button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-08-17 10:54:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.22.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek 72, 68/2, obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-08-17 10:51:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.21.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 373, 386, 387/4, 390, obr. 10 przy ul. Cichej w Elblągu. więcej...

2018-08-17 09:40:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.08.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.20.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 832, 833/2, 842/2, 907, 779 obr. 17 przy ul. Sadowej w Elblągu więcej...

2018-08-13 10:19:44

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.08.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 145, 172/1 obręb 27 przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Elblągu. więcej...

2018-08-09 09:52:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.08.2018 roku


zawiadamiam, że zmieniony został zakres złożonego w dniu 20.07.2018r. wniosku inwestora: Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie. Zmieniony zakres wnioskowanej inwestycji dotyczy: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 177/3, 190, 185/7, 185/8, 184, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11. więcej...

2018-08-01 09:25:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 216 (obr. 9) przy ul. Chrobrego w Elblągu. więcej...

2018-07-31 11:10:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 379/1 (obr. 3) przy ul. Robotniczej 187 w Elblągu. więcej...

2018-07-31 11:00:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 292/3, 300 i 292/11 (obr. 29) przy ul. Okrężnej w Elblągu. więcej...

2018-07-31 10:54:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.07.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 177/3, 190, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 197/2 obręb 11 przy ul. Juliana Fałata w Elblągu. więcej...

2018-07-20 13:53:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.07.2018 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 65/7, 74 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-07-17 12:40:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.07.2018 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 302 (obr. 29) przy ul. Okrężnej w Elblągu. więcej...

2018-07-13 12:16:34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.07.2018 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 832, 833/2, 842/2, 907, 779 obr. 17 przy ul. Sadowej w Elblągu więcej...

2018-07-09 14:44:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2018 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek 72, 68/2, obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-07-09 14:40:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2018 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 373, 386, 387/4, 390, obr. 10 przy ul. Cichej w Elblągu. więcej...

2018-07-09 14:34:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.18.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – na terenie działki nr 65/1 obręb 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-07-09 14:29:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2018 r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.19.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 399, 380/10 i 379 obręb 11 przy ul. Różanej w Elblągu. więcej...

2018-06-19 16:16:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.06.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.17.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 438 (obr. 24) w Elblągu w pasie drogi krajowej S7. więcej...

2018-06-08 11:01:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.06.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.16.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 187/2 i 242 (obr. 5) przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2018-05-25 11:04:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 158/9 i 125/5 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu. więcej...

2018-05-18 13:40:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 399, 380/10, 379 obręb 11 przy ul. Różanej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>