button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-09-21 10:53:56

Zarządzenie Nr 421 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2017-09-19 14:42:59

Zarządzenie Nr 420 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-09-19 14:41:34

Zarządzenie Nr 419 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-09-19 11:52:55

Zarządzenie Nr 418 z 2017 r.


w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. więcej...

2017-09-19 11:51:30

Zarządzenie Nr 417 z 2017 r.


w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego. więcej...

2017-09-18 15:01:26

Zarządzenie Nr 416 z 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2017-09-18 14:57:01

Zarządzenie Nr 415 z 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r. więcej...

2017-09-15 10:45:12

Zarządzenie Nr 414 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-09-15 10:43:54

Zarządzenie Nr 413 z 2017 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. więcej...

2017-09-15 10:42:33

Zarządzenie Nr 412 z 2017 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. więcej...

2017-09-15 10:40:17

Zarządzenie Nr 411 z 2017 r.


uchylające Zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Elblągu. więcej...

2017-09-15 09:04:51

Zarządzenie Nr 410 z 2017 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2017-09-15 09:03:21

Zarządzenie Nr 409 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-09-15 09:01:42

Zarządzenie Nr 408 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-09-15 09:00:10

Zarządzenie Nr 407 z 2017 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. więcej...

2017-09-15 08:58:25

Zarządzenie Nr 406 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2017-09-15 08:54:49

Zarządzenie Nr 405 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2017-09-15 08:53:15

Zarządzenie Nr 404 z 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2017-09-15 08:51:46

Zarządzenie Nr 403 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2017-09-15 08:48:28

Zarządzenie Nr 402 z 2017 r.


w sprawie sporządzenie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>