button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-06-14 10:49:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.06.2017


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200, kanalizacji deszczowej DN 300, kanalizacji sanitarnej DN 200, sieci cieplnej wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanych 2x65mm oraz sieci energetycznej – kabel podziemny 15 kV, na działkach nr: 585, 202/2, 202/1, 434 i 384 (obręb 18) w rejonie ulic: Saperów, Podchorążych i Monte Casino w Elblągu, w ramach zadania: „Przebudowa oraz rozbudowa budynku biurowo – sztabowego wraz z budową LCN, biura przepustek, ogrodzenia i system kontroli dostępu w K-1077 – zadanie 35106 Elbląg” na działce nr 201 (obręb 18) przy ul. Podchorążych w Elblągu. więcej...

2017-06-08 10:48:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.06.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.10.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej na terenie działek nr: 713/9 i 713/17 przy ul. Willowej w Elblągu. więcej...

2017-06-05 07:54:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.06.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2017.MK odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo-usługowo- mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4). więcej...

2017-05-30 07:34:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.05.2017


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2017-05-26 10:34:46

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 25 maja 2017 r.


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2017-05-25 10:16:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2017r. dla mieszkańców SM SIELANKA


decyzja ROŚ.6131.43.2017.NŚ z dnia 23.05.2017r. zezwalająca na usunięcie drzew więcej...

2017-05-24 12:56:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.05.2017r. dla mieszkańców SM SIELANKA


postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Traugutta 75-76A w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 118, obręb 16. więcej...

2017-05-23 08:56:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.045.2017r. dla mieszkańców SM "ZAKRZEWO"


postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” więcej...

2017-05-19 12:35:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.05.2017 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Bednarskiej w Elblągu - "Ścieżka Kościelna" zlokalizowanej na działkach nr 113/7, 377/4, 377/3, 114/6, 114/7, 114/8, 113/6, 111/12, 111/16, 111/2, 114/4, 114/3, 115/18, 115/12, 115/24, 117, 118 (obręb nr 15) więcej...

2017-05-19 08:05:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.05.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.6.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Kapitana Diaczenki w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 12/44, 27, 24/1, 24/2, 41/1, 41/2, 42, 40, 25, 28, 8/8, 11/3 (obr. 16), więcej...

2017-05-16 12:40:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.05.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie (modernizacji) obiektu Kąpieliska Miejskiego usytuowanego przy ul. Spacerowej w Elblągu w ramach zadania: „Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego w Elblągu – Europark etap I”. więcej...

2017-05-16 12:34:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.05.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej De 90/63 na terenie działek nr: 713/9 i 713/17 obręb 17 przy ul. Willowej w Elblągu. więcej...

2017-05-12 09:03:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.05.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.17.2015.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wolnostojącej wieży dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 208/6 obręb 9 przy ul. Spacerowej 1 w Elblągu. więcej...

2017-05-10 10:47:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.4.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie działki nr 55/19 przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-05-10 10:06:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 9.05.2017r. w sprawie zakończenia postępowania dot. usunięcia drzew na terenie SM Nad Jarem


Usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu więcej...

2017-05-08 09:28:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.05.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.7.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Natolińskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 763, 764 (obr. 17). więcej...

2017-05-04 14:03:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.05.2017r. o zakończeniu postępowania administracyjnego


zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej 242, 244, przy ul. Topolowej 17, przy ul. Wiejskiej 19, 20-23, 24-25, 27 w Elblągu więcej...

2017-05-02 10:52:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.04.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach nr: 891, 51/4, 52/3, 52/4 (obręb 17) przy ul. Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Stefana Żeromskiego w Elblągu. więcej...

2017-04-28 10:13:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.04.2017 roku


Wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.1.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1, w obrębie działki nr 65/4 położonej przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |