button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-09-03 10:18:44

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2019r.


Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2019r oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego więcej...

2019-04-10 14:11:52

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2018


Uchwała RIO.IV-0120-105/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2019 roku więcej...

2019-04-01 08:26:54

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2018 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2018 rok więcej...

2019-02-21 08:54:04

opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Elbląg na 2019 rok


Uchwała Nr RIO.IV-0120-67-19 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Elbląg na 2019 rok więcej...

2019-02-21 08:51:57

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Elbląg na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 oraz uchwały budżetowej na rok 2019


Uchwała Nr RIO.IV-0120-66/19 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Elbląg na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 oraz uchwały budżetowej na rok 2019 więcej...

2019-01-29 08:36:26

BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA 2019 ROK


BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA 2019 ROK więcej...

2018-12-20 08:05:57

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Elbląg na 2019 rok


Uchwała Nr RIO.IV-0120-355/18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały budżetowej Miasta Elbląg na 2019 rok więcej...

2018-12-20 08:00:24

Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elbląg na lata 2019 - 2034


Uchwała Nr RIO.IV-0120-356/18 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elbląg na lata 2019 - 2034 więcej...

2018-11-16 07:50:00

Projekt budżetu miasta Elbląg na 2019 rok


Projekt budżetu miasta Elbląg na 2019 rok więcej...

2018-09-11 08:45:54

opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2018 roku


Uchwała RIO.IV-0120-202/18 ws wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2018 roku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |