button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-03-26 10:13:22

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DZP.271.12.2021.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro więcej...

2021-03-02 12:45:28

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych.


DZP.271.8.2021.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

1 |