button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-12-31 11:16:46

Uchwała Nr II/29/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. więcej...

2010-12-31 11:15:59

Uchwała Nr II/28/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. więcej...

2010-12-31 11:15:06

Uchwała Nr II/27/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej o nazwie "Konwent Seniorów". więcej...

2010-12-31 11:12:42

Uchwała Nr II/26/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. więcej...

2010-12-31 11:07:31

Uchwała Nr II/25/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2010 rok. więcej...

2010-12-31 11:05:14

Uchwała Nr II/24/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu, innych opłat oraz przepisów porzadkowych obowiązujacych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej w Elblągu. więcej...

2010-12-31 11:02:35

Uchwała Nr II/23/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki Budżetowej "Elbląski Park Technologiczny". więcej...

2010-12-31 11:01:00

Uchwała Nr II/22/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie przystąpienia Gminy Miasta Elbląg do realizacji projektu podnazwą:"Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej...

2010-12-31 10:55:29

Uchwała Nr II/21/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblagu. więcej...

2010-12-31 10:53:49

Uchwała Nr II/20/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie wyrażenia zgody na finansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i zawarcia porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Elbląga a Starastą Powiatu Elbląskiego dotyczacego zasad funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. więcej...

2010-12-31 10:47:33

Uchwała Nr II/19/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


Zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Elbląg więcej...

2010-12-31 10:44:12

Uchwała Nr II/18/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


W sprawie okreslenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych Gminy MIasta Elbląg. więcej...

2010-12-31 10:40:31

Uchwała Nr II/17/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2010 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2010 r. więcej...

2010-12-17 09:48:17

Uchwała Nr IB/16/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląga. więcej...

2010-12-17 09:46:27

Uchwała Nr IB/15/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie wyboru przewodniczacych komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu i ich zastępców. więcej...

2010-12-17 09:44:26

Uchwała Nr IB/14/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblagu. więcej...

2010-12-17 09:42:25

Uchwała Nr IB/13/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2010-12-17 09:41:03

Uchwała Nr IB/12/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblagu. więcej...

2010-12-17 09:38:56

Uchwała Nr IB/11/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie wstąpienia w mandat radnego. więcej...

2010-12-17 09:37:50

Uchwała Nr IB/10/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 grudnia 2010 r.


W sprawie wstąpienia w mandat radnego. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |