button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-05-15 14:03:17

„Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka”.


DZP.271.25.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-04-23 14:05:16

„Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Cmentarza „Dębica””


RZP.271.24.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-04-16 08:45:59

„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”


RZP.271.12.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-03-25 12:20:41

Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą


DZP.271.18.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-03-04 11:07:20

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


RZP.271.8.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |