button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-04-01 09:00:46

Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem


DZP.271.88.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2021-03-26 11:45:09

„Realizacja pełnienia dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu”


DZP.271.6.2021.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-03-26 10:33:59

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


DZP.271.78.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000,00 euro więcej...

2021-03-11 13:22:50

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa odcinka ulicy Grochowskiej w Elblągu wraz z jego odwodnieniem.


DZP.271.86.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-02-22 09:52:31

Realizacja pełnienia dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Elblągu


DZP.271.87.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-02-16 10:12:45

Zapewnienie na okres 3 lat systemu druku wraz z serwisem w Urzędzie Miejskim w Elblągu.


DZP.271.74.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-02-11 12:51:54

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.67.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-02-03 09:00:30

Wykonanie usług geodezyjnych.


DZP.271.85.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-02-01 14:47:26

Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiK


DZP.271.84.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2021-01-25 14:21:05

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Mechanicznych”


DZP.271.71.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-12-17 14:03:51

„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont pomieszczeń w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6””


DZP.271.64.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>