button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-09-06 09:26:58

Opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za I półrocze 2021r.


Uchwała RIO.IV-0120-297/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2021 roku więcej...

2021-09-01 11:18:17

Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2021r.


Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2021r. więcej...

2021-04-09 08:08:20

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2020 rok


Uchwała RIO.IV-0120-114/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonanie budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2020 więcej...

2021-01-21 12:15:22

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2021


Uchwała Nr RIO.IV-0120-25/21 z dnia 13 stycznia 2021r. więcej...

2020-09-09 11:14:48

Opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu GME za I półrocze 2020 roku


Uchwała Nr RIO.IV-0120-267/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za I półrocze 2020 roku więcej...

2020-09-03 12:29:53

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2020 roku


Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2020 roku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |