2014-12-16 07:59:54

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ul. Nowodworskiej w Elblągu


DON-ZP.271.96.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-11-20 10:08:23

„Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.87.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 12:34:33

„Budowa trybuny żelbetowej od ul. Wspólnej w ramach zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu””


DON-ZP.271.81.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-10-17 10:06:57

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


DON-ZP.271.80.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-17 09:32:59

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI


DON-ZP.271.69.2014.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-16 14:02:21

Dostawa materiałów biurowych


DON-ZP.271.79.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-10-02 09:52:55

Promocja projektu „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”


DON-ZP.271.72.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 |