button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-12-11 10:27:49

Zarządzenie Nr 471 z 2018 r.


w sprawie oceny raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2018-12-11 10:26:13

Zarządzenie Nr 470 z 2018 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu. więcej...

2018-12-11 10:24:18

Zarządzenie Nr 469 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2018-12-11 10:22:28

Zarządzenie Nr 468 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-12-11 10:21:15

Zarządzenie Nr 467 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-12-11 10:18:59

Zarządzenie Nr 466 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-12-11 10:09:03

Zarządzenie Nr 465 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2018-12-11 10:07:26

Zarządzenie Nr 464 z 2018 r.


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Olchowej. więcej...

2018-12-11 10:04:10

Zarządzenie Nr 463 z 2018 r.


w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-12-05 11:28:20

Zarządzenie Nr 462 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2018-12-03 14:45:58

Zarządzenie Nr 461 z 2018 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. więcej...

2018-12-03 14:06:14

Zarządzenie Nr 460 z 2018 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-12-03 14:04:28

Zarządzenie Nr 459 z 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej stanowiących mienie Skarbu Państwa za rok 2018. więcej...

2018-12-03 14:01:30

Zarządzenie Nr 458 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-12-03 14:00:16

Zarządzenie Nr 457 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2018-12-03 13:58:43

Zarządzenie Nr 456 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2018-11-29 15:10:26

Zarządzenie Nr 455 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2018-11-28 12:37:11

Zarządzenie Nr 454 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej materiałów w magazynach Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-11-28 12:34:29

Zarządzenie Nr 453 z 2018 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu. więcej...

2018-11-28 12:32:24

Zarządzenie Nr 452 z 2018 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg służebnościami przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>