button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2009-12-30 15:01:13

Uchwała Nr XXVA/564/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2009 r.


Zmieniajaca uchwałę Rady Miejskiej w Elblagu w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujacych na terenie miasta Elbląga. więcej...

2009-12-30 14:58:29

Uchwała Nr XXVA/563/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2009 r.


Zmieniajaca Uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2009 r. więcej...

2009-12-30 14:56:16

Uchwała Nr XXV/562/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Elbląg pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się. więcej...

2009-12-30 14:54:25

Uchwała Nr XXV/561/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Sadowej. więcej...

2009-12-30 14:52:30

Uchwała Nr XXV/560/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sparwie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od ceny sprzedaży 1/2 wkładu mieszkaniowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" za lokal mieszkalny położony w Elblagu przy ul. Szarych Szeregów 4/6 o wartości 49.652,- zł. Danucie Chabros zamieszkałej w Elblagu przy ul. Szarych Szeregów 4/6. więcej...

2009-12-30 14:47:34

Uchwała Nr XXV/559/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Elblaga na lata 2007-2020". więcej...

2009-12-30 14:45:22

Uchwała Nr XXV/558/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie przyjęcia "Programu Działań Prorodzinnych wraz z systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Elblagu na lata 2010-2015". więcej...

2009-12-30 14:42:47

Uchwała Nr XXV/557/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2010 rok. więcej...

2009-12-30 14:40:26

Uchwała Nr XXV/556/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2009 rok. więcej...

2009-12-30 14:38:05

Uchwała Nr XXV/555/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg. więcej...

2009-12-30 14:36:02

Uchwała Nr XXV/554/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


Zmieniajaca uchwałe w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do prowadzenia przez Gminę - Miasto Elbląg zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, należących do właściwości administracji rządowej. więcej...

2009-12-30 14:33:01

Uchwała Nr XXV/553/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga. więcej...

2009-12-30 14:31:01

Uchwała Nr XXV/552/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie zgody Gminy Miasta Elblag na przekazanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: "Rewitalizacja dawnego Kościoła i Klasztoru Dominikanów obecnie Centrum Sztuki Galeria El na Starym Mieście w Elblagu" wnioskowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dla Centrum Sztuki Galeria El w Elblagu. więcej...

2009-12-30 14:26:40

Uchwała Nr XXV/551/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2009 r. więcej...

2009-12-30 14:20:04

Uchwała Nr XXV/550/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


W sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz przyjęcia planu finansowego wydatków, przeznaczonych na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej. więcej...

2009-12-30 14:15:14

Uchwała Nr XXV/549/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 17 grudnia 2009 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżtu miasta Elbląg na 2009 r. więcej...

2009-11-23 11:36:57

Uchwała Nr XXIV/548/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląga. więcej...

2009-11-23 11:35:40

Uchwała Nr XXIV/547/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009 r.


W sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląg. więcej...

2009-11-23 11:22:12

Uchwała Nr XXIV/546/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu Utylizacji Odpadów w Elblagu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej...

2009-11-23 11:20:28

Uchwała Nr XXIV/545/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Elblagu przy ul. Mazurskiej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |