button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-11-14 14:48:36

"Remont budynku przy ul. Saperów 14 c w Elblągu"


DZP.271.81.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-11-14 12:44:16

Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej”


DZP.271.85.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-11-04 13:37:40

„Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - budowa oświetlenia drogi i usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi”


DZP.271.74.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-10-28 14:09:02

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Grochowskiej w Elblągu – budowa oświetlenia ulicznego


DZP.271.73.2019.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-10-28 13:11:04

Przebudowa płyty targowiska miejskiego w ramach zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu - etap II”.


DZP.271.52.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-10-22 14:55:32

Odnowa nawierzchni ulicy Piechoty w Elblągu.


DZP.271.70.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-10-03 09:45:28

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


DZP.271.56.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-09-03 13:23:29

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu


DZP.271.44.2019.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-08-22 11:40:12

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III”


DZP.271.41.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |