button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-01-03 09:13:21

Zarządzenie Nr 554 z 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2018-01-03 09:10:22

Zarządzenie Nr 553 z 2017 r.


w sprawie powołania Komisji do przekazania przez Gminę Miasto Elbląg w użyczenie Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ "ANIMALS" z siedzibą w Bojano, mienia i dokumentacji schroniska oraz zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt w Elblągu ul. Królewiecka 233. więcej...

2018-01-03 09:08:23

Zarządzenie Nr 552 z 2017 r.


w sprawie wydzielenia grup spraw (podteczek). więcej...

2018-01-03 09:04:57

Zarządzenie Nr 551 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży. więcej...

2017-12-29 14:19:08

Zarządzenie Nr 550 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. więcej...

2017-12-29 14:17:52

Zarządzenie Nr 549 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2017-12-29 14:16:09

Zarządzenie Nr 548 z 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2017-12-29 14:10:41

Zarządzenie Nr 545 z 2017 r.


w sprawie powołania Komisji do wyboru doręczycieli decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości. więcej...

2017-12-29 08:22:16

Zarządzenie Nr 544 z 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania deklaracji podatkowej VAT-7 w Gminie Miasto Elbląg. więcej...

2017-12-29 08:20:24

Zarządzenie Nr 543 z 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2017-12-21 14:37:40

Zarządzenie Nr 541 z 2017 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2017-12-21 14:36:45

Zarządzenie Nr 540 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2017-12-21 14:35:47

Zarządzenie Nr 539 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2017-12-21 14:34:15

Zarządzenie Nr 538 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu. więcej...

2017-12-21 10:18:41

Zarządzenie Nr 537 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2017-12-21 09:55:48

Zarządzenie Nr 536 z 2017 r.


w sprawie zmiany terminów współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Robotniczej 204. więcej...

2017-12-21 09:54:28

Zarządzenie Nr 535 z 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

2017-12-21 09:51:51

Zarządzenie Nr 533 z 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miasto Elbląg. więcej...

2017-12-21 09:50:36

Zarządzenie Nr 532 z 2017 r.


w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej...

2017-12-20 12:13:15

Zarządzenie Nr 531 z 2017 r.


w sprawie zasad i trybu organizacji narad w Urzędzie Miejskim w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>