button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-07-11 12:54:42

Uchwała Nr XXXV/767/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 lipca 2018 r7


w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie w Gdańsku projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2018-07-11 12:53:03

Uchwała Nr XXXV/766/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 lipca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Lotniczej na rzecz Aeroklubu Elbląskiego oraz udzielenia bonifikaty więcej...

2018-07-11 12:47:12

Uchwała Nr XXXV/765/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 lipca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2018-07-11 12:43:57

Uchwała Nr XXXV/764/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 lipca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie stanowiska w przedmiocie potrzeby wykonywania przez samorząd Gminy Miasta Elbląg zadania w dziedzinie kultury fizycznej więcej...

2018-07-11 12:42:56

Uchwała Nr XXXV/763/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 lipca 2018 r.


w sprawie ustanowienia kierunków działania prezydenta Elbląga więcej...

2018-07-03 11:37:50

Uchwała Nr XXXV/762/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Elbląga więcej...

2018-07-03 11:37:15

Uchwała Nr XXXV/761/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie skargi na Prezydenta Miasta więcej...

2018-07-03 11:36:51

Uchwała Nr XXXV/760/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie przekazania skargi według właściwości więcej...

2018-07-03 11:36:22

Uchwała Nr XXXV/759/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Elbląg więcej...

2018-07-03 11:36:13

Uchwała Nr XXXV/758/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości więcej...

2018-07-03 11:35:57

Uchwała Nr XXXV/757/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do realizacji Programu „Mieszkanie Plus” na terenie Miasta Elbląga więcej...

2018-07-03 11:35:37

Uchwała Nr XXXV/756/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego, położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 147 więcej...

2018-07-03 11:35:16

Uchwała Nr XXXV/755/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1A, położonego w Elblągu przy ul. Browarnej 12 więcej...

2018-07-03 11:34:55

Uchwała Nr XXXV/754/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Elblągu przy ul. Jana Myliusa 3 więcej...

2018-07-03 11:34:34

Uchwała Nr XXXV/753/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. Piaskowej, przeznaczonych pod budowę boksów garażowych więcej...

2018-07-03 11:34:08

Uchwała Nr XXXV/752/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących więcej...

2018-07-03 11:33:32

Uchwała Nr XXXV/751/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Elbląg na sektory odbierania odpadów komunalnych więcej...

2018-07-03 11:33:08

Uchwała Nr XXXV/750/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2018-07-03 11:32:11

Uchwała Nr XXXV/749/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2018-07-03 11:31:48

Uchwała Nr XXXV/748/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 czerwca 2018 r.


w sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa pomnika przyrody Nr 226/1996 znajdującego się w pasie drogowym ul. Fromborskiej w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 93, obręb 27 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |