button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-04-23 10:20:42

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.22.2018.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000,00 euro więcej...

2018-04-16 11:45:12

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu”


RZP.271.95.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-03-20 13:39:20

Utrzymanie oznakowania poziomego w Elblągu w latach 2018 i 2019


RZP.271.97.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro więcej...

2018-03-19 12:33:59

Ochrona ubezpieczeniowa mienia i odpowiedzialności


RZP.271.80.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000,00 euro więcej...

2018-03-13 10:34:25

Podziały geodezyjne nieruchomości


RZP.271.94.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro więcej...

2017-12-19 13:14:48

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu - dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy.


RZP.271.58.2017.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-12-18 12:14:30

Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. płk. Dąbka w Elblągu”


RZP.271.72.2017.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-11-28 15:54:40

Aktualizacja firmware i dostosowanie istniejących macierzy do obsługi większej ilości danych


RZP.271.74.2017.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-11-27 08:08:13

Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta Elbląga 2017


RZP.271.62.2017.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  >>