button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-12-31 11:46:40

Zarządzenie Nr 583 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu więcej...

2014-12-31 11:45:27

Zarządzenie Nr 582 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. więcej...

2014-12-31 11:44:06

Zarządzenie Nr 581 z 2014 r.


w sprawie zmian w budźecie miasta Elbląg na 2014 r. więcej...

2014-12-31 11:43:06

Zarządzenie Nr 580 z 2014 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029 więcej...

2014-12-23 13:13:44

Zarządzenie Nr 576 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu. więcej...

2014-12-23 13:12:31

Zarządzenie Nr 575 z 2014 r.


w sprawie powołania Komisji do przekazania przez Gminę Miasto Elbląg w użyczenie organizacji pożytku publicznego Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALSA" z siedzibą w Gdyni, mienia i dokumentacji schroniska oraz zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt w Elblągu ul. Królewiecka 233. więcej...

2014-12-19 11:02:53

Zarządzenie Nr 574 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2014-12-19 11:01:41

Zarządzenie Nr 573 z 2014 r.


w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kotwiczej 2. więcej...

2014-12-18 11:50:50

Zarządzenie Nr 572 z 2014 r.


zmieniające wysokość środków na zadania Gminy Miasto Elbląg finansowane w 2014 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2014-12-16 15:46:03

Zarządzenie Nr 571 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2014-12-16 15:44:15

Zarządzenie Nr 570 z 2014 r.


w sprawie zmiany terminów współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Zamkowej 25-31 Świętego Ducha 8-9. więcej...

2014-12-16 11:25:15

Zarządzenie Nr 569 z 2014 r.


w sprawie zmian w budźecie miasta Elbląg na 2014 r. więcej...

2014-12-16 11:23:49

Zarządzenie Nr 568 z 2014 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2014-2029. więcej...

2014-12-12 14:06:35

Zarządzenie Nr 567 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2014-12-12 14:05:28

Zarządzenie Nr 566 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2014-12-12 14:03:17

Zarządzenie Nr 564 z 2014 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2014-12-12 14:02:16

Zarządzenie Nr 563 z 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Elblagu więcej...

2014-12-12 14:00:30

Zarządzenie Nr 562 z 2014 r.


w sprawie zmiany terminów zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej 47. więcej...

2014-12-04 09:35:38

Zarządzenie Nr 559 z 2014 r.


o utracie mocy prawnej zarządzenia Nr 451/2013 i zarządzenia Nr 453/2013 Prezydenta Miasta Elbląg. więcej...

2014-12-04 09:34:14

Zarządzenie Nr 558 z 2014 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>