button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-03-04 08:21:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.03.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach nr: 54, 56/10, 56/16, 56/17 (obr. 20) dla zasilenia planowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 56/16 (obr. 20) położonej przy ul. Okólnik w Elblągu więcej...

2016-02-24 11:04:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.02.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.2.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetleniowej dla potrzeb projektowanego parkingu na terenie działek nr: 70/64, 70/57 i 70/72 (obręb 4) przy ul. Tuwima – Brzechwy w Elblągu. więcej...

2016-02-19 12:06:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.02.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.3.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie podziemnej sieci oświetleniowej celem oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Skrzydlatej w Elblągu – działka nr 638/2 (obr. 22). więcej...

2016-02-17 14:27:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.02.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Modrzewiny Południe w Elblągu więcej...

2016-02-16 08:35:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2016 roku


wydanie decyzji znak:DUA-U.6733.4.2016.MK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej celem zasilania w energię elektryczną pawilonu handlowego, na terenie położonym przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu – działka nr 278 (obr. 3). więcej...

2016-01-20 11:33:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.01.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej celem zasilania w energię elektryczną pawilonu handlowego, na terenie położonym przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu – działka nr 278 (obr. 3). więcej...

2015-12-04 14:25:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.18.2015.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie na działkach nr: 2/4, 3, 326/1, 4 i 8 (obr. 28) linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym niskiego napięcia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Jagodowej 21 w Elblągu. więcej...

2015-12-01 10:07:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.11.2015r.


zawieszenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wolnostojącej wieży o wysokości do 40,3 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży i instalacją zasilającą w energię elektryczną na części działki 208/2 (obr. 9) położonej przy ul. Spacerowej 1 w Elblągu prowadzone na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie więcej...

2015-10-26 09:40:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.10.2015 rok


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na działkach nr: 2/4, 3, 326/1, 4 i 8 (obręb 28) linii kablowej średniego napięcia i stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym niskiego napięcia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Jagodowej 21 w Elblągu więcej...

2015-08-03 13:45:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.08.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze Stacji paliw R2301 przy ul. Pułk. St. Dąbka 132 w Elblągu, do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ul. Pułk. St. Dąbka należącej do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. więcej...

2015-08-03 13:39:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.08.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wykonanie przejścia wodociągiem Ø 500 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Kumieli na działkach ewid. grunt. nr 1012 obręb 22 i nr 101/22 obręb 21 oraz pod dnem rzeki Elbląg na działce ewid. grunt. nr 572/6 obręb 14 w Elblągu więcej...

2015-07-17 10:14:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.07.2015r.


wydanie decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek P4 Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wolnostojącej wieży o wysokości ok. 40 m, anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących zlokalizowanych u podstawy wieży - na terenie działki nr 69/10 (obręb 20) przy ul. Dąbrowskiego 2E w Elblągu. więcej...

2015-07-14 11:31:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.07.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.14.2015.DC, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii oświetleniowej na terenie Parku Modrzewie przy ul. Mazurskiej w Elblągu (działka nr 183/12, obręb 3). więcej...

2015-07-14 09:08:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.07.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2015.JL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w ramach zadania pod nazwą "Skojarzenie pracy ujęcia wody Szopy z ujęciem wody Malborska"(budowa wodociągu łączącego magistralę wodociągową DN 800 mm Szopy – Elbląg przy ul. Warszawskiej z ujęciem wody Malborska przy ul. Malborska – Junaków w Elblągu). więcej...

2015-06-29 08:03:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.12.2015.JL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 46/2 (obręb 18) przy ul. Generała Józefa Bema oraz na terenie działek nr: 42/3, 44/1, 44/2, 44/4, 46/1, 6/3 i 6/2 (obręb 18) przy ul. Elizy Orzeszkowej. więcej...

2015-06-26 10:54:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.06.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Postępowanie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia Ø 110/180 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Kumieli na działce ewid. grunt. nr 544 obręb 5 w Elblągu więcej...

2015-06-26 10:50:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnaia 25.06.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu kompletacji i prefabrykacji prowadzonego przez Zakład Usług Technicznych ELSTAR Sp. z o.o. w Elblągu więcej...

2015-06-11 08:12:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.06.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.11.2015.KDG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowych SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Marymonckiej- Sybiraków- Bolesława Chrobrego w Elblągu – działki nr: 183, 184, 185/3, 187/1, 187/7, 189, 190, 241, 242/1, 242/2, 416, 244/4, 244/8 (obręb geodezyjny 9). więcej...

2015-06-02 10:36:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.06.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii oświetleniowej na terenie Parku Modrzewie przy ul. Mazurskiej w Elblągu (działka nr 183/12 obręb 3). więcej...

2015-06-02 08:43:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2015r.


zawiadomienie o zmianie wniosku ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 46/2 (obręb 18) przy ul. Generała Józefa Bema oraz na terenie działek nr: 42/3, 6/3 i 6/2 (obręb 18) przy ul. Elizy Orzeszkowej więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |