button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-01-03 13:01:20

Zarządzenie Nr 488 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2019-01-02 15:58:30

Zarządzenie Nr 487 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2018-12-28 13:38:51

Zarządzenie Nr 485 z 2018 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Biura Rady Miejskiej w Elblągu. więcej...

2018-12-28 13:35:48

Zarządzenie Nr 484 z 2018 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Biura Prezydenta Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-12-28 10:59:07

Zarządzenie Nr 483 z 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2018-12-27 10:24:10

Zarządzenie Nr 482 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-12-27 10:19:51

Zarządzenie Nr 481 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-12-24 13:01:28

Zarządzenie Nr 480 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2018-12-21 10:23:15

Zarządzenie Nr 478 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2018-12-18 12:08:17

Zarządzenie Nr 477 z 2018 r.


w sprawie programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu. więcej...

2018-12-18 12:04:04

Zarządzenie Nr 476 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2018-12-18 12:01:52

Zarządzenie Nr 475 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-12-18 11:53:20

Zarządzenie Nr 474 z 2018 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2018-12-18 11:51:23

Zarządzenie Nr 473 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. więcej...

2018-12-14 10:09:20

Zarządzenie Nr 472 z 2018 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 398/2017 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2018-12-11 10:27:49

Zarządzenie Nr 471 z 2018 r.


w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2018-12-11 10:26:13

Zarządzenie Nr 470 z 2018 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. więcej...

2018-12-11 10:24:18

Zarządzenie Nr 469 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2018-12-11 10:22:28

Zarządzenie Nr 468 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-12-11 10:21:15

Zarządzenie Nr 467 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>