button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-09-17 12:16:25

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i ulicą Lotniczą w Elblągu


DZP.271.15.2021.PL - postępowanie o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2021-09-10 08:18:09

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II


DZP.271.45.2021.EG - postępowanie o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-09-07 15:41:21

Remont boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu


DZP.271.51.2021.AD - postępowanie o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2021-09-06 11:59:51

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DZP.271.29.2021.AD - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro więcej...

2021-08-23 15:00:12

Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia”


DZP.271.50.2021.EG - postępowanie o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2021-08-02 11:59:00

Remont boksów wewnętrznych w budynku psiarni w schronisku dla zwierząt w Elblągu


DZP.271.43.2021.AD - postępowanie o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2021-07-28 10:43:34

Budowa kolumbariów w kwaterze EII 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Cmentarza „Dębica”


DZP.271.19.2021.EG - postępowanie o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-07-15 10:52:24

Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia”


DZP.271.36.2021.EG - postępowanie o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-07-13 13:23:55

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II


DZP.271.21.2021.EG - postępowanie o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-05-11 13:53:24

Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej


DZP.271.12.2021.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>