button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-11-24 11:06:19

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu


RZP.271.93.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-11-18 12:58:47

„Jar w formie - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r.


RZP.271.90.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-11-10 12:10:22

„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP Nr 19” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r.”


RZP.271.86.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-31 10:44:45

Wypłata świadczeń przyznawanych i realizowanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych


RZP.271.74.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-10-28 14:13:01

„Odnowa mostu nad rzeką Kumielą w ciągu ulicy Plac Grunwaldzki w Elblągu”


RZP.271.80.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-21 14:00:13

Przebudowa ulicy Studziennej w Elblągu


RZP.271.76.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-08-29 10:07:36

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu


RZP.271.63.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 |