button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-01-12 10:43:10

Uchwała Nr XII/273/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Elbląg do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich więcej...

2016-01-12 10:41:41

Uchwała Nr XII/272/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Elbląg do Stowarzyszenia Żuławy więcej...

2016-01-12 10:39:54

Uchwała Nr XII/271/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wyboru przedstawiciela do Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego więcej...

2016-01-12 10:37:59

Uchwała Nr XII/270/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Elbląg z Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych więcej...

2016-01-12 10:35:35

Uchwała Nr XII/269/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie rezygnacji Gminy Miasto Elbląg z członkostwa w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej więcej...

2016-01-12 10:33:57

Uchwała Nr XII/268/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie rezygnacji Gminy Miasto Elbląg z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć "Energie Cites" więcej...

2016-01-12 10:31:50

Uchwała Nr XII/267/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentów stanowiących podstawę zgłoszenia kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2016-2019 więcej...

2016-01-12 10:29:05

Uchwała Nr XII/266/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania komisji doraźnej ds. zmian w Statucie Miasta więcej...

2016-01-12 10:27:25

Uchwała Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego więcej...

2016-01-12 10:24:57

Uchwała Nr XII/264/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu więcej...

2016-01-12 10:22:47

Uchwała Nr XII/263/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Zakrzewa w Elblągu więcej...

2016-01-12 10:20:56

Uchwała Nr XII/262/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2020 będących w posiadaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. więcej...

2016-01-12 10:17:39

Uchwała Nr XII/261/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg" więcej...

2016-01-12 10:13:21

Uchwała Nr XII/260/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Elbląg więcej...

2016-01-12 10:10:33

Uchwała Nr XII/259/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg więcej...

2016-01-12 10:06:20

Uchwała Nr XII/258/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjum więcej...

2016-01-12 10:02:31

Uchwała Nr XII/257/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg więcej...

2016-01-12 09:59:09

Uchwała Nr XII/256/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu więcej...

2016-01-12 09:55:34

Uchwała Nr XII/255/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2016-01-12 09:51:30

Uchwała Nr XII/254/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r.


w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pasłęk a Gminą Miasto Elbląg dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Pasłęk do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Saperów 14d. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>