button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-05-27 11:18:19

Oświetlenie pętli autobusowej przy ul. Skrzydlatej w Elblągu


RZP.271.34.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-05-25 12:24:45

„Wykonanie modernizacji placu przystankowego przy ul. Łódzkiej i chodnika przy ul. Kieleckiej”


RZP.271.35.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-05-16 12:45:39

„Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji inwestycji pn.: „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II””


RZP.271.28.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-05-10 10:46:35

Modernizacja stanowisk monitoringu i punktów kamerowych w Elblągu


RZP.271.30.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-27 09:25:55

Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu


RZP.271.29.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-21 08:55:05

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw promocyjnych Elbląga


RZP.271.26.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-14 11:23:49

Realizacja kampanii promocyjnych wydarzeń miejskich 2016 r.


RZP.271.21.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-03-14 10:26:37

Dostawa sprzętu teleinformatycznego


RZP.271.16.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

1 |