button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2011-01-10 10:50:31

Zarządzenie Nr 423 z 2010


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2011-01-10 10:47:46

Zarządzenie Nr 420 z 2010


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.. więcej...

2011-01-10 10:47:02

Zarządzenie Nr 419 z 2010


uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Elbląga. więcej...

2011-01-10 10:46:17

Zarządzenie Nr 418 z 2010


w sprawie wykupu przez Gminę Miasto Elbląg niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Królewieckiej 144a w Elblągu. więcej...

2010-12-29 11:05:36

Zarządzenie Nr 415 z 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem nieruchomości. więcej...

2010-12-29 10:47:12

Zarządzenie Nr 407 z 2010


w sprawie odwołania Wiceprezydenta Miasta Elbląga. więcej...

2010-12-29 10:46:14

Zarządzenie Nr 406 z 2010


w sprawie odwołania pierwszego Wiceprezydenta Miasta Elbląga. więcej...

2010-12-29 10:42:39

Zarządzenie Nr 405 z 2010


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Przemysława Barskiego nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcącego Nr 2 w Elblągu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-12-29 10:41:42

Zarządzenie Nr 404 z 2010


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Elbląga. więcej...

2010-12-20 16:32:27

Zarządzenie Nr 403 z 2010


zmieniające wysokość środków na zadania Gminy Miasto Elbląg finansowane w 2010 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. więcej...

2010-12-20 16:31:52

Zarządzenie Nr 402 z 2010


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-12-20 16:31:08

Zarządzenie Nr 401 z 2010


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2010-12-20 16:30:36

Zarządzenie Nr 400 z 2010


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-12-20 16:29:42

Zarządzenie Nr 399 z 2010


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w Elblągu. więcej...

2010-12-20 16:28:10

Zarządzenie Nr 398 z 2010


w sprawie ustanowienia prawa użytkowania części nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 195. więcej...

2010-12-20 16:27:15

Zarządzenie Nr 397 z 2010


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2010-12-20 16:26:46

Zarządzenie Nr 396 z 2010


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010r. więcej...

2010-12-20 16:25:54

Zarządzenie Nr 395 z 2010


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. więcej...

2010-12-20 16:25:25

Zarządzenie Nr 394 z 2010


w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa terenowych urządzeń sportowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu”. więcej...

2010-12-20 16:24:42

Zarządzenie Nr 393 z 2010


w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowych na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>