button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-04-20 13:49:14

Realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych wydarzeń miejskich 2017 r.


RZP.271.21.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-04-14 12:56:57

Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Elbląg 2017


RZP.271.18.2017.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-04-06 09:20:59

Zakup niskoemisyjnego taboru tramwajowego w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”


RZP.271.2.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2017-03-21 14:09:05

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


RZP.271.12.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-12-21 11:40:31

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


RZP.271.75.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

1 |