button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-01-12 08:20:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek nr: 74, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/2 (obr. 19) i 1/3 (obr. 20) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-01-12 08:06:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 31/16 (obr. 21) położonej przy ul. Aleksandra Fredry w Elblągu. więcej...

2018-01-05 08:27:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 10/11 i 10/25 (obr. 20) położone przy ul. Warmińskiej w Elblągu. więcej...

2017-12-22 11:28:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.30.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 54, 80 obr. 20. więcej...

2017-12-21 08:05:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 20.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.27.2017.DC o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4). więcej...

2017-12-06 09:48:24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.25.2017.MK z dnia 03.11.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18). więcej...

2017-12-05 13:50:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.12.2017


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu. więcej...

2017-12-05 09:06:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.29.2017.JL z dnia 01.12.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 307/31, 329, 840, 305/4 i 327 (obr. 3) oraz 198/1, 214/17 i 214/2 (obr. 11) w obrębie ulic: Matejki, Robotniczej i Płk. Dąbka w Elblągu. więcej...

2017-11-29 08:40:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.11.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 54, 80 obr. 20. więcej...

2017-11-23 10:38:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.11.2017 roku


dotyczy wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu. więcej...

2017-11-17 14:20:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.11.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.26.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 75, 22/27, 21/8, 22/22, obr. 19. więcej...

2017-11-14 09:36:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.11.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.24.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul. Leopolda Staffa w Elblągu. więcej...

2017-11-10 07:55:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.11.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 307/31, 329, 840, 305/4 i 327 (obr. 3) oraz 198/1, 214/17 i 214/2 (obr. 11) w obrębie ulic: Matejki, Robotniczej i Płk. Dąbka w Elblągu. więcej...

2017-11-06 12:48:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.11.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.25.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18). więcej...

2017-10-31 10:40:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu. więcej...

2017-10-20 13:46:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.10.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 75, 22/27, 21/8, 22/22, obr. 19. więcej...

2017-10-09 10:02:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.10.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul.Leopolda Staffa w Elblągu. więcej...

2017-10-06 09:08:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.10.2017 r.


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2017-10-06 08:13:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.10.2017 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18). więcej...

2017-09-04 13:59:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.09.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.18.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania: „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku (JNI 1026215).” na działkach nr: 9 i 325/1 (obręb 28) przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |