button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-01-22 13:14:57

Zarządzenie Nr 25 z 2019 r.


w sprawie powołania przewodniczącego i członków Zespołu ds. Stypendiów Sportowych Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2019-01-22 13:12:47

Zarządzenie Nr 24 z 2019 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. więcej...

2019-01-18 10:43:27

Zarządzenie Nr 23 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. więcej...

2019-01-18 10:33:19

Zarządzenie Nr 22 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2019-01-18 10:31:59

Zarządzenie Nr 21 z 2019 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2019-01-16 08:48:07

Zarządzenie Nr 20 z 2019 r.


w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Elbląg w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza. więcej...

2019-01-15 08:11:02

Zarządzenie Nr 19 z 2019 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Pepłowskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2019-01-10 11:07:44

Zarządzenie Nr 18 z 2019 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-01-08 09:39:13

Zarządzenie Nr 17 z 2019 r.


w sprawie powołania komisji do wyboru doręczycieli decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości. więcej...

2019-01-04 14:01:49

Zarządzenie Nr 16 z 2019 r.


W sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. więcej...

2019-01-04 14:00:51

Zarządzenie Nr 15 z 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta Elbląg. więcej...

2019-01-04 10:26:04

Zarządzenie Nr 14 z 2019 r.


w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-01-04 08:18:14

Zarządzenie Nr 13 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2019-01-04 08:16:35

Zarządzenie Nr 12 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. więcej...

2019-01-04 08:15:16

Zarządzenie Nr 11 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży. więcej...

2019-01-04 08:14:02

Zarządzenie Nr 10 z 2019 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2019-01-02 16:13:13

Zarządzenie Nr 9 z 2019 r.


w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg, związanych z poprawą gospodarki ściekowej poprzez budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg w celu likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2019. więcej...

2019-01-02 16:11:42

Zarządzenie Nr 8 z 2019 r.


w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Miasto Elbląg związanych z poprawą gospodarki odpadami poprzez usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Miasto Elbląg w roku 2019. więcej...

2019-01-02 16:10:09

Zarządzenie Nr 7 z 2019 r.


w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z ograniczeniem niskiej emisji poprzez wymianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym, tj. gazowym, olejowym, elektrycznym lub podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasto Elbląg w roku 2019. więcej...

2019-01-02 16:09:03

Zarządzenie Nr 6 z 2019 r.


w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Elbląg". więcej...

1 | 2 |