button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-09-15 09:49:32

Przebudowa ul. Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką


DZP.271.29.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-08-20 10:34:56

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna szkoła +”


DZP.271.35.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-08-19 11:04:15

Dostawa sprzętu komputerowego.


DZP.271.101.2019.AS - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2020-08-13 09:41:38

Pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w projekcie Elbląska Szkoła Eksperymentu


DZP.271.39.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-08-13 09:01:09

Odnowa nawierzchni jezdni i chodników ul. Marii Skłodowskiej Curie w Elblągu


DZP.271.25.2020.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-08-03 10:48:58

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej Filii Nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1”


DZP.271.36.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-07-09 07:52:32

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.27.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-07-03 09:45:54

Pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w projekcie Elbląska Szkoła Eksperymentu


DZP.271.31.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-05-29 10:14:40

Pełnienie funkcji lidera ds. wdrażania procesu eksperymentu w projekcie Elbląska Szkoła Eksperymentu


DZP.271.12.2020.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-05-22 12:36:18

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej w zakresie urządzeń firmy Cisco


DZP.271.9.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000,00 euro więcej...

2020-04-15 11:07:03

„Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2020 i 2021”


DZP.271.8.2020.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000,00 euro więcej...

2020-01-28 16:02:16

Podziały geodezyjne nieruchomości


DZP.271.95.2019.AŁ przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>