button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-06-08 11:01:50

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.06.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.16.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 187/2 i 242 (obr. 5) przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2018-05-25 11:04:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 158/9 i 125/5 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu. więcej...

2018-05-18 13:40:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 399, 380/10, 379 obręb 11 przy ul. Różanej w Elblągu. więcej...

2018-05-18 13:35:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, realizowanych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, na terenie działki nr 65/1 obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2018-05-16 15:51:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 438 obręb 24. więcej...

2018-05-16 10:07:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.05.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.14.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 20/15, 22/12, 22/8 i 22/11(obr. 2) przy ul. Mazurskiej, E.Kwiatkowskiego w Elblągu. więcej...

2018-05-09 15:32:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.05.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 187/2 i 242 (obr. 5) przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2018-05-09 15:19:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.05.2018 roku


wydanie decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 obr. 4 przy ul. J. Korczaka, Lubelskiej w Elblągu. więcej...

2018-04-25 14:40:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.04.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 158/9 i 125/5 (obr. 17) przy ul. Bytomskiej w Elblągu. więcej...

2018-04-25 14:28:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.04.2018 roku


wydana decyzja znak: DUA-U.6733.13.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 992 i 358/8 (obr. 22) przy ul. Malborskiej w Elblągu. więcej...

2018-04-25 14:12:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.04.2018 roku


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg dla obszaru Modrzewiny Północ. więcej...

2018-04-24 08:19:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.04.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.11.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/11 (obr. 5), 628, 796/2 (obr. 27) przy ul. Sobieskiego, Łokietka w Elblągu. więcej...

2018-04-13 14:26:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.04.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie schodów zewnętrznych do budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu, w ramach inwestycji: „przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku Gimnazjum nr 5” – działka nr 74 obręb 18. więcej...

2018-04-09 14:32:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.04.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr: 20/15, 22/12, 22/8, 22/11 (obr. 2) przy ul. Mazurskiej, Kwiatkowskiego w Elblągu. więcej...

2018-03-30 11:40:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.03.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.10.2018.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetleniowej oraz chodnika łączącego ul. Kolejową z Aleją Grunwaldzką, na terenie działek nr: 694, 693/1, 692/1, 674/83 i 690 obręb 17. więcej...

2018-03-30 11:36:01

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.03.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej przy ul. Malborskiej w Elblągu, na działkach nr 992, 358/8 obręb 22. więcej...

2018-03-28 14:02:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27 marca 2018 r.


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2018-03-27 11:14:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/11 (obr. 5), 628, 796/2 (obr. 27) przy ul. J. Sobieskiego, W. Łokietka w Elblągu więcej...

2018-03-27 10:46:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.03.2018 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Lubelskiej i ul. Janusza Korczaka w Elblągu na działkach nr 2/5, 30 i 37 obręb 4 więcej...

2018-03-16 09:54:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.03.2018 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.6.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obiektów kontenerowych: szatni - wypożyczalni i kasowo-socjalnego dla potrzeb toru wrotkarsko – łyżwiarskiego na terenie działki nr 111/6 obr. 18 przy ul. Agrykola 8 w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  >>