button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-01-09 12:14:04

Zarządzenie Nr 606 z 2012 r.


zmieniające zarządzenie nr 600/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2012 r. więcej...

2012-12-31 13:17:39

Zarządzenie Nr 604 z 2012 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Miasta Elblag w roku 2013. więcej...

2012-12-28 14:20:04

Zarządzenie Nr 600 z 2012 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2012 r. więcej...

2012-12-28 14:18:52

Zarządzenie Nr 599 z 2012 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2012-2041. więcej...

2012-12-28 14:17:48

Zarządzenie Nr 598 z 2012 r.


zmieniajace wysokość środków na zadania Gminy Miasta Elbląg finansowane w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2012-12-28 14:16:45

Zarządzenie Nr 597 z 2012 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Biura Realizacji Projektu "Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław - Etap I - Miasto Elbląg" Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2012-12-28 14:15:28

Zarządzenie Nr 596 z 2012 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2012-12-28 14:14:23

Zarządzenie Nr 595 z 2012 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2012-12-28 14:13:09

Zarządzenie Nr 594 z 2012 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2012-12-28 14:11:05

Zarządzenie Nr 593 z 2012 r.


w sprawie obniżenia w czwartym przetargu ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2012-12-24 12:40:38

Zarządzenie Nr 590 z 2012 r.


w sprawie realizacji projektu pt. "Opracowania studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu" więcej...

2012-12-21 12:47:52

Zarządzenie Nr 589 z 2012 r.


w sprawie sporzadzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2012-12-20 13:02:05

Zarządzenie Nr 585 z 2012 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2012 r. więcej...

2012-12-20 13:00:50

Zarządzenie Nr 584 z 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Elblagu. więcej...

2012-12-20 12:58:03

Zarządzenie Nr 583 z 2012 r.


w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2012-12-20 12:56:39

Zarządzenie Nr 582 z 2012 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 565/2012 Prezydenta Miasta Elblag z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. więcej...

2012-12-20 12:54:24

Zarządzenie Nr 581 z 2012 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2012-12-20 12:52:50

Zarządzenie Nr 580 z 2012 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2012-12-20 12:50:31

Zarządzenie Nr 579 z 2012 r.


w sprawie sporzadzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2012-12-20 12:46:12

Zarządzenie Nr 577 z 2012 r.


zmieniajace wysokość środków na zadania Gminy Miasta Elbląg finansowane w 2012 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>