button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-11-25 08:14:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.11.2013r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2013-09-05 09:32:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.08.2013r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między rzeką Elbląg a terenem bocznicy kolejowej w Elblągu - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg- Zdrój w Elblągu. więcej...

2013-09-05 09:21:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.08.2013r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w narożniku ulic Szarych Szeregów i Alei Odrodzenia – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny – Południowy Zachód w Elblągu . więcej...

2013-09-05 09:09:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.08.2013r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elblągu. więcej...

2013-05-06 08:44:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.04.2013


o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, między ulicami Marymoncką, Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2013-04-29 07:41:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.04.2013


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu przedsięwzięcia pn. „Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2013-04-25 10:55:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.04.2013


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Na Stoku- Zachód w Elblągu. więcej...

2013-03-22 09:25:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elblą


o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji d/s referendum oraz o lakalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych więcej...

2013-03-19 11:41:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.03.2013r.


obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2013-02-26 11:58:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.02.2013 roku


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |