button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-05-25 12:43:14

Zarządzenie Nr 252 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2017-05-25 12:41:17

Zarządzenie Nr 251 z 2017 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu miejskich jednostek organizacyjnych. więcej...

2017-05-25 12:40:22

Zarządzenie Nr 250 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-05-25 12:39:23

Zarządzenie Nr 249 z 2017 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2017-05-25 12:37:35

Zarządzenie Nr 248 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali więcej...

2017-05-25 12:36:40

Zarządzenie Nr 247 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. więcej...

2017-05-25 12:35:35

Zarządzenie Nr 246 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-05-23 11:07:02

Zarządzenie Nr 245 z 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2017-05-23 11:04:06

Zarządzenie Nr 244 z 2017 r.


w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:29:25

Zarządzenie Nr 243 z 2017 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:28:27

Zarządzenie Nr 242 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 4 w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:27:34

Zarządzenie Nr 241 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:26:17

Zarządzenie Nr 240 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:25:18

Zarządzenie Nr 239 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:24:13

Zarządzenie Nr 238 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:22:40

Zarządzenie Nr 237 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:21:29

Zarządzenie Nr 236 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:20:27

Zarządzenie Nr 235 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:19:30

Zarządzenie Nr 234 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 w Elblągu. więcej...

2017-05-18 12:18:18

Zarządzenie Nr 233 z 2017 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Nr 26 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>