button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-01-03 10:21:56

Zarządzenie Nr 572 z 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r. więcej...

2019-12-31 10:29:42

Zarządzenie Nr 571 z 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2019r. więcej...

2019-12-31 09:40:25

Zarządzenie Nr 570 z 2019 r.


w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Elbląg oraz łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Elbląg" więcej...

2019-12-30 11:25:38

Zarządzenie Nr 569 z 2019 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego Urzędu Miejskiego w Elblagu więcej...

2019-12-30 11:20:17

Zarządzenie Nr 567 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu. więcej...

2019-12-27 13:15:06

Zarządzenie Nr 566 z 2019r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie więcej...

2019-12-27 12:42:31

Zarządzenie Nr 565 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia więcej...

2019-12-27 10:43:51

Zarządzenie Nr 564 z 2019r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu pn.: "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg" więcej...

2019-12-27 10:38:08

Zarządzenie Nr 563 z 2019r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia więcej...

2019-12-24 08:05:12

Zarządzenie Nr 562 z 2019 r.


w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych więcej...

2019-12-23 11:57:37

Zarządzenie Nr 561 z 2019 r.


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, położonej przy ul. Marii Konopnickiej w Elblągu. więcej...

2019-12-23 11:56:18

Zarządzenie Nr 560 z 2019 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Energa - Operator SA Oddział w Olsztynie więcej...

2019-12-23 11:55:04

Zarządzenie Nr 559 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-12-23 11:53:34

Zarządzenie Nr 558 z 2019 r.


w sprawie ustanowienia służebności gruntowej dla urządzeń istniejących na nieruchomości Gminy Miasto Elbląg, położonej przy ul. Jodłowej 1 w Elblągu. więcej...

2019-12-20 10:46:02

Zarządzenie Nr 557 z 2019 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości więcej...

2019-12-20 10:44:57

Zarządzenie Nr 556 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-12-20 10:43:10

Zarządzenie Nr 555 z 2019 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości więcej...

2019-12-19 11:59:03

Zarządzenie Nr 554 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2019-12-19 11:55:57

Zarządzenie Nr 553 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży więcej...

2019-12-19 11:50:47

Zarządzenie Nr 552 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT - 7 w Gminie Miasto Elbląg więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>