button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-01-05 14:03:29

Zarządzenie Nr 521 z 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 rok. więcej...

2015-12-30 12:26:32

Zarządzenie Nr 519 z 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r. więcej...

2015-12-30 12:25:22

Zarządzenie Nr 518 z 2015 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029. więcej...

2015-12-29 13:59:08

Zarządzenie Nr 517 z 2015 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę/najem nieruchomości. więcej...

2015-12-29 13:58:07

Zarządzenie Nr 516 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2015-12-29 13:55:50

Zarządzenie Nr 515 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2015-12-29 13:55:00

Zarządzenie Nr 514 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2015-12-29 12:01:52

Zarządzenie Nr 512 z 2015 r.


w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Biblioteki Elbląskiej im. C.Norwida za rok 2015. więcej...

2015-12-29 12:00:28

Zarządzenie Nr 511 z 2015 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. więcej...

2015-12-29 11:56:46

Zarządzenie Nr 509 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2015-12-29 11:55:26

Zarządzenie Nr 508 z 2015 r.


w sprawie określenia zadań i struktury organizacyjnej Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miejskiego w Elbląg więcej...

2015-12-24 11:48:39

Zarządzenie Nr 505 z 2015 r.


w sprawie powołania członków i przewodniczącego Rady Sportu w mieście Elbląg więcej...

2015-12-24 11:47:23

Zarządzenie Nr 504 z 2015 r.


w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków oraz regulaminu działania Rady Sportu w mieście Elbląg więcej...

2015-12-24 11:44:46

Zarządzenie Nr 502 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. więcej...

2015-12-24 11:43:28

Zarządzenie Nr 501 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2015-12-24 11:41:30

Zarządzenie Nr 500 z 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r. więcej...

2015-12-24 11:39:25

Zarządzenie Nr 499 z 2015 r.


w sprawie powierzenia zarządzania Centrum Rekreacji Wodnej "Dolinka" w Elblągu więcej...

2015-12-24 10:48:11

Zarządzenie Nr 498 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej...

2015-12-15 14:17:13

Zarządzenie Nr 497 z 2015 r.


zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw aktualizacji kierunków rozwoju Elbląskiego Parku Technologicznego. więcej...

2015-12-15 14:15:58

Zarządzenie Nr 496 z 2015 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>