button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-09-29 11:19:34

Uchwała Nr XIII/413/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie skargi J.Z. na działalność Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu więcej...

2020-09-29 11:18:50

Uchwała Nr XIII/412/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020-2023 więcej...

2020-09-29 11:17:55

Uchwała Nr XIII/411/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu oraz ich przewodniczących i zastępców przewodniczących więcej...

2020-09-29 11:16:53

Uchwała Nr XIII/410/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2020-09-29 11:16:10

Uchwała Nr XIII/409/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Elblągu więcej...

2020-09-29 11:14:51

Uchwała Nr XIII/408/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika w uzupełniających wyborach ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020-2023 więcej...

2020-09-29 11:14:04

Uchwała Nr XIII/407/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. więcej...

2020-09-29 11:13:19

Uchwała Nr XIII/406/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 213/1968 więcej...

2020-09-29 11:12:33

Uchwała Nr XIII/405/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 22/1998 więcej...

2020-09-29 11:11:42

Uchwała Nr XIII/404/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 212/1968 więcej...

2020-09-29 11:10:47

Uchwała Nr XIII/403/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 210/1968 więcej...

2020-09-29 11:09:53

Uchwała Nr XIII/402/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 64/1992 więcej...

2020-09-29 11:09:08

Uchwała Nr XIII/401/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 211/1968 więcej...

2020-09-29 11:08:10

Uchwała Nr XIII/400/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Bankowi Żywności w Elblągu bonifikat od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej więcej...

2020-09-29 11:07:24

Uchwała Nr XIII/399/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2020-09-29 11:06:35

Uchwała Nr XIII/398/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością więcej...

2020-09-29 11:05:48

Uchwała Nr XIII/397/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 87 więcej...

2020-09-29 11:04:59

Uchwała Nr XIII/396/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Elblągu przy ul. Grochowskiej więcej...

2020-09-29 11:00:54

Uchwała Nr XIII/395/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu. więcej...

2020-09-29 10:59:10

Uchwała Nr XIII/394/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r.


w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |