button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-04-26 08:31:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.04.2017r. dla mieszkańców SM ZAKRZEWO


postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew więcej...

2017-04-25 07:48:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.04.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie masztu dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo- usługowo- mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4). więcej...

2017-04-13 08:35:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dn. 12.04.2017r. dla lokatorów SM Nad Jarem


Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Jana Brzechwy 4 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 70/53, obręb 4. więcej...

2017-04-12 11:22:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.04.2017r. dla lokatorów ESM Sielanka


Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Płk. Dąbka 94 w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 177/3, obręb 11 więcej...

2017-04-12 08:48:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.3.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie obejmującym część działki nr 54 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-04-12 08:44:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na działce 55/19 (obręb 20) przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-04-11 13:27:15

Obwieszczenie zawiadamiające lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo"


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Robotniczej 242, 244, przy ul. Topolowej 17, przy ul. Wiejskiej 19, 20-23, 24-25, 27 w Elblągu, na działkach ewidencyjnych Nr 289/2, 290, 319, 161/14, 161/12, 161/10, obręb 3 więcej...

2017-04-06 13:24:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.04.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie położonym przy ul. Natolińskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 763, 764 (obr. 17). więcej...

2017-03-20 09:33:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.03.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 54 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-03-14 22:58:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2017-03-14 22:51:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2017-03-13 23:17:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu więcej...

2017-02-27 14:23:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.02.2017


wydanie postanowienia w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr 600/2016 znak: DUA-A.6740.600.2016.WŻ z dnia 06.02.2017r. dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu. więcej...

2017-02-17 08:15:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.02.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie nowej Komendy Miejskiej oraz przyległej JRG nr 1 na terenie działki nr 65/4 obręb 19 przy ul.Łęczyckiej 19 w Elblągu więcej...

2017-02-08 12:06:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.02.2017 roku


wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 600/2016 znak: DUA-A.6740.600.2016.WŻ dla przedsięwzięcia p.n. 1. Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu. 2. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu. w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa powiązania dzielnicy Zatorze (strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego) z centrum miasta poprzez budowę wiaduktu w ciągu ul.Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem istniejących elementów sieci drogowej, zatwierdzająca na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2017-02-08 08:31:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.02.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.35.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki: 1, 3/1, 3/2 (obręb 19) oraz 179/2, 180/2, 180/3 (obręb 18) przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2017-01-26 15:02:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.01.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.36.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia na terenie działki nr 196/1 obręb 5 przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2017-01-25 08:05:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.01.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.33.2016.MK ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE w obrębie działek nr: 54, 56/10 obr. 20), położonych przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-01-25 07:59:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.01.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.34.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działki nr 27/1 obręb 5 przy ul. Broniewskiego w Elblągu. więcej...

2017-01-20 08:07:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.01.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.32.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Braniewskiej w Elblągu – działki nr: 150/1, 10/23, 123/2 (obr. 20). więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |