2014-08-28 10:05:00

Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego


DON-ZP.271.64.2014.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-08-14 13:15:33

Odnowa urządzeń dylatacyjnych mostu w ciągu ul. Trasa Unii Europejskiej w Elblągu na podstawie projektu własnego Wykonawcy


DON-ZP.271.56.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-08-07 11:28:01

Część 1. „Odnowa chodników od ul. Mazurskiej do ul. Płk. Dąbka” Część 2. „Odnowa chodników przy ul. Grottgera”


DON-ZP.271.52.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-08-07 08:55:38

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz basenów p.poż. administrowanych przez DGKiOŚ


DON-ZP.271.60.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-31 11:06:12

Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu


DON-ZP.271.51.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-07-23 09:22:49

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu"


DON-ZP.271.35.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-11 13:17:48

Promocja projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”


DON-ZP.271.43.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-07 10:25:29

Dostawa sprzętu komputerowego


DON-ZP.271.41.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-06-16 15:21:32

Oświetlenie osiedla Zatorze – etap II


DON-ZP.271.33.2014 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-06-06 10:29:02

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


DON-ZP.271.27.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 | 2 |