button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-05-10 10:47:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.05.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.4.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na terenie działki nr 55/19 przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-05-10 10:06:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 9.05.2017r. w sprawie zakończenia postępowania dot. usunięcia drzew na terenie SM Nad Jarem


Usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu więcej...

2017-05-08 09:28:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.05.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.7.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Natolińskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 763, 764 (obr. 17). więcej...

2017-05-04 14:03:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.05.2017r. o zakończeniu postępowania administracyjnego


zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej 242, 244, przy ul. Topolowej 17, przy ul. Wiejskiej 19, 20-23, 24-25, 27 w Elblągu więcej...

2017-05-02 10:52:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.04.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na działkach nr: 891, 51/4, 52/3, 52/4 (obręb 17) przy ul. Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Stefana Żeromskiego w Elblągu. więcej...

2017-04-28 10:13:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.04.2017 roku


Wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.1.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz przyległej Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 1, w obrębie działki nr 65/4 położonej przy ul. Łęczyckiej 19 w Elblągu. więcej...

2017-04-26 08:31:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.04.2017r. dla mieszkańców SM ZAKRZEWO


postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew więcej...

2017-04-25 07:48:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.04.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie masztu dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo- usługowo- mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4). więcej...

2017-04-13 08:35:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dn. 12.04.2017r. dla lokatorów SM Nad Jarem


Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 70/53, obręb 4. więcej...

2017-04-12 11:22:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.04.2017r. dla lokatorów ESM Sielanka


Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Płk. Dąbka 94 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 177/3, obręb 11 więcej...

2017-04-12 08:48:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.3.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym część działki nr 54 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-04-12 08:44:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na działce 55/19 (obręb 20) przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-04-11 13:27:15

Obwieszczenie zawiadamiające lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo"


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej 242, 244, przy ul. Topolowej 17, przy ul. Wiejskiej 19, 20-23, 24-25, 27 w Elblągu, na działkach ewidencyjnych Nr 289/2, 290, 319, 161/14, 161/12, 161/10, obręb 3 więcej...

2017-04-06 13:24:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.04.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Natolińskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 763, 764 (obr. 17). więcej...

2017-03-20 09:33:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.03.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 54 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-03-14 22:58:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2017-03-14 22:51:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2017-03-13 23:17:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu więcej...

2017-02-27 14:23:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.02.2017


wydanie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 600/2016 znak: DUA-A.6740.600.2016.WŻ z dnia 06.02.2017r. dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |