button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-08-03 10:41:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.08.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2017.MH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kablowej energetycznej nN 0,4 kV na działkach nr: 56/10, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-08-01 08:10:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.07.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.12.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 200, kanalizacji deszczowej DN 300, kanalizacji sanitarnej DN 200 oraz sieci energetycznej – kabel podziemny 15 kV, na działkach nr: 585, 202/2, 202/1, 434 i 384 (obręb 18) w rejonie ulic: Saperów, Podchorążych i Bohaterów Monte Casino w Elblągu, w ramach zadania: „Przebudowa oraz rozbudowa budynku biurowo – sztabowego wraz z budową LCN, biura przepustek, ogrodzenia i system kontroli dostępu w K-1077 – zadanie 35106 Elbląg” na działce nr 201 (obręb 18) przy ul. Podchorążych w Elblągu. więcej...

2017-07-26 10:18:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.07.2017


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce 62 (obręb 20) przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-07-21 09:47:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.07.2017


wszczęcie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 9 i 325/1 (obręb 28) przy ul. Królewieckiej w Elblągu, w ramach zadania: „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku (JNI 1026215).” więcej...

2017-07-18 10:18:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.07.2017r


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna - Zachód w Elblągu więcej...

2017-07-18 10:16:41

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.07.2017r


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu więcej...

2017-07-18 07:45:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.07.2017r


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu więcej...

2017-07-14 12:34:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.07.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Przebudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu rozwiązania kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną zabudową mieszkaniową przy ul. H. Poświatowskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 505, 506, 507, 509/11 (obr. 27). więcej...

2017-07-11 10:46:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.07.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie oświetlenia pasa drogowego ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. I.K. Gałczyńskiego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 137, 159/1, 197, 202/1, 386/29, 387/4, 603, 604/18, 624/20 (obr. 18). więcej...

2017-07-10 10:16:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.07.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kablowej energetycznej nN 0,4 kV na działkach nr: 56/10, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-06-20 07:56:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.06.2017 roku


Wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.11.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie (modernizacji) obiektu Kąpieliska Miejskiego usytuowanego przy ul.Spacerowej w Elblągu w ramach zadania: „Rewitalizacja Kąpieliska Miejskiego w Elblągu – Europark etap I”. więcej...

2017-06-14 10:49:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.06.2017


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej DN 200, kanalizacji deszczowej DN 300, kanalizacji sanitarnej DN 200, sieci cieplnej wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanych 2x65mm oraz sieci energetycznej – kabel podziemny 15 kV, na działkach nr: 585, 202/2, 202/1, 434 i 384 (obręb 18) w rejonie ulic: Saperów, Podchorążych i Monte Casino w Elblągu, w ramach zadania: „Przebudowa oraz rozbudowa budynku biurowo – sztabowego wraz z budową LCN, biura przepustek, ogrodzenia i system kontroli dostępu w K-1077 – zadanie 35106 Elbląg” na działce nr 201 (obręb 18) przy ul. Podchorążych w Elblągu. więcej...

2017-06-08 10:48:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.06.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.10.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej na terenie działek nr: 713/9 i 713/17 przy ul. Willowej w Elblągu. więcej...

2017-06-05 07:54:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.06.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2017.MK odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo-usługowo- mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4). więcej...

2017-05-30 07:34:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.05.2017


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...

2017-05-26 10:34:46

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 25 maja 2017 r.


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2017-05-25 10:16:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2017r. dla mieszkańców SM SIELANKA


decyzja ROŚ.6131.43.2017.NŚ z dnia 23.05.2017r. zezwalająca na usunięcie drzew więcej...

2017-05-24 12:56:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.05.2017r. dla mieszkańców SM SIELANKA


postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Traugutta 75-76A w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 118, obręb 16. więcej...

2017-05-23 08:56:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.045.2017r. dla mieszkańców SM "ZAKRZEWO"


postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” więcej...

2017-05-19 12:35:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.05.2017 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Bednarskiej w Elblągu - "Ścieżka Kościelna" zlokalizowanej na działkach nr 113/7, 377/4, 377/3, 114/6, 114/7, 114/8, 113/6, 111/12, 111/16, 111/2, 114/4, 114/3, 115/18, 115/12, 115/24, 117, 118 (obręb nr 15) więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |