button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-04-30 14:05:10

Uchwała Nr XXXIV/709/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2018-04-30 14:03:50

Uchwała Nr XXXIV/708/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031 więcej...

2018-04-30 14:02:08

Uchwała Nr XXXIV/721/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie skargi na przewlekłe załatwianie sprawy przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu więcej...

2018-04-30 13:59:31

Uchwała Nr XXXIV/719/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie stanowiska w przedmiocie potrzeby wykonywania przez samorząd Gminy Miasto Elbląg zadania w dziedzinie kultury fizycznej więcej...

2018-04-30 13:57:18

Uchwała Nr XXXIV/718/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu więcej...

2018-04-30 13:54:13

Uchwała Nr XXXIV/717/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


zmieniająca Uchwałę Nr VIII/106/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Elbląga", zmienioną Uchwałą zmieniającą Nr IX/160/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga" więcej...

2018-04-30 13:50:33

Uchwała Nr XXXIV/716/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Elbląga 2020+" więcej...

2018-04-30 13:48:57

Uchwała Nr XXXIV/715/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/97/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" więcej...

2018-04-30 13:46:15

Uchwała Nr XXXIV/714/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z.o.o. w Elblągu więcej...

2018-04-30 13:44:30

Uchwała Nr XXXIV/713/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2018-04-30 13:42:39

Uchwała Nr XXXIV/712/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła w Elblągu więcej...

2018-04-30 13:41:02

Uchwała Nr XXXIV/711/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Elbląg więcej...

2018-04-30 13:39:14

Uchwała Nr XXXIV/710/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 rok więcej...

2018-04-30 13:32:56

Uchwała Nr XXXIV/707/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Elblągu dotyczącego wydania negatywnej opinii Zarządu Województwa Pomorskiego do budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną więcej...

2018-03-30 08:55:24

Uchwała Nr XXXIII/706/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie przekazania skargi według właściwości więcej...

2018-03-30 08:55:03

Uchwała Nr XXXIII/705/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu więcej...

2018-03-30 08:54:45

Uchwała Nr XXXIII/704/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i podległych pracowników więcej...

2018-03-30 08:54:23

Uchwała Nr XXXIII/703/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska o bezzasadności skargi więcej...

2018-03-30 08:54:06

Uchwała Nr XXXIII/702/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2018 więcej...

1 | 2 | 3 |