button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2022-04-05 08:15:25

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2021


Uchwała RIO.IV-0120-85/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2021 więcej...

2022-03-28 13:57:11

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2021 ROK


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2021 ROK więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |