button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-06-01 14:58:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – działki nr: 4/2, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/18, 4/24 (obr. 30). więcej...

2016-06-01 07:56:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Elbląg dotyczącej odstąpienia od nałożenia obowiązków określonych w art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w sprawie umieszczenia bez zezwolenia konserwatora zabytków reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2016-06-01 07:49:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego odstąpienia od nałożenia obowiązków określonych w art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w sprawie umieszczenia bez zezwolenia konserwatora zabytków reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2016-05-24 07:42:15

Obwieszczenie Prezydenta miasta Elbląg z dnia 19.05.2016


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka - Południe w Elblągu. więcej...

2016-05-18 08:41:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.05.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-05-10 09:18:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.05.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.5.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-04-26 09:29:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.04.2016r.


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie budynku hospicjum przy ul. Toruńskiej 17B w Elblągu – działki nr: 221/1, 221/2 (obr. 9) więcej...

2016-04-15 08:33:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.04.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 16/6, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 12, 15 (obr. 28)przy ul.Królewieckiej w Elblągu więcej...

2016-04-05 15:06:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.04.2016r.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu więcej...

2016-03-31 12:59:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.03.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17,56/18, 56/19 i 56/20 (obr. 20), ul. Okólnik w Elblągu więcej...

2016-03-25 13:24:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.03.2016r.


na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie w dniu 25.03.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania znak: 6733.4.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17 (obr. 20) położonych przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-03-04 08:21:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.03.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17 (obr. 20) dla zasilenia planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 56/16 (obr. 20) położonej przy ul. Okólnik w Elblągu więcej...

2016-02-24 11:04:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.02.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.2.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetleniowej dla potrzeb projektowanego parkingu na terenie działek nr: 70/64, 70/57 i 70/72 (obręb 4) przy ul. Tuwima – Brzechwy w Elblągu. więcej...

2016-02-19 12:06:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.02.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.3.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie podziemnej sieci oświetleniowej celem oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej w Elblągu – działka nr 638/2 (obr. 22). więcej...

2016-02-17 14:27:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.02.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu więcej...

2016-02-16 08:35:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2016 roku


wydanie decyzji znak:DUA-U.6733.4.2016.MK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej celem zasilania w energię elektryczną pawilonu handlowego, na terenie położonym przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu – działka nr 278 (obr. 3). więcej...

2016-01-20 11:33:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.01.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej celem zasilania w energię elektryczną pawilonu handlowego, na terenie położonym przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu – działka nr 278 (obr. 3). więcej...

2015-12-04 14:25:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.18.2015.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie na działkach nr: 2/4, 3, 326/1, 4 i 8 (obr. 28) linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym niskiego napięcia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Jagodowej 21 w Elblągu. więcej...

2015-12-01 10:07:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.11.2015r.


zawieszenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wolnostojącej wieży o wysokości do 40,3 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży i instalacją zasilającą w energię elektryczną na części działki 208/2 (obr. 9) położonej przy ul. Spacerowej 1 w Elblągu prowadzone na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie więcej...

2015-10-26 09:40:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.10.2015 rok


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na działkach nr: 2/4, 3, 326/1, 4 i 8 (obręb 28) linii kablowej średniego napięcia i stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym niskiego napięcia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Jagodowej 21 w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |