button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-12-30 13:52:14

Zarządzenie Nr 561 z 2016 r.


w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 w Gminie Miasto Elbląg. więcej...

2016-12-30 09:12:38

Zarządzenie Nr 560 z 2016 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r. więcej...

2016-12-30 09:10:30

Zarządzenie Nr 559 z 2016 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elblag na lata 2016-2029 więcej...

2016-12-28 11:19:17

Zarządzenie Nr 556 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży. więcej...

2016-12-28 11:17:30

Zarządzenie Nr 555 z 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Elblągu przy ul. Dębowej nr 50. więcej...

2016-12-22 08:36:40

Zarządzenie Nr 554 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2016-12-22 08:33:42

Zarządzenie Nr 553 z 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2016-12-22 08:31:11

Zarządzenie Nr 552 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2016-12-22 08:27:59

Zarządzenie Nr 551 z 2016 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Nr 14 w Elblągu. więcej...

2016-12-22 08:26:26

Zarządzenie Nr 550 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2016-12-16 13:12:30

Zarządzenie Nr 549 z 2016 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu. więcej...

2016-12-13 11:03:43

Zarządzenie Nr 547 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2016-12-13 11:02:20

Zarządzenie Nr 546 z 2016 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. więcej...

2016-12-13 10:59:51

Zarządzenie Nr 544 z 2016 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2016 r. więcej...

2016-12-13 10:58:53

Zarządzenie Nr 543 z 2016 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2016-2029. więcej...

2016-12-13 10:49:30

Zarządzenie Nr 541 z 2016 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Elblągu. więcej...

2016-12-13 10:48:01

Zarządzenie Nr 540 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2016-12-13 10:46:08

Zarządzenie Nr 539 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2016-12-13 10:44:36

Zarządzenie Nr 538 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2016-12-13 10:42:58

Zarządzenie Nr 537 z 2016 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>