button
   
 
pomniejsz powiększ
 
 

2015-08-25 12:21:07

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów przeciwpożarowych administrowanych przez RGK


RZP.271.52.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-08-06 14:53:10

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Lotniczej w Elblągu


RZP.271.48.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-07-15 14:41:02

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego


RZP.271.43.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-07-10 10:50:31

„Wykonanie pomiarów ruchu drogowego w Elblągu - 2015”


RZP.271.38.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-07-06 11:06:37

Obsługa szaletów miejskich na terenie miasta Elbląga


RZP.271.40.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2015-06-11 11:35:22

Przebudowa budynku Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. A. Asnyka 4 w Elblągu


RZP.271.22.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-05-20 12:53:57

„Wykonanie chodnika przy ul. Al. Odrodzenia wraz ze ścieżką rowerową” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na rok 2015


RZP.271.24.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2015-03-31 14:57:07

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DON-ZP.271.7.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

1 |