button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-05-21 12:19:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek P4 sp. z o. o. w Warszawie, w dniu 20.05.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.4.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fromborskiej 3 w Elblągu (dz. nr 747 obr. 5). więcej...

2019-05-21 12:12:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.05.2019 r.


Zawiadamiam, że zmieniony został - złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie - wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Cichej, Bosmańskiej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2019-05-16 10:00:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak:DUA-U.6733.10.2019.JL z dnia 14.05.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 884/6, 884/29 (obr. 17) oraz działki nr: 16, 33, 47, 48 i 67/2 (obr.24) położonym w obrębie ulicy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2019-05-08 09:44:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 07.05.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.9.2019.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 673, 678/2, 679, 680, 681, 683/3, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 obręb 17 przy ul. Grottgera w Elblągu. więcej...

2019-05-08 09:39:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach: nr 333/1, 162, 163, 62 obr. 29 przy ul. Leszczynowej w Elblągu. więcej...

2019-04-30 10:30:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 29.04.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.8.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 321, 322, 323, 324 obręb 17 przy ul. Rawskiej w Elblągu. więcej...

2019-04-24 12:37:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Elblągu, złożony w dniu 12.04.2019 r., uzupełniony w dniu 19.04.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie podziemnej osiedlowej sieci cieplnej z rur preizolowanych na terenie działek nr: 110/3 i 93 (obręb 27) oraz 27, 841, 44/2, 31/8 i 31/9 (obręb 5) w obrębie ulic Fromborskiej i Legionów w Elblągu. więcej...

2019-04-23 15:07:30

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2019-04-19 11:13:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach: nr 16/24 obr. 28, nr 334/1 obr. 29 przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2019-04-17 11:17:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek P4 sp. z o. o. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym budynku mieszkalnym przy ul. Fromborskiej 3 w Elblągu (dz. nr 747 obr. 5). więcej...

2019-04-16 13:29:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 01.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 884/6, 884/29 (obr. 17) oraz działki nr: 16, 33, 47, 48 i 67/2 (obr.24) położonym w obrębie ulicy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2019-04-16 13:20:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.04.2019 rok


zawiadamiam, że dnia 12.04.2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Elbląg o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ulicy Mazurskiej – poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 27/24, 27/21, 27/17, 16/3, 27/7, 27/25, 26/6, 26/7, 27/26; 26/8, 26/10, 51/1, 27/12, 32/14, 190, 27/22, 26/5, , 27/19; (obręb 1). więcej...

2019-04-15 08:41:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 22.03.2019 r., zmieniony w dniu 10.04.2019r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 8, 7/9 i 7/7 (obr. 32) położonym w obrębie ulicy Nizinnej w Elblągu. więcej...

2019-04-12 09:38:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 86, 87, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6 obręb 20 przy ul. Piotrkowskiej w Elblągu. więcej...

2019-04-11 12:20:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w dniu 10.04.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.7.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3: utwardzenie dojazdu i pogłębienia wzdłuż elewacji wschodniej i północnej wraz z oświetleniem terenu – w ramach inwestycji polegającej na przebudowie kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, na terenie działki nr 74, obr. 18 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu. więcej...

2019-04-09 08:36:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.04.2019 rok


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 196/1, 221, 197/2, 198/1, 196/4, (obr. 11) położonym w obrębie ulic: Pionierskiej i Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu. więcej...

2019-03-27 12:42:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 673, 678/2, 679, 680, 681, 683/3, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 (obr. 17) przy ul. Grottgera w Elblągu. więcej...

2019-03-22 11:26:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 321, 322, 323, 324 obręb 17 przy ul. Rawskiej w Elblągu. więcej...

2019-03-20 11:07:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3: utwardzenie dojazdu i pogłębienia wzdłuż elewacji wschodniej i północnej wraz z oświetleniem terenu – w ramach inwestycji polegającej na przebudowie kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, na terenie działki nr 74, obr.18 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>