button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2005-02-16 09:18:12

UCHWAŁA Nr_XX/474/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia statutu zakładu budżetowego - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. jana Pawła II w Elblągu więcej...

2005-02-16 09:15:48

UCHWAŁA Nr_XX/473/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania RADY Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul. Żeromskiego 22 więcej...

2005-02-16 09:07:43

UCHWAŁA Nr_XX/472/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Jana Pawła II w Elblągu w zakład budżetowy - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

2005-02-16 09:02:36

UCHWAŁA Nr_XX/471/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Elblągu o nazwie "Konwent Seniorów" więcej...

2005-02-16 08:59:31

UCHWAŁA Nr_XX/470/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej w Elblągu więcej...

2005-02-16 08:56:00

UCHWAŁA Nr_XX/469/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 więcej...

2005-02-16 08:51:10

UCHWAŁA Nr_XX/468/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2004 więcej...

2005-02-16 08:47:20

UCHWAŁA Nr_XX/467/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie uchwalenia PROGRAMU współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga, a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 więcej...

2005-02-16 08:44:04

UCHWAŁA Nr_XX/466/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XII/440/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.XII.1999 r. w sprawie reorganizacji Domu Pomocy Społecznej w Elblągu oraz zmiany w Statucie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu nadanym tą uchwałą więcej...

2005-02-16 08:12:56

UCHWAŁA Nr_XX/465/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiek I w Elblągu więcej...

2005-02-16 08:10:43

UCHWAŁA Nr_XX/464/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic rzeki Terkawki i drogi Nr 22 w Elblągu więcej...

2005-02-16 08:04:52

UCHWAŁA Nr_XX/463/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Łęczyckiej i Sadowej w Elblągu więcej...

2005-02-16 08:00:01

UCHWAŁA Nr_XX/462/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zawarcia Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotyczącego wsparcia CENTRUM Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid" i Teatru Dramatycznego w Elblągu w zakresie wykonywania zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w roku 2005 i dofinansowania przygotowania dokumentacji projektowej zakładającej modernizację części obiektu Teatru, nadbudowę piętra oraz rozbudowę budynku od strony ulicy Teatralnej więcej...

2005-02-16 07:52:59

UCHWAŁA Nr_XX/461/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zawarcia Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego o przekazywaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem BIURA Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w BRUKSELI więcej...

2005-02-16 07:48:35

UCHWAŁA Nr_XX/460/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych więcej...

2005-02-16 07:46:23

UCHWAŁA Nr_XX/459/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2005-02-15 13:49:47

UCHWAŁA Nr_XX/458/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie uchylenia uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga więcej...

2005-02-15 13:45:50

UCHWAŁA Nr_XX/457/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląga, które nie wygasają z upływem roku budżetowego więcej...

2005-02-15 13:41:32

UCHWAŁA Nr_XX/456/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę Nr XIV/295/2004 Rady miejskiej w Elblągu z dnia 8.04.2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przedsięwzięcia inwestycyjne więcej...

2005-02-15 12:50:40

UCHWAŁA Nr_XX/455/2004 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2004 r.


zmieniająca uchwałę Nr XVII/381/2004 Rady Miejskiej z dnia 9.09.2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |