button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-03-16 08:05:40

Zarządzenie Nr 96 z 2018 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:52:28

Zarządzenie Nr 95 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:50:36

Zarządzenie Nr 94 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 33 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:49:02

Zarządzenie Nr 93 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 17 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:47:30

Zarządzenie Nr 92 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 34 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:46:08

Zarządzenie Nr 91 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 3 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:44:48

Zarządzenie Nr 90 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:42:59

Zarządzenie Nr 89 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 5 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:41:41

Zarządzenie Nr 88 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 31 w Elblągu. więcej...

2018-03-15 10:40:07

Zarządzenie Nr 87 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. więcej...

2018-03-13 10:28:39

Zarządzenie Nr 86 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2018-03-13 10:27:01

Zarządzenie Nr 85 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-03-13 10:25:38

Zarządzenie Nr 84 z 2018 r.


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg w 2018 roku. więcej...

2018-03-12 09:13:22

Zarządzenie Nr 83 z 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2018-03-12 09:12:09

Zarządzenie Nr 82 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-03-12 09:10:55

Zarządzenie Nr 81 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-03-12 09:07:22

Zarządzenie Nr 80 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2018-03-12 09:04:19

Zarządzenie Nr 79 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-03-12 09:01:59

Zarządzenie Nr 78 z 2018 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. więcej...

2018-03-12 09:00:24

Zarządzenie Nr 77 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |