button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-01-31 12:42:29

„Odnowa mostu nad rzeką Kumielą w ciągu ulicy Plac Grunwaldzki w Elblągu”


RZP.271.80.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-01-31 10:27:31

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II – budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu


RZP.271.63.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-01-17 12:24:40

Przebudowa ulicy Studziennej w Elblągu


RZP.271.76.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-01-17 09:41:15

Wypłata świadczeń przyznawanych i realizowanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych


RZP.271.74.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

2017-01-03 15:17:07

„Jar w formie - przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. J. Korczaka” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r.


RZP.271.90.2016.AS - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-01-03 15:00:48

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu


RZP.271.93.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2017-01-03 08:47:23

„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP Nr 19” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r.”


RZP.271.86.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-11-29 11:58:09

Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu


RZP.271.82.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-11-18 09:07:10

Odnowa obiektu mostowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Elblągu


RZP.271.64.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-31 08:33:59

„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP Nr 19” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 r.”


RZP.271.65.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-18 12:08:56

„Odnowa mostów nad rzeką Kumielą w ciągu ulic Gen. Józefa Bema i Plac Grunwaldzki w Elblągu”


RZP.271.69.2016.PL - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-18 11:54:49

Rozbiórka podziemnego składu opału przy ul. Hetmańskiej i Mącznej w Elblągu


RZP.271.70.2016.AŁ - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 225 000 euro więcej...

2016-10-07 11:48:26

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu na rzecz Gminy Miasto Elbląg


RZP.271.66.2016.AG - przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  >>