2014-09-19 14:08:51

„Rozbudowa stalowej konstrukcji trybun wraz z zadaszeniem w ramach zadania „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu””


DON-ZP.271.71.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-09-16 11:12:00

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga


DON-ZP.271.62.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-12 10:12:37

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


DON-ZP.271.70.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-08 13:17:23

Usuwanie pojazdów z terenu miasta Elbląga oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym


DON-ZP.271.50.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-09-05 13:04:55

Budowa chodnika od ul. Św. Floriana do ul. Reymonta


DON-ZP.271.67.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000,00 euro więcej...

2014-09-05 13:02:21

Przebudowa nawierzchni pasażu usytuowanego przy ul. Gwiezdnej


DON-ZP.271.66.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-08-28 10:05:00

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego


DON-ZP.271.64.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-08-14 13:15:33

Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu na podstawie projektu własnego Wykonawcy


DON-ZP.271.56.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-08-07 11:28:01

Część 1. „Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka” Część 2. „Odnowa chodników przy ul. Grottgera”


DON-ZP.271.52.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-07-31 11:06:12

Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu


DON-ZP.271.51.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-07-23 09:22:49

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu"


DON-ZP.271.35.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-11 13:17:48

Promocja projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”


DON-ZP.271.43.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 | 2 |