button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-08-30 08:29:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie miejsc postojowych na terenie działki nr 857/3 obręb 17 przy ul. Słowackiego w Elblągu. więcej...

2016-08-23 10:55:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.08.2016r.


wydanie decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: DUA-U.6733.17.2015.KDG polegającej na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości do 40,3 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej na części dz. 208/6 obręb 9 (poprzedni nr dz. 208/2) przy ul. Spacerowej 1 w Elblągu. więcej...

2016-08-22 07:57:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 73/8, 73/10, 73/5 oraz 63/10 (obr.18) w rejonie ulic Sienkiewicza i Wspólnej w Elblągu. więcej...

2016-08-22 07:53:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.08.2016r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działce nr: 79/41 (obr. 11) przy ul. Lubranieckiej w Elblągu. więcej...

2016-08-08 08:43:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.08.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.14.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odcinka linii kablowej SN 15kV na działkach nr: 65/5 i 65/7 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu więcej...

2016-08-01 08:22:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.13.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu od strony wschodniej, na terenie działki nr 54/2 (obręb 17) przy ul. J. A. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2016-08-01 08:20:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.12.2016.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu od strony południowej, na terenie działki nr 54/2 (obręb 17) przy ul. J. A. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2016-07-26 07:48:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.07.2016r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2016-07-20 08:56:24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.07.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Legionów w Elblągu – działki nr: 774, 776 (obr. 5). więcej...

2016-07-20 08:47:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.07.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci oświetlenia drogowego na terenie działek nr: 813 i 821 (obręb 17) przy ul. Sadowej w Elblągu. więcej...

2016-07-15 13:15:33

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.07.2016r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ-Gd-WOO.4210.37.2016.MCZ/AJ.45


„Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych Żuławka Sztumska, Chojty, Bukowo, Poliksy, Tropy, Waplewo, Stary Targ, Budzisz, PGR Trankowice w gminach Dzierzgoń oraz Stary Targ, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( w tym stacją transformatorową wysokiego napięcia)” więcej...

2016-07-12 08:31:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.07.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.10.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr: 54, 56/38, 80, 81/12 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-07-07 10:49:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.07.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2016.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 105/2 i 113/63 (obr. 16) przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. więcej...

2016-06-30 12:18:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.06.2016r.


wydanie decyzji Nr 124/2016, znak: DUA-A.6740.124.2016.WŻ dotycząca umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia dotyczącego „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1136N - ul. Fromborskiej w Elblągu” realizowanej w ramach inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” zlokalizowanej na działkach nr 148/12, 116, 119, 293/28, 146, 135, 100, 81, 149, 79, 55, 102, 82, 293/27, 140/3, 83, 150, 139, 124, 123/1, 123/9, 123/7, 123/5, 123/3, 123/19, 122/4, 122/3, 122/6, 122/5, 118, 94, 98/2, 98/1, 84, 103/2, 78/4, 78/5, 77/1, 77/2, 73/9, 73/11, 75, 74, 63/2, 62, 63/1, 121/1, 98/4, 73/10, 144, 142, 141, 115, 120, 148/13, 134, 293/26, 128 (obręb nr 26), 26, 286 (obręb nr 34) i zatwierdzającej na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2016-06-30 08:28:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.06.2016 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.11.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: Budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – działki nr: 4/2, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/18, 4/24 (obr. 30) więcej...

2016-06-22 07:57:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią SPZOZ w Elblągu od strony wschodniej, na terenie działki nr 54/2 (obręb 17) przy ul. J. A. Komeńskiego 35 w Elblągu. więcej...

2016-06-17 10:54:45

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN 15kV na działkach nr: 65/5 i 65/7 (obr. 19) przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2016-06-10 10:42:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.06.2016r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.7.2016.MK ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na:Rozbudowie budynku hospicjum wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Toruńskiej 17B w Elblągu – działki nr: 221/1, 221/2 (obr. 9) więcej...

2016-06-10 09:57:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.06.2016 roku


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na działkach nr: 54, 56/38, 80, 81/12 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2016-06-03 09:56:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2016 roku


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach nr: 105/2 oraz 113/63 (obr. 16) przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |