button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-05-29 10:14:40

Pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w projekcie Elbląska Szkoła Eksperymentu


DZP.271.12.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-05-22 12:36:18

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.9.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-04-15 11:07:03

„Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2020 i 2021”


DZP.271.8.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-01-28 16:02:16

Podziały geodezyjne nieruchomości


DZP.271.95.2019.AŁ przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2020-01-09 10:09:23

Zakup jednego wagonu tramwajowego w ramach zadania: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III”


DZP.271.41.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2020-01-08 13:34:10

"Remont budynku przy ul. Saperów 14 c w Elblągu"


DZP.271.81.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-12-30 11:00:13

Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej”


DZP.271.85.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-12-24 10:37:16

Odnowa nawierzchni ulicy Piechoty w Elblągu.


DZP.271.70.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-12-24 09:29:16

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


DZP.271.56.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-12-19 12:36:57

„Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - budowa oświetlenia drogi i usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi”


DZP.271.74.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-12-19 11:52:10

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu


DZP.271.44.2018.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-12-19 11:38:32

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Grochowskiej w Elblągu – budowa oświetlenia ulicznego


DZP.271.73.2019.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-12-18 14:10:59

Przebudowa płyty targowiska miejskiego w ramach zadania pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu - etap II”.


DZP.271.52.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>