button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-01-02 15:14:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.01.2017


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 1, 3/1, 3/2 (obręb 19) i 179/2, 180/2, 180/3 (obręb 18) przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2017-01-02 12:01:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.01.2017


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 180 PE na terenie działki nr 27/1 obręb 5 przy ul. Broniewskiego w Elblągu. więcej...

2017-01-02 08:55:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.12.2016r.


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu – w obrębie działek nr: 54, 56/10 (obr. 20). więcej...

2016-12-23 11:50:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.12.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.31.2016.DC zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku szpitala przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu (działka nr 54/2 obręb 17). więcej...

2016-12-22 08:04:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.12.2016r.


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie położonym przy ul. Braniewskiej w Elblągu – w obrębie działek nr: 150/1, 10/23, 123/2 (obr. 20). więcej...

2016-12-19 10:48:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.12.2016r.


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu wraz z budową dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu” więcej...

2016-12-15 08:19:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.12.2016 roku


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-12-15 08:15:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.12.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej SN – 15kV na terenie działki nr 18/2 obręb 3 przy ul. Mazurskiej – Odrodzenia w Elblągu. więcej...

2016-12-01 14:51:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.12.2016 roku


wszczęcie postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Mazurskiej w Elblągu, na działkach 22/11 i 21 obręb 2 oraz działce 1/8 obręb 3 więcej...

2016-12-01 14:42:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.12.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.24.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej ze zmianą trasy przebiegu sieci, na terenie położonym przy ul. Łódzkiej w Elblągu – w obrębie działek nr: 299/3, 357, 333 (obr. 22). więcej...

2016-11-25 08:05:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.11.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu położonego przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu, na działkach 180/3 oraz 178/1 obręb 18. więcej...

2016-11-22 15:02:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.11.2016 roku


o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg dla jednostki struktury lokalnej wyższego rzędu D2 – 57LMU. więcej...

2016-11-08 07:57:03

Obwieszczenie Prezydenta miasta Elbląg z dnia 08.11.2016


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu. więcej...

2016-10-28 14:16:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.10.2016r.


wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 452/2016 znak: DUA-A.6740.452.2016.WŻ dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1136N - ul. Fromborskiej w Elblągu” realizowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” więcej...

2016-10-19 08:13:50

Obwieszczenie Prezydenta miasta Elbląg z dnia 19.10.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-10-17 15:19:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.10.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.23.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: lokalizacji obiektu mieszczącego trenażer komory dymowej do celów szkoleniowych Straży Pożarnej - dz. 37/6, 42/4 obr. 18 ul. Bema – Orzeszkowej w Elblągu. więcej...

2016-10-11 09:03:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.10.2016r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewina Południe w Elblągu więcej...

2016-10-11 08:00:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.10.2016 roku


wydanie decyzji znak:DUA-U.6733.20.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 73/8, 73/10, 73/5 oraz 63/10 obręb 18 w rejonie ulic Sienkiewicza i Wspólnej w Elblągu. więcej...

2016-09-27 08:23:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.09.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.21.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną na działkach nr: 72/2, 75/1, 75/2, 111/2, 111/6 obręb 8 przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |