button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-12-27 14:20:18

Ogłoszenie


więcej...

2013-11-28 13:30:09

ZAPYTANIE CENOWE


Zamówienie dot. wyłonienia biegłego rzeczoznawcy techniki samochodowej, który będzie świadczył na rzecz Gminy Miasto Elbląg usługi wyceny (oszacowania) pojazdów usuwanych z dróg , stref zamieszkania, strefy ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym Miasta Elbląg, na podstawie 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo Ruchu Drogowego (Dz.U. z 2013r. poz. 700). więcej...

2012-09-04 13:18:54

Obwieszczenie Wojewody- Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji:


Rozbudowa i budowa prawego wału rzeki Elbląg na odcinku: ujście rzeki Babicy oraz przebudowa odcinka ujściowego rzeki Babicy więcej...

2012-08-08 13:46:18

Zapytanie cenowe


przygotowanie graficzne, tekstowe i druk plakatów, ulotek i folderu informacyjnego w związku z projektem „Bezpieczny Senior” więcej...

2012-04-05 00:58:19

ZAPYTANIE CENOWE


Stworzenie podstrony „Elbląskie inwestycje” na jednym z lokalnych portali internetowych więcej...

2012-03-14 00:51:25

Zapytanie cenowe


Siatka reklamowa więcej...

2012-02-22 13:53:41

ZAPYTANIE CENOWE


Promocja i aktywizacja Urzędu Miejskiego na serwisach społecznościowych więcej...

1 | 2 | 3 |