button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-03-31 13:38:39

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.9.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-02-26 14:50:11

„Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2020 i 2021”


DZP.271.8.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2019-12-27 09:57:20

Dostawa sprzętu komputerowego.


DZP.271.101.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |