button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2009-01-19 15:10:33

Zarządzenie Nr 358 z 2008 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2009-01-19 15:08:58

Zarządzenie Nr 357 z 2008 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu. więcej...

2009-01-19 15:04:49

Zarządzenie Nr 355 z 2008 r.


w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2009-01-19 15:02:45

Zarządzenie Nr 354 z 2008 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2009-01-19 15:00:29

Zarządzenie Nr 353 z 2008 r.


w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2009-01-19 14:58:22

Zarządzenie Nr 352 z 2008 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2009-01-19 14:56:15

Zarządzenie Nr 351 z 2008 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2009-01-19 14:54:02

Zarządzenie Nr 350 z 2008 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2009-01-19 14:51:26

Zarządzenie Nr 349 z 2008 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2009-01-19 14:49:21

Zarządzenie Nr 348 z 2008


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2009-01-19 14:48:07

Zarządzenie Nr 347 z 2008


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2009-01-19 14:45:32

Zarządzenie Nr 345 z 2008


zmieniające wysokość środków na zadania Gminy Miasta Elbląg finansowane w 2008 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2008-12-24 11:58:09

Zarządzenie Nr 346 z 2008


w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych i gruntów stanowiących miejski zasób nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2008-12-24 11:56:50

Zarządzenie Nr 343 z 2008


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2008-12-24 11:56:11

Zarządzenie Nr 342 z 2008


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasta Elbląg w roku 2009 więcej...

2008-12-24 11:55:22

Zarządzenie Nr 341 z 2008


w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2008. więcej...

2008-12-24 11:54:39

Zarządzenie Nr 340 z 2008


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2008-12-24 11:53:34

Zarządzenie Nr 339 z 2008


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2008-12-24 11:52:11

Zarządzenie Nr 338 z 2008


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2008-12-24 11:51:23

Zarządzenie Nr 337 z 2008


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów OC stanowiących mienie Skarbu Państwa oraz bazy magazynowo-warsztatowej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>