button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-03-22 10:50:49

Zarządzenie Nr 139 z 2019 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Elbląga w związku z planowanym strajkiem nauczycieli. więcej...

2019-03-22 10:49:12

Zarządzenie Nr 138 z 2019 r.


w sprawie zasad opracowywania oraz realizacji aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2019-03-21 12:51:56

Zarządzenie Nr 137 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:51:00

Zarządzenie Nr 136 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:50:03

Zarządzenie Nr 135 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:48:45

Zarządzenie Nr 134 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkole nr 29 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:47:40

Zarządzenie Nr 133 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkole nr 21 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:46:07

Zarządzenie Nr 132 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkole nr 6 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:44:30

Zarządzenie Nr 131 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu. więcej...

2019-03-21 12:39:09

Zarządzenie Nr 130 z 2019 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu więcej...

2019-03-20 08:40:23

Zarządzenie Nr 129 z 2019 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. ustalenia wartości nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego. więcej...

2019-03-20 08:38:31

Zarządzenie Nr 128 z 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-03-20 08:37:16

Zarządzenie Nr 127 z 2019 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Biura Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2019-03-20 08:33:28

Zarządzenie Nr 126 z 2019 r.


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta na realizację zadań związanych z budową lub modernizacją infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2019-03-15 14:22:23

Zarządzenie Nr 125 z 2019 r.


w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za rok 2018 do odliczenia podatku VAT za 2019 rok, a także określenia prewspółczynnika VAT na rok 2019 dla Urzędu Miasta Elbląg. więcej...

2019-03-15 14:20:51

Zarządzenie Nr 124 z 2019 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia postępowań w sprawie rzeczy znalezionych. więcej...

2019-03-15 14:19:44

Zarządzenie Nr 123 z 2019 r.


w sprawie powołania Komisji stypendialnej do przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2019-03-15 14:18:21

Zarządzenie Nr 122 z 2019 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Przedsiębiorczości, Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-03-15 14:17:01

Zarządzenie Nr 121 z 2019 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-03-08 10:28:57

Zarządzenie Nr 120 z 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty konkursowe złożone przez organizacje pozarządowe w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |