button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-12-31 13:38:41

Uchwała Nr XV/463/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie zatwierdzenia wniosku pokontrolnego Komisji Rewizyjnej więcej...

2020-12-31 13:37:32

Uchwała Nr XV/462/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 więcej...

2020-12-31 13:36:27

Uchwała Nr XV/461/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 225/1996 więcej...

2020-12-31 13:35:50

Uchwała Nr XV/460/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 29/1998 więcej...

2020-12-31 13:35:11

Uchwała Nr XV/459/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 28/1998 więcej...

2020-12-31 13:34:30

Uchwała Nr XV/458/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 27/1998 więcej...

2020-12-31 13:33:53

Uchwała Nr XV/457/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 26/1998 więcej...

2020-12-31 13:33:11

Uchwała Nr XV/456/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 25/1998 więcej...

2020-12-31 13:32:25

Uchwała Nr XV/455/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie pomnika przyrody Nr 24/1998 więcej...

2020-12-31 13:31:10

Uchwała Nr XV/454/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Elbląg więcej...

2020-12-31 13:30:37

Uchwała Nr XV/453/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Elblągu przy ul. Stanisława Sulimy więcej...

2020-12-31 13:29:47

Uchwała Nr XV/452/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 12a więcej...

2020-12-31 13:28:24

Uchwała Nr XV/451/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Elbląg w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego więcej...

2020-12-31 13:27:41

Uchwała Nr XV/450/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącego przyjęcia zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. więcej...

2020-12-31 13:26:38

Uchwała Nr XV/449/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelski więcej...

2020-12-31 13:25:26

Uchwała Nr XV/448/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2020-12-31 13:24:33

Uchwała Nr XV/447/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2021-2028” więcej...

2020-12-31 13:23:54

Uchwała Nr XV/446/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobkach utworzonych przez Gminę Miasto Elbląg, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat więcej...

2020-12-31 13:23:17

Uchwała Nr XV/445/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2021 rok więcej...

2020-12-31 13:22:32

Uchwała Nr XV/444/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Gminy Miasto Elbląg finansowanych w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |