button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-10-19 08:13:50

Obwieszczenie Prezydenta miasta Elbląg z dnia 19.10.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-10-17 15:19:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.10.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.23.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: lokalizacji obiektu mieszczącego trenażer komory dymowej do celów szkoleniowych Straży Pożarnej - dz. 37/6, 42/4 obr. 18 ul. Bema – Orzeszkowej w Elblągu. więcej...

2016-10-11 09:03:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.10.2016r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewina Południe w Elblągu więcej...

2016-10-11 08:00:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.10.2016 roku


wydanie decyzji znak:DUA-U.6733.20.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 73/8, 73/10, 73/5 oraz 63/10 obręb 18 w rejonie ulic Sienkiewicza i Wspólnej w Elblągu. więcej...

2016-09-27 08:23:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.09.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.21.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną na działkach nr: 72/2, 75/1, 75/2, 111/2, 111/6 obręb 8 przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. więcej...

2016-09-16 09:38:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.09.2016 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1136N - ul. Fromborskiej w Elblągu” realizowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” zlokalizowanej na działkach nr 148/12, 116, 119, 293/28, 146, 135, 100, 81, 149, 79, 55, 102, 82, 293/27, 140/3, 83, 150, 139, 124, 123/1, 123/9, 123/7, 123/5, 123/3, 123/19, 122/4, 122/3, 122/6, 122/5, 118, 94, 98/2, 98/1, 84, 103/2, 78/4, 78/5, 77/1, 77/2, 73/9, 73/11, 75, 74, 63/3, 63/8, 63/9, 62, 63/1, 121/1, 98/4, 73/10, 144, 142, 141, 115, 120, 148/13, 134, 293/26, 128 (obręb nr 26), 26, 286 (obręb nr 34) więcej...

2016-09-16 08:25:44

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.09.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.19.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej na działce nr: 79/41 (obr. 11) przy ul.Lubranieckiej w Elblągu. więcej...

2016-09-16 08:16:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.09.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: lokalizacji obiektu kontenerowego mieszczącego trenażer komory dymowej do celów szkoleniowych Straży Pożarnej na działce nr 37/6 i 42/4 obr. 18 przy ul. Orzeszkowej – Bema w Elblągu. więcej...

2016-09-02 13:58:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.09.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.17.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 813 i 821 obręb 17 przy ul. Sadowej w Elblągu. więcej...

2016-08-30 08:29:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie miejsc postojowych na terenie działki nr 857/3 obręb 17 przy ul. Słowackiego w Elblągu. więcej...

2016-08-23 10:55:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.08.2016r.


wydanie decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DUA-U.6733.17.2015.KDG polegającej na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości do 40,3 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej na części dz. 208/6 obręb 9 (poprzedni nr dz. 208/2) przy ul. Spacerowej 1 w Elblągu. więcej...

2016-08-22 07:57:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 73/8, 73/10, 73/5 oraz 63/10 (obr.18) w rejonie ulic Sienkiewicza i Wspólnej w Elblągu. więcej...

2016-08-22 07:53:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działce nr: 79/41 (obr. 11) przy ul. Lubranieckiej w Elblągu. więcej...

2016-08-08 08:43:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.08.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.14.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka linii kablowej SN 15kV na działkach nr: 65/5 i 65/7 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu więcej...

2016-08-01 08:22:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.13.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu od strony wschodniej, na terenie działki nr 54/2 (obręb 17) przy ul. J. A. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2016-08-01 08:20:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.12.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu od strony południowej, na terenie działki nr 54/2 (obręb 17) przy ul. J. A. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2016-07-26 07:48:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.07.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-07-20 08:56:24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.07.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Legionów w Elblągu – działki nr: 774, 776 (obr. 5). więcej...

2016-07-20 08:47:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.07.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 813 i 821 (obręb 17) przy ul. Sadowej w Elblągu. więcej...

2016-07-15 13:15:33

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.07.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ-Gd-WOO.4210.37.2016.MCZ/AJ.45


„Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankowice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia)” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |