button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-04-25 10:55:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.04.2013


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Na Stoku- Zachód w Elblągu. więcej...

2013-03-22 09:25:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elblą


o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji d/s referendum oraz o lakalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych więcej...

2013-03-19 11:41:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.03.2013r.


obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2013-02-26 11:58:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.02.2013 roku


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |