni pasażu usytuowanego przy ul. Gwiezdnej


DON-ZP.271.73.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-19 14:08:51

„Rozbudowa stalowej konstrukcji trybun wraz z zadaszeniem w ramach zadania „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu””


DON-ZP.271.71.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-16 11:12:00

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga


DON-ZP.271.62.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-12 10:12:37

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


DON-ZP.271.70.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-05 13:04:55

Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta


DON-ZP.271.67.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000,00 euro więcej...

2014-08-28 10:05:00

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego


DON-ZP.271.64.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-08-07 11:28:01

Część 1. „Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka” Część 2. „Odnowa chodników przy ul. Grottgera”


DON-ZP.271.52.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

1 | 2 |