button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-11-06 12:48:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.11.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.25.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18). więcej...

2017-10-31 10:40:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym usytuowanym na działce nr 297 obręb 4 przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu. więcej...

2017-10-20 13:46:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.10.2017


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 75, 22/27, 21/8, 22/22, obr. 19. więcej...

2017-10-09 10:02:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.10.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 362, 410/4, 416/3, 864/1 i 864/2 (obr. 27) położonych przy ul.Leopolda Staffa w Elblągu. więcej...

2017-10-06 09:08:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.10.2017 r.


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2017-10-06 08:13:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.10.2017 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18). więcej...

2017-09-04 13:59:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.09.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.18.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie odcinka sieci wodociągowej w ramach zadania: „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku (JNI 1026215).” na działkach nr: 9 i 325/1 (obręb 28) przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2017-09-04 13:56:41

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.09.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.22.2017.MH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach nr: 8/8, 8/10, 11/3, 12/46, 15/2, 24/1, 28 (obręb 16) przy ul. Kapitana Diaczenki, Wojciecha Zajchowskiego, Nowowiejskiej, Andrzeja Struga w Elblągu. więcej...

2017-09-04 13:48:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.09.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.17.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Przebudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu rozwiązania kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną zabudową mieszkaniową przy ul. H. Poświatowskiej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 505, 509/11 (obr. 27). więcej...

2017-08-28 11:11:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.08.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.21.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie domu studenckiego o pomieszczenia przeznaczone na funkcje edukacyjne i naukowe na terenie nieruchomości obejmującej działki nr: 132, 133 i 121/2 przy ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu. więcej...

2017-08-24 15:43:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 24.08.2017r.


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowych 15 kV i 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Sadowej w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 857/3, 858/45, 848/4, 848/1, 813, 718, 848/3, 852/1, 852/2 – obr. 17 oraz nr 1 – obr. 24. więcej...

2017-08-23 09:34:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 22.08.2017r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.20.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działki nr 62 obręb 20 przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-08-22 09:39:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.08.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.19.2017.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN – 15kV na terenie działek nr: 503/4, 110/3 504, 505 obręb 27 przy ul. Poświatowskiej, Fromborskiej w Elblągu. więcej...

2017-08-22 09:33:34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.08.2017


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.16.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie oświetlenia pasa drogowego ul. 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz chodnika łączącego ulicę Wyżynną z ul. K. I. Gałczyńskiego – w obrębie działek o numerach: 137, 159/1, 197, 202/1, 386/29, 387/4, 603, 604/18, 624/20 (obr. 18). więcej...

2017-08-09 09:13:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.08.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci oświetlenia drogowego na działkach nr: 8/8, 8/10, 11/3, 12/46. 15/2, 24/1, 28 (obręb 16) przy ul. Kapitana Diaczenki, Wojciecha Zajchowskiego, Nowowiejskiej, Andrzeja Struga w Elblągu. więcej...

2017-08-03 10:50:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.08.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie domu studenckiego o pomieszczenia przeznaczone na funkcje edukacyjne i naukowe, na terenie nieruchomości obejmującej działki nr: 132, 133 i 121/2 obręb 18 przy ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu. więcej...

2017-08-03 10:41:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.08.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2017.MH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kablowej energetycznej nN 0,4 kV na działkach nr: 56/10, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16 (obręb 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2017-08-01 08:10:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.07.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.12.2017.EN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej DN 200, kanalizacji deszczowej DN 300, kanalizacji sanitarnej DN 200 oraz sieci energetycznej – kabel podziemny 15 kV, na działkach nr: 585, 202/2, 202/1, 434 i 384 (obręb 18) w rejonie ulic: Saperów, Podchorążych i Bohaterów Monte Casino w Elblągu, w ramach zadania: „Przebudowa oraz rozbudowa budynku biurowo – sztabowego wraz z budową LCN, biura przepustek, ogrodzenia i system kontroli dostępu w K-1077 – zadanie 35106 Elbląg” na działce nr 201 (obręb 18) przy ul. Podchorążych w Elblągu. więcej...

2017-07-26 10:18:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.07.2017


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce 62 (obręb 20) przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2017-07-21 09:47:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.07.2017


wszczęcie postępowania w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 9 i 325/1 (obręb 28) przy ul. Królewieckiej w Elblągu, w ramach zadania: „Przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej Ø 100 zlokalizowanej przy obiekcie mostowym w Jagodniku (JNI 1026215).” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |