2014-07-23 09:22:49

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji „Przebudowa przepustu w ciągu ul. Fromborskiej w Elblągu"


DON-ZP.271.35.2014.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-11 13:17:48

Promocja projektu pn. „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”


DON-ZP.271.43.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-07-07 10:25:29

Dostawa sprzętu komputerowego


DON-ZP.271.41.2014.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2014-06-16 15:21:32

Oświetlenie osiedla Zatorze – etap II


DON-ZP.271.33.2014 - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro więcej...

2014-06-06 10:29:02

Świadczenie usług serwisu technicznego urządzeń i oprogramowania firmy Cisco


DON-ZP.271.27.2014.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-05-26 13:43:46

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Elblągu”


DON-ZP.271.24.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2014-02-18 16:10:42

Zimowe i letnie utrzymanie dróg w mieście Elblągu


DON-ZP.271.8.2014.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

1 |