button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-04-05 08:15:25

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2021


Uchwała RIO.IV-0120-85/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2021 więcej...

2022-03-28 13:57:11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2021 ROK


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2021 ROK więcej...

2021-11-30 10:45:39

Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Miasta Elbląg na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu


Uchwała Nr RIO.IV-0120-466/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg projekcie uchwały budżetowej Miasta Elbląg na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie więcej...

2021-11-15 13:20:32

Projekt Budżetu Miasta Elbląg na 2022 rok


Projekt Budżetu Miasta Elbląg na 2022 rok więcej...

2021-09-06 09:26:58

Opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za I półrocze 2021r.


Uchwała RIO.IV-0120-297/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 02 września 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2021 roku więcej...

2021-09-01 11:18:17

Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2021r.


Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2021r. więcej...

2021-04-09 08:08:20

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2020 rok


Uchwała RIO.IV-0120-114/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonanie budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2020 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |