button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-11-24 14:08:23

Zarządzenie Nr 502 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2017-11-24 14:07:20

Zarządzenie Nr 501 z 2017 r.


w sprawie ustalenia zasad postępowania w przypadku przejmowania i zagospodarowania przez Gminę Miasto Elbląg nabytych spadków. więcej...

2017-11-24 14:05:16

Zarządzenie Nr 500 z 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2017-11-21 12:19:20

Zarządzenie Nr 499 z 2017 r.


w sprawie programu strategicznego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2017-11-16 12:29:20

Zarządzenie Nr 498 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Magdaleny Szyk-Wojtkiewicz, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 11 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2017-11-16 12:27:46

Zarządzenie Nr 497 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Moniki Fabisiak, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2017-11-16 12:26:19

Zarządzenie Nr 496 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Kamili Muniak, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 8 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2017-11-16 12:24:06

Zarządzenie Nr 495 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Juźwik Banaszewskiej, nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2017-11-16 12:22:27

Zarządzenie Nr 494 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani Agnieszki Joanny Banaszczuk, nauczyciela Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2017-11-16 12:15:18

Zarządzenie Nr 493 z 2017 r.


w sprawie projektu budżetu miasta Elbląg na 2018 r. więcej...

2017-11-16 12:13:50

Zarządzenie Nr 492 z 2017 r.


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2018-2031. więcej...

2017-11-16 12:12:44

Zarządzenie Nr 491 z 2017 r.


w sprawie zmiany terminów zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej 47. więcej...

2017-11-14 14:49:42

Zarządzenie Nr 490 z 2017 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu więcej...

2017-11-14 14:48:31

Zarządzenie Nr 489 z 2017 r.


zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2017-11-14 14:47:16

Zarządzenie Nr 488 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2017-11-14 14:46:10

Zarządzenie Nr 487 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2017-11-14 14:44:37

Zarządzenie Nr 486 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2017-11-14 14:43:03

Zarządzenie Nr 485 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-11-13 13:34:24

Zarządzenie Nr 484 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. więcej...

2017-11-13 13:32:52

Zarządzenie Nr 483 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>