button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-12-13 14:47:17

Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą


RZP.271.95.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-10-29 12:48:10

"System głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny”


RZP.271.86.2018.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-10-17 09:03:33

Budowa chodnika łączącego ul. Kolejową z Aleją Grunwaldzką w Elblągu


RZP.271.62.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-09-27 12:28:38

"System głosowania i zarządzania debatą oraz możliwością pracy jako system konferencyjny”


RZP.271.69.2018.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-09-19 12:27:17

"Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy"


RZP.271.49.2018.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-09-19 10:10:13

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


RZP.271.17.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-08-24 12:57:08

Wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Kościuszki 25, 27 i 29 w Elblągu


RZP.271.54.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-08-09 12:11:34

Rozwój i rozbudowa e-usług zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Elbląg


RZP.271.42.2018.PL - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-07-16 14:12:41

Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Cmentarza Dębica"


RZP.271.31.2018.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>