button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-12-30 11:38:28

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem.


DZP.271.86.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-12-30 10:55:05

Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem


DZP.271.88.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-12-24 09:39:42

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


DZP.271.78.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro więcej...

2020-12-22 09:46:35

Realizacja pełnienia dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu


DZP.271.87.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-12-21 11:51:53

Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiK


DZP.271.84.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-12-18 10:58:36

Wykonanie usług geodezyjnych.


DZP.271.85.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-12-07 14:21:03

Zapewnienie na okres 3 lat systemu druku wraz z serwisem w Urzędzie Miejskim w Elblągu.


DZP.271.74.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-11-26 09:15:58

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.67.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-11-18 14:52:28

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych”


DZP.271.71.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

1 |