button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-03-15 08:54:20

Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu i terenach im przyległych


DZP.271.13.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-03-14 09:14:51

„Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Cmentarza „Dębica””


RZP.271.11.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-03-04 11:07:20

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


RZP.271.8.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-01-22 10:38:19

Dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki


RZP.271.102.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-01-16 11:26:03

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.97.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

1 |