button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-06-14 13:08:01

Zarządzenie Nr 206 z 2018 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-06-14 13:05:36

Zarządzenie Nr 205 z 2018 r.


w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-06-12 12:48:47

Zarządzenie Nr 204 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018r. więcej...

2018-06-12 12:47:55

Zarządzenie Nr 203 z 2018 r.


w sprawie powołania przewodniczącego i członków Zespołu ds. Stypendiów Sportowych Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2018-06-11 10:27:58

Zarządzenie Nr 202 z 2018 r.


w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2018. więcej...

2018-06-11 10:26:28

Zarządzenie Nr 201 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizacji zamian lokali mieszkalnych. więcej...

2018-06-11 10:24:55

Zarządzenie Nr 200 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-06-11 10:23:57

Zarządzenie Nr 199 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Miejskiego ds. opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla miasta Elbląg. więcej...

2018-06-11 10:22:41

Zarządzenie Nr 198 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-06-05 12:45:04

Zarządzenie Nr 197 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. więcej...

2018-06-05 12:44:09

Zarządzenie Nr 196 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2018-06-01 14:30:14

Zarządzenie Nr 195 z 2018 r.


w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu. więcej...

2018-06-01 09:49:45

Zarządzenie Nr 194 z 2018 r.


w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Elblągu. więcej...

2018-05-30 13:21:46

Zarządzenie Nr 193 z 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2018-05-28 10:06:13

Zarządzenie Nr 192 z 2018 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-05-28 10:04:42

Zarządzenie Nr 191 z 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu. więcej...

2018-05-28 10:03:11

Zarządzenie Nr 190 z 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. więcej...

2018-05-28 10:01:39

Zarządzenie Nr 189 z 2018 r.


w sprawie realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). więcej...

2018-05-24 12:07:14

Zarządzenie Nr 188 z 2018 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2018-05-24 12:05:10

Zarządzenie Nr 187 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |