button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-12-03 15:55:10

Uchwała Nr IA/9/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg na okres kadencji 2018-2023 więcej...

2018-12-03 15:53:52

Uchwała Nr IA/8/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczących więcej...

2018-12-03 15:52:13

Uchwała Nr IA/7/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-12-03 15:50:58

Uchwała Nr IA/6/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-12-03 15:49:48

Uchwała Nr IA/5/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-12-03 15:47:39

Uchwała Nr IA/4/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2018 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-12-03 15:08:14

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-12-03 15:07:01

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r.


w sprawie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-12-03 15:04:32

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2018-09-21 10:02:51

Uchwała Nr XXXVI/790/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg więcej...

2018-09-21 10:02:33

Uchwała Nr XXXVI/789/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych więcej...

2018-09-21 10:02:13

Uchwała Nr XXXVI/788/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta polegającego na zastosowaniu detektorów w formie przycisku na przejazdach rowerowych więcej...

2018-09-21 10:01:52

Uchwała Nr XXXVI/787/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka więcej...

2018-09-21 10:01:34

Uchwała Nr XXXVI/786/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2018-09-21 10:00:54

Uchwała Nr XXXVI/785/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Częstochowskiej więcej...

2018-09-21 10:00:32

Uchwała Nr XXXVI/784/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Komeńskiego więcej...

2018-09-21 10:00:07

Uchwała Nr XXXVI/783/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej więcej...

2018-09-21 09:59:43

Uchwała Nr XXXVI/782/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wyżynnej więcej...

2018-09-21 09:59:26

Uchwała Nr XXXVI/781/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej więcej...

2018-09-21 09:59:07

Uchwała Nr XXXVI/780/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Cichej więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |