button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-12-12 14:00:55

„Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie odnowy nawierzchni i wzmocnienia konstrukcji ul. Artyleryjskiej w Elblągu”


DZP.271.67.2019.AD- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-11-21 14:06:33

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia skwerów i placów publicznych w Elblągu – ulica Plac Wolności


DZP.271.50.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-11-19 14:46:48

„Przebudowa ul. Rybackiej w Elblągu - odwodnienie drogi”


DZP.271.69.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-11-14 07:14:13

Wymiana nawierzchni drewnianej Mostu Dolnego w ramach zadania pn. „Wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Studziennej i Orlej”


DZP.271.65.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-11-13 11:20:53

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu


DZP.271.64.2019.KI- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-10-29 14:55:54

Promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w rozgrywkach sportowych PGNiG Superligi Kobiet w piłce ręcznej.


DZP.271.62.2019.AD- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-10-29 14:05:18

Promocja Gminy Miasto Elbląg poprzez udział w rozgrywkach sportowych II ligi piłki nożnej


DZP.271.61.2019.AD- przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-10-15 10:22:26

Oświetlenie form przestrzennych wraz z oprawami oświetleniowymi


DZP.271.32.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-10-02 09:45:43

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem


RZP.271.8.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2019-07-23 13:20:16

Remont pomieszczeń Biura Rady Miejskiej, tj. p. 303, 307, 308 A i 308 w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu


DZP.271.28.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-07-15 13:33:10

Wykonanie dokumentacji projektowych pod nazwą: „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu”.


DZP.271.34.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-07-12 11:03:24

„Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka”.


DZP.271.25.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-06-18 13:30:54

„Budowa odcinka drogi gminnej ul. Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych”


RZP.271.12.2019.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

2019-06-13 08:48:01

Oznaczenie przebiegu ścieżek dydaktycznych w terenie wraz z małą architekturą


DZP.271.18.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2019-06-05 14:03:51

„Budowa kolumbariów w kwaterze EII 2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Cmentarza „Dębica””


RZP.271.24.2019.AD - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>