button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-11-19 11:45:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.34.2018.JL z dnia 14.11.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 466/4, 469 i 503 (obr. 18) położonych w obrębie ulicy Ułańskiej w Elblągu. więcej...

2018-10-25 11:52:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.10.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Owocowej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu - na terenie działek nr 486, 487, 488, 489/1, 514, 513, 515, 457/2, 451/2, 451/1, 391/7, 516/3, 454, obr. 10. więcej...

2018-10-11 11:47:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.10.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 466/4, 469 i 503 (obr. 18) położonych w obrębie ul. Ułańskiej w Elblągu. więcej...

2018-10-01 14:23:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.09.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.30.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr 145,172/1 obr. 27 przy ul.Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Elblągu. więcej...

2018-09-11 14:18:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.09.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.25.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 177/3, 190, 185/7, 185/8, 184, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11 przy ul. Juliana Fałata w Elblągu. więcej...

2018-09-11 14:08:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.09.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.29.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 216 obręb 9 przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu. więcej...

2018-08-23 13:48:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.24.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 65/7 i 74 obręb 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-08-23 13:44:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.23.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 302 obręb 29 przy ul. Okrężnej w Elblągu. więcej...

2018-08-17 10:54:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.22.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek 72, 68/2, obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-08-17 09:40:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.20.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 832, 833/2, 842/2, 907, 779 obr. 17 przy ul. Sadowej w Elblągu więcej...

2018-08-09 09:52:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.08.2018 roku


zawiadamiam, że zmieniony został zakres złożonego w dniu 20.07.2018r. wniosku inwestora: Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie. Zmieniony zakres wnioskowanej inwestycji dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 177/3, 190, 185/7, 185/8, 184, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11. więcej...

2018-08-01 09:25:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 216 (obr. 9) przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2018-07-31 11:10:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 379/1 (obr. 3) przy ul. Robotniczej 187 w Elblągu. więcej...

2018-07-31 11:00:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 292/3, 300 i 292/11 (obr. 29) przy ul. Okrężnej w Elblągu. więcej...

2018-07-31 10:54:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 177/3, 190, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11 przy ul. Juliana Fałata w Elblągu. więcej...

2018-06-19 16:16:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.06.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.17.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 438 (obr. 24) w Elblągu w pasie drogi krajowej S7. więcej...

2018-06-08 11:01:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.06.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.16.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 187/2 i 242 (obr. 5) przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2018-05-25 11:04:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 158/9 i 125/5 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu. więcej...

2018-05-18 13:40:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 399, 380/10, 379 obręb 11 przy ul. Różanej w Elblągu. więcej...

2018-05-18 13:35:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, na terenie działki nr 65/1 obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  >>