button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-12-17 14:03:51

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6””


DZP.271.64.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-12-17 08:02:41

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”


DZP.271.48.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-12-07 15:04:47

Realizacja pełnienia dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu


DZP.271.60.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-11-17 11:29:39

Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką


DZP.271.55.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-11-10 11:53:37

Wykonanie i montaż aktywnych przejść dla pieszych w Elblągu


DZP.271.45.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-11-04 09:18:19

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych”


DZP.271.61.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-10-16 13:24:48

„Odnowienie muszli koncertowej w „Bażantarni””


DZP.271.41.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-10-16 10:59:57

Zagospodarowanie terenu Parku Dolinka w Elblągu wraz z przebudową amfiteatru w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu” .


DZP.271.22.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-10-07 14:12:45

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.56.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>