button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-06-13 13:21:53

Zarządzenie Nr 284 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 29 w Elblągu. więcej...

2019-06-13 13:17:11

Zarządzenie Nr 283 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu. więcej...

2019-06-12 12:17:39

Zarządzenie Nr 282 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2019-06-12 12:14:50

Zarządzenie Nr 281 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. więcej...

2019-06-12 12:13:25

Zarządzenie Nr 280 z 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 13 w Elblągu. więcej...

2019-06-11 13:45:04

Zarządzenie Nr 279 z 2019 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie. więcej...

2019-06-11 13:43:30

Zarządzenie Nr 278 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2019-06-11 13:42:10

Zarządzenie Nr 277 z 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu. więcej...

2019-06-11 13:40:51

Zarządzenie Nr 276 z 2019 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu. więcej...

2019-06-11 12:15:40

Zarządzenie Nr 275 z 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu miejskich jednostek organizacyjnych. więcej...

2019-06-11 12:09:44

Zarządzenie Nr 274 z 2019 r.


w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblagu. więcej...

2019-06-11 12:08:53

Zarządzenie Nr 273 z 2019 r.


w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na 2019r. więcej...

2019-06-11 12:06:32

Zarządzenie Nr 272 z 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r. więcej...

2019-06-11 12:02:12

Zarządzenie Nr 271 z 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty konkursowe złożone przez organizacje pozarządowe do otwartych konkursów ofert. więcej...

2019-06-05 13:49:42

Zarządzenie Nr 270 z 2019 r.


w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. więcej...

2019-06-05 13:47:23

Zarządzenie Nr 269 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencjonowania składników majątku Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2019-05-31 14:23:50

Zarządzenie Nr 268 z 2019 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie. więcej...

2019-05-30 15:19:45

Zarządzenie Nr 267 z 2019 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Organizacji i Kadr Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-05-28 15:37:08

Zarządzenie Nr 266 z 2019 r.


w sprawie rozdysponowania części rezerwy ogólnej na 2019r. więcej...

2019-05-28 14:59:25

Zarządzenie Nr 265 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>