button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-01-07 12:13:36

Zarządzenie Nr 454 z 2009


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2010-01-07 12:11:53

Zarządzenie Nr 453 z 2009


w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Elbląga na 2009 rok. więcej...

2010-01-07 12:08:36

Zarządzenie Nr 452 z 2009


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2009r. więcej...

2009-12-29 12:20:13

Zarządzenie Nr 451 z 2009


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. więcej...

2009-12-29 12:15:14

Zarządzenie Nr 450 z 2009


w sprawie prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Klonowej 15. więcej...

2009-12-29 12:08:16

Zarządzenie Nr 448 z 2009


w sprawie regulaminu porządkowego obowiązującego na cmentarzach komunalnych w Elblągu. więcej...

2009-12-29 12:01:30

Zarządzenie Nr 447 z 2009


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2009r. więcej...

2009-12-29 11:56:31

Zarządzenie Nr 446 z 2009


w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg Nr 26/2001 z dnia 19 października 2001 r. w/s powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej więcej...

2009-12-29 11:53:32

Zarządzenie Nr 445 z 2009


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2009-12-29 11:37:59

Zarządzenie Nr 443 z 2009


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych i gruntów stanowiących miejski zasób nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2009-12-29 11:32:47

Zarządzenie Nr 442 z 2009


zmieniające wysokość środków na zadania Gminy Miasto Elbląg finansowane w 2009 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2009-12-29 11:28:54

Zarządzenie Nr 441 z 2009


w sprawie zmiany terminów trwania prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Mickiewicza 19. więcej...

2009-12-16 09:26:16

Zarządzenie Nr 438 z 2009


sprawie prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Żyrardowskiej 40a. więcej...

2009-12-11 13:33:04

Zarządzenie Nr 436 z 2009


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2009-12-11 13:31:33

Zarządzenie Nr 435 z 2009


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gałczyńskiego w Elblągu więcej...

2009-12-11 13:29:34

Zarządzenie Nr 434 z 2009


zmieniające skład Zespołu opiniującego listy intencyjne złożone przez przedsiębiorców zainteresowanych nabyciem gruntów wchodzących w obszar Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej położonych w Elbląskim Parku Technologicznym. więcej...

2009-12-11 13:28:30

Zarządzenie Nr 433 z 2009


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2009-12-11 13:25:26

Zarządzenie Nr 431 z 2009


w sprawie prawa pierwokupu niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 23,25,27. więcej...

2009-12-01 12:47:34

Zarządzenie Nr 430 z 2009


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2009-12-01 12:43:44

Zarządzenie Nr 427 z 2009


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2009r. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>