button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-04-21 14:30:02

Utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w Elblągu w latach 2016 i 2017


RZP.271.2.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-04-21 14:16:50

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.75.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro więcej...

2016-04-21 09:03:09

Opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa wydawnictw promocyjnych Elbląga


RZP.271.26.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-12 12:31:00

Konserwacja i odtwarzanie rowów oraz urządzeń odwadniających pasy drogowe


RZP.271.11.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-12 12:23:47

Ochrona obiektów Urzędu Miejskiego w Elblągu


RZP.271.15.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-04-01 11:03:06

Część 1 - Bieżące utrzymanie jezdni na terenie miasta Elbląga Część 2 - Bieżące utrzymanie chodników na terenie miasta Elbląga


RZP.271.5.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-03-07 13:37:52

„Podziały geodezyjne nieruchomości”


RZP.271.1.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2016-02-01 09:27:57

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.30.2015.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro więcej...

2016-01-22 10:48:55

„Prowadzenie obsługi technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej MODGiK”


RZP.271.82.2015.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-19 14:02:02

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasto Elbląg”


RZP.271.76.2015.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-15 09:31:56

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych


RZP.271.77.2015.KI - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-11 08:50:27

Dostawa sprzętu dla Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu


RZP.271.67.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

2016-01-08 12:51:50

Dostawa materiałów biurowych


RZP.271.78.2015.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  >>