button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-09-19 09:21:43

Zarządzenie Nr 344 z 2018 r.


w sprawie powołania zespołów spisowych. więcej...

2018-09-19 09:20:06

Zarządzenie Nr 343 z 2018 r.


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. więcej...

2018-09-17 10:11:45

Zarządzenie Nr 342 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2018-09-12 15:09:39

Zarządzenie Nr 341 z 2018 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. więcej...

2018-09-10 12:42:45

Zarządzenie Nr 340 z 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. więcej...

2018-09-10 12:22:39

Zarządzenie Nr 339 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2018-09-10 12:21:18

Zarządzenie Nr 338 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2018-09-10 12:19:46

Zarządzenie Nr 337 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży. więcej...

2018-09-10 12:17:55

Zarządzenie Nr 336 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2018-09-10 12:16:00

Zarządzenie Nr 335 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-09-10 12:02:25

Zarządzenie Nr 334 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-09-10 10:45:15

Zarządzenie Nr 333 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2018-09-06 12:28:40

Zarządzenie Nr 332 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2018-09-06 12:26:43

Zarządzenie Nr 331 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-09-06 12:24:22

Zarządzenie Nr 330 z 2018 r.


w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Informacji" w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2018-09-06 12:22:34

Zarządzenie Nr 329 z 2018 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. więcej...

2018-08-30 09:01:56

Zarządzenie Nr 328 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-08-30 08:59:06

Zarządzenie Nr 327 z 2018 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024 w Gminie Miasto Elbląg". więcej...

2018-08-30 08:57:09

Zarządzenie Nr 326 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji stypendialnej do przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2018-08-30 08:56:20

Zarządzenie Nr 325 z 2018 r.


w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Elblągu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Elbląg za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>