button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-07-25 13:17:14

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Bema w Elblągu”


RZP.271.58.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-07-25 12:15:40

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez RGK


RZP.271.61.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-07-22 12:31:43

„Przebudowa krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu – Etap I”


RZP.271.62.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-21 12:34:14

Odnowa mostów nad rzeką Kumielą w ciągu ulic Gen. Józefa Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu


RZP.271.51.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-07-05 13:51:21

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


RZP.271.52.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-06-23 09:31:25

Budowa kolumbariów w ramach zadania inwestycyjnego Cmentarz Dębica – rozbudowa


RZP.271.47.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-06-14 14:32:20

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II


RZP.271.33.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-06-07 13:59:00

Oświetlenie ulicy Zamkowej w Elblągu


RZP.271.41.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

1 |