button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-02-28 10:29:41

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.5.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 202/2 obręb 18 przy ul. Podchorążych w Elblągu. więcej...

2018-02-27 07:48:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.02.2018


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu więcej...

2018-02-21 11:09:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.02.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie schodów zewnętrznych do budynku Gimnazjum przy ul. Agrykola 6 w Elblągu (zejście do pomieszczeń magazynowych), w ramach inwestycji polegającej na „przebudowie kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku Gimnazjum nr 5” – fragment działki nr 74 obręb 18. więcej...

2018-02-20 15:02:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.4.2018.JL z dnia 19.02.2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr: 81/12, 88/7, 88/6 i 88/5 (obręb 20) położonych w rejonie ulic: Piotrkowskiej i Okólnik w Elblągu. więcej...

2018-02-12 15:33:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.3.2018.JL z dnia 12.02.2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowa łukowej hali namiotowej mieszczącej boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 14 na terenie działki nr 208/2(obręb 22) położonej przy ul. Romualda Mielczarskiego 45 w Elblągu. więcej...

2018-02-12 15:30:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2018 roku


wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania prowadzonego na wniosek Gminy Miasto Elbląg, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektów kontenerowych: szatni – wypożyczalni i kasowo – socjalnego dla potrzeb toru wrotkarsko – łyżwiarskiego na terenie działki nr 111/6 obręb 18 przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. więcej...

2018-02-12 15:24:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.2.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie hali o konstrukcji namiotowo – szkieletowej mieszczącej boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Węgrowskiej 1 w Elblągu – działka nr 151 obręb 3. więcej...

2018-02-12 15:20:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 12.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.31.2017.JL z dnia 08.02.2018 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr: 10/11, 10/25 (obręb 20) położonej przy ul. Warmińskiej w Elblągu. więcej...

2018-02-08 08:13:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.02.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.33.2017.JL z dnia 06.02.2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 31/16 (obr. 21) położonej przy ul. Aleksandra Fredry w Elblągu. więcej...

2018-01-24 08:47:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 81/12, 88/7, 88/6, i 88/5 (obr. 20) położone w obrębie ulic: Piotrkowskiej i Okólnik w Elblągu. więcej...

2018-01-22 14:44:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działki nr 202/2 obręb 18 przy ul. Podchorążych w Elblągu. więcej...

2018-01-19 13:14:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.01.2018r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie łukowej hali namiotowej wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 14 na terenie działki nr 208/2 (obręb 22) przy ul. Romualda Mielczarskiego 45 w Elblągu. więcej...

2018-01-12 08:20:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie działek nr: 74, 65/4, 65/5, 65/6, 65/7, 65/2 (obr. 19) i 1/3 (obr. 20) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-01-12 08:06:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce nr 31/16 (obr. 21) położonej przy ul. Aleksandra Fredry w Elblągu. więcej...

2018-01-05 08:27:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.01.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 10/11 i 10/25 (obr. 20) położone przy ul. Warmińskiej w Elblągu. więcej...

2017-12-22 11:28:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.30.2017.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 54, 80 obr. 20. więcej...

2017-12-21 08:05:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 20.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.27.2017.DC o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z zasilaniem, na istniejącym budynku handlowo – usługowo – mieszkalnym przy ul. Szczyglej 62 w Elblągu – w obrębie działki nr 297 (obr. 4). więcej...

2017-12-06 09:48:24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.25.2017.MK z dnia 03.11.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia na terenie położonym przy ul. Bolesława Chrobrego w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 374 (obr. 9) oraz 158/5 i 158/6 (obr. 18). więcej...

2017-12-05 09:06:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.12.2017 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.29.2017.JL z dnia 01.12.2017 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV na terenie obejmującym działki nr: 307/31, 329, 840, 305/4 i 327 (obr. 3) oraz 198/1, 214/17 i 214/2 (obr. 11) w obrębie ulic: Matejki, Robotniczej i Płk. Dąbka w Elblągu. więcej...

2017-11-29 08:40:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.11.2017 roku


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej na terenie położonym przy ul. Okólnik w Elblągu – w obrębie działek o numerach: 54, 80 obr. 20. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |