button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-01-02 10:40:26

Zarządzenie Nr 653 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2014-01-02 10:39:39

Zarządzenie Nr 652 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2014-01-02 10:39:05

Zarządzenie Nr 651 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2014-01-02 10:38:16

Zarządzenie Nr 650 z 2013 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały RM Nr XII/329/2012 z dnia 14.02.2012 w zakresie wdrożenia Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2014-01-02 10:37:27

Zarządzenie Nr 649 z 2013 r.


w sprawie szczegółowych zasad i trybu realizacji zamian lokali mieszkalnych. więcej...

2014-01-02 10:36:57

Zarządzenie Nr 648 z 2013 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 r. więcej...

2014-01-02 10:35:05

Zarządzenie Nr 647 z 2013 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029 więcej...

2013-12-23 14:17:57

Zarządzenie Nr 639 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2013-12-23 14:17:05

Zarządzenie Nr 638 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2013-12-23 14:16:14

Zarządzenie Nr 637 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2013-12-23 14:12:10

Zarządzenie Nr 634 z 2013 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Elbląskiego Parku Technologicznego w Elblągu. więcej...

2013-12-18 11:53:15

Zarządzenie Nr 632 z 2013 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 r. więcej...

2013-12-18 11:49:21

Zarządzenie Nr 631 z 2013 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy MIasto Elblag na lata 2013-2029. więcej...

2013-12-18 11:43:58

Zarządzenie Nr 629 z 2013 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2013 r. więcej...

2013-12-18 11:41:42

Zarządzenie Nr 628 z 2013 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2013-2029 więcej...

2013-12-13 12:49:24

Zarządzenie Nr 627 z 2013 r.


zmieniające wysokość środków na zadania Gminy Miasta Elblag finansowane w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2013-12-13 12:48:23

Zarządzenie Nr 626 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2013-12-13 12:47:09

Zarządzenie Nr 625 z 2013 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2013-12-13 12:45:43

Zarządzenie Nr 624 z 2013 r.


w sprawie sporzadzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedazy lokali. więcej...

2013-12-13 12:44:14

Zarządzenie Nr 623 z 2013 r.


w sprawie sporzadzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedazy lokali. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>