button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-07-12 08:31:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.07.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.10.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr: 54, 56/38, 80, 81/12 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-07-07 10:49:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 105/2 i 113/63 (obr. 16) przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. więcej...

2016-06-30 12:18:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.06.2016r.


wydanie decyzji Nr 124/2016, znak: DUA-A.6740.124.2016.WŻ dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia dotyczącego „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1136N - ul. Fromborskiej w Elblągu” realizowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” zlokalizowanej na działkach nr 148/12, 116, 119, 293/28, 146, 135, 100, 81, 149, 79, 55, 102, 82, 293/27, 140/3, 83, 150, 139, 124, 123/1, 123/9, 123/7, 123/5, 123/3, 123/19, 122/4, 122/3, 122/6, 122/5, 118, 94, 98/2, 98/1, 84, 103/2, 78/4, 78/5, 77/1, 77/2, 73/9, 73/11, 75, 74, 63/2, 62, 63/1, 121/1, 98/4, 73/10, 144, 142, 141, 115, 120, 148/13, 134, 293/26, 128 (obręb nr 26), 26, 286 (obręb nr 34) i zatwierdzającej na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2016-06-30 08:28:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.06.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.11.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – działki nr: 4/2, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/18, 4/24 (obr. 30) więcej...

2016-06-22 07:57:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu od strony wschodniej, na terenie działki nr 54/2 (obręb 17) przy ul. J. A. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2016-06-17 10:54:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN 15kV na działkach nr: 65/5 i 65/7 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2016-06-10 10:42:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.06.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.7.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:Rozbudowie budynku hospicjum wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 17B w Elblągu – działki nr: 221/1, 221/2 (obr. 9) więcej...

2016-06-10 09:57:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr: 54, 56/38, 80, 81/12 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-06-03 09:56:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 105/2 oraz 113/63 (obr. 16) przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. więcej...

2016-06-01 14:58:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – działki nr: 4/2, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/18, 4/24 (obr. 30). więcej...

2016-06-01 07:56:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Elbląg dotyczącej odstąpienia od nałożenia obowiązków określonych w art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w sprawie umieszczenia bez zezwolenia konserwatora zabytków reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2016-06-01 07:49:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego odstąpienia od nałożenia obowiązków określonych w art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w sprawie umieszczenia bez zezwolenia konserwatora zabytków reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2016-05-24 07:42:15

Obwieszczenie Prezydenta miasta Elbląg z dnia 19.05.2016


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka - Południe w Elblągu. więcej...

2016-05-18 08:41:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.05.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-05-10 09:18:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.05.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.5.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17, 56/18, 56/19, 56/20 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-04-26 09:29:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.04.2016r.


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Rozbudowie budynku hospicjum przy ul. Toruńskiej 17B w Elblągu – działki nr: 221/1, 221/2 (obr. 9) więcej...

2016-04-15 08:33:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.04.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 16/6, 16/11, 16/12, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 16/17, 12, 15 (obr. 28)przy ul.Królewieckiej w Elblągu więcej...

2016-04-05 15:06:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.04.2016r.


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu więcej...

2016-03-31 12:59:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.03.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17,56/18, 56/19 i 56/20 (obr. 20), ul. Okólnik w Elblągu więcej...

2016-03-25 13:24:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.03.2016r.


na wniosek ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie w dniu 25.03.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania znak: 6733.4.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17 (obr. 20) położonych przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |