button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-09-09 11:14:48

Opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu GME za I półrocze 2020 roku


Uchwała Nr RIO.IV-0120-267/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Elbląg informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za I półrocze 2020 roku więcej...

2020-09-03 12:29:53

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2020 roku


Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Elbląg za I półrocze 2020 roku więcej...

2020-04-20 07:59:47

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Elbląg za 2019 rok


Uchwała RIO.IV-0120-133/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Elbląg sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Elbląg za rok 2019 więcej...

2020-03-31 13:20:46

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2019 ROK


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ELBLĄG ZA 2019 ROK więcej...

2020-02-05 09:28:46

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Elbląg na 2020 rok


Uchwała Nr RIO.IV-0120-93/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej miasta Elbląg na 2020 rok więcej...

2020-02-05 09:24:44

opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Elbląg na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034 oraz uchwały budżetowej na rok 2020


Uchwała Nr RIO-IV-0120-92/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Elbląg na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2034 oraz uchwały budżetowej na rok 2020 więcej...

2020-01-02 13:05:41

BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA 2020 ROK


BUDŻET MIASTA ELBLĄG NA 2020 ROK więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |