button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-09-21 10:02:51

Uchwała Nr XXXVI/790/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg więcej...

2018-09-21 10:02:33

Uchwała Nr XXXVI/789/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych więcej...

2018-09-21 10:02:13

Uchwała Nr XXXVI/788/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta polegającego na zastosowaniu detektorów w formie przycisku na przejazdach rowerowych więcej...

2018-09-21 10:01:52

Uchwała Nr XXXVI/787/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka więcej...

2018-09-21 10:01:34

Uchwała Nr XXXVI/786/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2018-09-21 10:00:54

Uchwała Nr XXXVI/785/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Częstochowskiej więcej...

2018-09-21 10:00:32

Uchwała Nr XXXVI/784/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Komeńskiego więcej...

2018-09-21 10:00:07

Uchwała Nr XXXVI/783/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej więcej...

2018-09-21 09:59:43

Uchwała Nr XXXVI/782/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Wyżynnej więcej...

2018-09-21 09:59:26

Uchwała Nr XXXVI/781/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej więcej...

2018-09-21 09:59:07

Uchwała Nr XXXVI/780/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Cichej więcej...

2018-09-21 09:58:48

Uchwała Nr XXXVI/779/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Owocowej więcej...

2018-09-21 09:58:31

Uchwała Nr XXXVI/778/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu więcej...

2018-09-21 09:58:14

Uchwała Nr XXXVI/777/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga więcej...

2018-09-21 09:57:57

Uchwała Nr XXXVI/776/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Elbląg i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada 2018 r. więcej...

2018-09-21 09:57:37

Uchwała Nr XXXVI/775/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


zmieniająca uchwałę nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu „Karty Dużej Rodziny”, jej wzoru, wzoru wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” oraz podstawowego katalogu zniżek więcej...

2018-09-21 09:56:16

Uchwała Nr XXXVI/774/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

2018-09-21 09:55:43

Uchwała Nr XXXVI/773/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie nadania imienia Technikum w Elblągu, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących więcej...

2018-09-21 09:55:23

Uchwała Nr XXXVI/772/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


w sprawie utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Elblągu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-21 09:53:56

Uchwała Nr XXXVI/771/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września.2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |