button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2012-01-03 09:19:03

Zarządzenie Nr 599 z 2011 r.


w sprawie instrukcji postępowania określającej procedury współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu więcej...

2012-01-03 09:18:08

Zarządzenie Nr 598 z 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 rok. więcej...

2012-01-03 09:17:10

Zarządzenie Nr 597 z 2011 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2011-2041. więcej...

2012-01-03 09:16:19

Zarządzenie Nr 596 z 2011 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2012-01-03 09:14:06

Zarządzenie Nr 595 z 2011 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1kilometr przebiegu za wykorzystanie samochodu niebędącego własnością pracodawcy w podróżach służbowych na obszarze kraju. więcej...

2012-01-03 09:13:12

Zarządzenie Nr 594 z 2011 r.


w sprawie ustalenia stawki opłaty za pomieszczenia przeznaczone na krótkotrwały pobyt osób w budynku ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu. więcej...

2012-01-02 14:32:41

Zarządzenie Nr 593 z 2011 r.


w sprawie realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej na terenie miasta Elbląg w 2012 roku. więcej...

2012-01-02 14:28:03

Zarządzenie Nr 590 z 2011 r.


w sprawie powołania Komisji do przekazania w użyczenie przez Gminę Miasto Elbląg organizacji pozarządowej Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ - ANIMALS z siedzibą w Gdyni, mienia i dokumentacji związanych z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt w Elblągu oraz zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt w Elblągu więcej...

2012-01-02 14:27:18

Zarządzenie Nr 589 z 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 r. więcej...

2012-01-02 14:25:16

Zarządzenie Nr 588 z 2011 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata 2011 - 2041. więcej...

2012-01-02 14:24:23

Zarządzenie Nr 587 z 2011 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Zajączkowskiej, nauczyciela Przedszkola nr 19 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2012-01-02 14:23:21

Zarządzenie Nr 586 z 2011 r.


w sprawie powołania Zespołu nadzorującego przekazanie i przejęcie dokumentacji Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Elblągu. więcej...

2011-12-22 12:48:27

Zarządzenie Nr 585 z 2011 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Moniki Winczewskiej, nauczyciela Gimnazjum Nr 6 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2011-12-22 12:47:30

Zarządzenie Nr 584 z 2011 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2011-12-22 12:44:52

Zarządzenie Nr 582 z 2011 r.


w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Elblągu nieruchomości z miejskiego zasobu nieruchomości. więcej...

2011-12-22 12:42:36

Zarządzenie Nr 581 z 2011 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2011-12-22 12:40:08

Zarządzenie Nr 580 z 2011 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2011-12-22 12:36:33

Zarządzenie Nr 579 z 2011 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2011-12-22 12:34:51

Zarządzenie Nr 578 z 2011 r.


w sprawie administrowania zabudowaną nieruchomością gruntową, położoną w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17. więcej...

2011-12-22 12:32:06

Zarządzenie Nr 576 z 2011 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 r. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>