button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-01-18 12:18:54

Zarządzenie Nr 371 z 2007


w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych miasta Elbląga na 2007 rok. więcej...

2008-01-18 12:15:59

Zarządzenie Nr 370 z 2007


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na rok 2007. więcej...

2008-01-18 12:11:48

Zarządzenie Nr 368 z 2007


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2008-01-18 12:09:33

Zarządzenie Nr 363 z 2007


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na 2007 r. więcej...

2007-12-31 12:49:38

Zarządzenie Nr 367 z 2007 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2007-12-31 12:48:51

Zarządzenie Nr 366 z 2007 r.


w sprawie przekazania w administrowanie Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu nieruchomości z miejskiego zasobu nieruchomości oraz zmieniające uchwały w sprawie przekazania w administrowanie Wydziałowi Inżynierii Miasta UM w Elblągu nieruchomości z miejskiego zasobu nieruchomości. więcej...

2007-12-31 12:46:52

Zarządzenie Nr 365 z 2007 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na rok 2007.w sprawie jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z dróg publicznych na terenie miasta Elbląga oraz prowadzenia parkingów strzeżonych , na których umieszczane będą usunięte pojazdy. więcej...

2007-12-31 12:46:48

Zarządzenie Nr 364 z 2007 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na rok 2007. więcej...

2007-12-31 12:44:29

Zarządzenie Nr 361 z 2007 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2007-12-31 12:43:02

Zarządzenie Nr 360 z 2007 r.


w sprawie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Dębowej 6c. więcej...

2007-12-31 12:38:36

Zarządzenie Nr 359 z 2007 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2007-12-31 12:35:18

Zarządzenie Nr 357 z 2007 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. więcej...

2007-12-31 12:31:59

Zarządzenie Nr 354 z 2007


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląga na rok 2007. więcej...

2007-12-31 12:30:51

Zarządzenie Nr 353 z 2007 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkowników wieczystych oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. więcej...

2007-12-31 12:29:31

Zarządzenie Nr 352 z 2007r.


w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości gruntowej. więcej...

2007-12-31 12:27:37

Zarządzenie Nr 351 z 2007 r.


w sprawie powołania komitetu Organizacyjnego Finałów Ogólnopolskiej Gimnazjady organizowanych w 2008 roku w Elblągu. więcej...

2007-12-31 12:26:47

Zarządzenie Nr 350 z 2007r.


w sprawie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Pabianickiej 15. więcej...

2007-12-31 12:25:02

Zarządzenie Nr 349 z 2007


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego przynależnej części gruntu oraz udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2007-12-31 11:16:55

Zarządzenie Nr 348 z 2007


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Iremeusza Spychalskiego nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2007-12-31 10:58:30

Zarządzenie Nr 346 z 2007 r.


w sprawie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Elblągu przy ul. Mazurskiej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>