button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-09-13 13:26:16

Zarządzenie Nr 418 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2019-09-13 13:24:42

Zarządzenie Nr 417 z 2019 r.


w sprawie powołania komisji ds. wyłączenia materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. więcej...

2019-09-10 08:23:05

Zarządzenie Nr 416 z 2019 r.


w sprawie powołania komisji do przeglądu materiałów niejawnych w Kancelarii Niejawnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-09-10 08:20:46

Zarządzenie Nr 415 z 2019 r.


w sprawie ustanowienia koordynatora ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. więcej...

2019-09-10 08:18:43

Zarządzenie Nr 414 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2019-09-10 08:16:53

Zarządzenie Nr 413 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2019-09-10 08:14:24

Zarządzenie Nr 412 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2019-09-06 08:05:44

Zarządzanie Nr 411 z 2019r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości więcej...

2019-09-03 11:41:09

Zarządzenie Nr 410 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-09-03 11:32:52

Zarządzenie Nr 409 z 2019r.


w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego więcej...

2019-08-30 14:09:51

Zarządzenie Nr 408 z 2019r.


w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2019-2034 za I półrocze 2019 roku więcej...

2019-08-30 09:07:53

Zarządzenie Nr 407 z 2019r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r. więcej...

2019-08-29 11:03:03

Zarządzenie Nr 406 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy więcej...

2019-08-29 10:56:33

Zarządzenie Nr 405 z 2019r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie. więcej...

2019-08-23 10:11:11

Zarządzenie Nr 404 z 2019r.


w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowania przez Gminę Miasto Elbląg nabytych spadków więcej...

2019-08-23 09:55:53

Zarządzenie Nr 403 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-08-23 09:42:42

Zarządzenie Nr 402 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali więcej...

2019-08-23 09:25:19

Zarządzenie Nr 401 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy więcej...

2019-08-23 09:16:56

Zarządzenie Nr 400 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia więcej...

2019-08-23 08:35:01

Zarządzenie Nr 399 z 2019r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>