button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-06-30 10:35:50

Uchwała Nr XII/383/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2020 więcej...

2020-06-30 10:30:37

Uchwała Nr XII/382/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie zasad przyznawania Honorowego Wyróżnienia „Za zasługi dla Elbląga” więcej...

2020-06-30 10:29:38

Uchwała Nr XII/381/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Elbląga" więcej...

2020-06-30 10:28:25

Uchwała Nr XII/380/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie powołania komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów zgłoszonych na ławników więcej...

2020-06-30 10:27:40

Uchwała Nr XII/379/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników w uzupełniających wyborach do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020-2023 więcej...

2020-06-30 10:26:32

Uchwała Nr XII/378/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Elbląga więcej...

2020-06-30 10:25:06

Uchwała Nr XII/377/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021 więcej...

2020-06-30 10:22:01

Uchwała Nr XII/376/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada 2020 roku. więcej...

2020-06-30 10:20:34

Uchwała Nr XII/375/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego więcej...

2020-06-30 10:19:20

Uchwała Nr XII/374/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze Gminy Miasto Elbląg więcej...

2020-06-30 10:12:48

Uchwała Nr XII/373/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Elbląg więcej...

2020-06-30 10:11:43

Uchwała Nr XII/372/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Europarku w Elblągu" więcej...

2020-06-30 10:10:31

Uchwała Nr XII/371/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy między ulicami: Studzienną i Bednarską w Elblągu więcej...

2020-06-30 10:09:24

Uchwała Nr XII/370/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie zmiany zurbanizowanego fragmentu obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A. więcej...

2020-06-30 10:07:53

Uchwała Nr XII/369/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic: Ogólnej i Fromborskiej w Elblągu więcej...

2020-06-30 10:03:11

Uchwała Nr XII/368/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg - Zdrój w Elblągu więcej...

2020-06-30 10:01:16

Uchwała Nr XII/367/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Freta więcej...

2020-06-30 09:57:10

Uchwała Nr XII/366/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Stefana Okrzei 12 więcej...

2020-06-30 09:54:59

Uchwała Nr XII/365/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Elblągu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego, na terenie dzielnicy Modrzewina-Południe więcej...

2020-06-30 09:53:59

Uchwała Nr XII/364/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy, na terenie dzielnicy Modrzewina-Południe więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |