button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2006-04-07 15:57:34

UCHWAŁA NR XXVII/679/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowego Miasta. więcej...

2006-04-07 15:51:58

UCHWAŁA NR XXVII/678/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Na Stoku – Zachód w Elblągu więcej...

2006-01-24 14:53:02

UCHWAŁA NR XXVII/686/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. więcej...

2006-01-24 14:51:55

UCHWAŁA NR XXVII/685/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. więcej...

2006-01-24 14:46:48

UCHWAŁA NR XXVII/684/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie realizacji projektu pn. „∏ - Pozytywne Integracje” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 1.4 schemat a) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2006-01-24 14:43:51

UCHWAŁA NR XXVII/682/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Techniczno – Produkcyjnej nad rzeką Elbląg więcej...

2006-01-24 14:42:22

UCHWAŁA NR XXVII/681/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny – Południowy – Zachód w Elblągu więcej...

2006-01-24 14:35:40

UCHWAŁA NR XXVII/680/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Elbląskiego Parku Technologicznego – Modrzewina Południe więcej...

2006-01-24 14:32:49

UCHWAŁA NR XXVII/675/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Elbląskim umowy zamiany nieruchomości. więcej...

2006-01-24 14:23:47

UCHWAŁA NR XXVII/674/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2006-01-24 14:11:38

UCHWAŁA NR XXVII/673/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Elbląga podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania. więcej...

2006-01-24 14:07:03

UCHWAŁA NR XXVII/672/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2006-01-24 14:04:33

UCHWAŁA NR XXVII/671/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2006-01-24 14:02:42

UCHWAŁA NR XXVII/670/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląga, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. więcej...

2006-01-24 13:59:39

UCHWAŁA NR XXVII/669/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2005r. więcej...

2006-01-24 13:51:08

UCHWAŁA NR XXVII/668/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2005r. więcej...

2006-01-24 13:49:39

UCHWAŁA NR XXVII/667/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2013 dla miasta Elbląga". więcej...

2006-01-24 13:47:57

UCHWAŁA NR XXVII/666/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2006r. więcej...

2005-12-21 13:04:51

UCHWAŁA NR XXVI/661/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 1 grudnia 2005r.


w sprawie powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2005-12-21 12:50:04

UCHWAŁA NR XXVI/660/2005 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 1 grudnia 2005r.


w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |