button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-03-22 11:26:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 321, 322, 323, 324 obręb 17 przy ul. Rawskiej w Elblągu. więcej...

2019-03-20 11:07:33

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Gminy Miasto Elbląg, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3: utwardzenie dojazdu i pogłębienia wzdłuż elewacji wschodniej i północnej wraz z oświetleniem terenu – w ramach inwestycji polegającej na przebudowie kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3, na terenie działki nr 74, obr.18 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu. więcej...

2019-03-07 09:14:49

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.03.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 570, 353/4, 390, 400, 457/2, 536, 604, 569, 568, 565, 563, 560, 557, 556, 555, 553, 552, 414/1, 417, 412, 410, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 401, 399, 397, 396, 395, 387/4, 373, 391/7, 375, 388, 392, 374, 370, 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 362, 361, 358, 353/6 obręb 10 przy ul. Cichej, Bosmańskiej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2019-02-18 11:04:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 14.02.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.39.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki w Elblągu - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9), 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10). więcej...

2019-02-12 14:12:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.41.2018.JL z dnia 11.02.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie działek nr: 63, 75, 70/67, 70/69 i 70/33 (obr. 4) położonych w obrębie ul. Janusza Korczaka w Elblągu. więcej...

2019-02-07 09:53:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 04.02.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.38.2018.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 387/4 i 387/2 obręb 10 przy ul. Cichej w Elblągu. więcej...

2019-02-06 11:09:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.02.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, złożony w dniu 28.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr: 170/1, 170/3, 175/6, 178/4, 178/7 i 853 (obr. 18) i 248 (obr. 9) położonych w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego w Elblągu. więcej...

2019-01-28 10:49:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 24.01.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.40.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 52/1, 52/6, 52/7, 52/12, 52/23, 52/24 obręb 20 przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2019-01-15 11:53:01

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.01.2019 roku


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 508/1, 841 obręb 3 przy ul. Krakusa w Elblągu. więcej...

2019-01-15 09:06:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.36.2018.JL z dnia 11.01.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 (obr. 4) położonych w rejonie ulic:Lubelskiej i Korczaka w Elblągu. więcej...

2019-01-10 12:49:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci ciepłowniczej napowietrznej i kanałowej na preizolowaną sieć ciepłowniczą układaną w gruncie, w rejonie ulic Królewieckiej, Piłsudskiego, Moniuszki - na terenie działek nr 3/8, 3/19, 4, 202/3, 1 (obr. 9); 166/1, 166/2, 164/20, 164/30, 164/23, 161/41 (obr. 10). więcej...

2019-01-07 10:15:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.01.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” w Elblągu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej na terenie działek nr: 63, 75, 70/67, 70/69 i 70/33 (obr. 4) położonych w obrębie ul. Janusza Korczaka w Elblągu. więcej...

2019-01-02 12:08:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.12.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 52/1, 52/6, 52/7, 52/12, 52/23, 52/24 obręb 20 przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego w Elblągu. więcej...

2018-12-24 10:46:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.12.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.32.2018.JL z dnia 24.12.2018 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu. więcej...

2018-12-20 11:25:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.12.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 387/4 i 387/2 (obr. 10) przy ul. Cichej w Elblągu. więcej...

2018-12-07 09:24:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.12.2018 r.


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w dniu 05.12.2018 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.35.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Owocowej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu - na terenie działek nr 486, 487, 488, 489/1, 514, 513, 515, 457/2, 451/2, 451/1, 391/7, 516/3, 454, obr. 10. więcej...

2018-11-30 12:10:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Niepodległości w Elblągu - na terenie działek nr 254/50, 619, obr. 4. więcej...

2018-11-22 10:52:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olsztynie, złożony w dniu 13.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 2/5, 30 i 37 (obr. 4) położonych w rejonie ulic: Lubelskiej i Korczaka w Elblągu. więcej...

2018-11-19 11:57:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.11.2018 rok


zawiadamiam, że na wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie złożony w dniu 04.09.2018 r., uzupełniony ostatecznie w dniu 14.11.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości całkowitej do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  >>